View full version: ธรรมะ
 1. ขณะที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง
 2. พระโสดาบันจะเห็นว่าไม่อะไรที่เป็นตัวเราถาวร
 3. บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา ของจิต
 4. การบรรลุธรรมของพระอานนท์
 5. ดูรูปกับดูนามนั้น ดูเป็นปัจจุบันไม่เหมือนกัน
 6. คนชอบธรรมะมักปล่อยให้คนชั่วได้ใจหรือ?
 7. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 8. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พฤษภาคม ๒๕๕๔
 9. ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต จะได้สมาธิที่เอื้อให้เจริญวิปัสสนา
 10. ผู้อยู่ใกล้อาจารย์ ไม่แน่ว่าดีเสมอไป
 11. เกลียดนักการเมือง
 12. เกลียด vs ไม่ชอบ ผลต่างกัน
 13. ยุคแห่งอารมณ์สุดขั้ว
 14. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่
 15. เมื่อยังจนอริยทรัพย์ ก็ต้องขยันภาวนา
 16. การให้ทิปเด็ก เป็นทานชนิดหนึ่ง
 17. อาการน้อยใจง่าย
 18. บารมีน้อยก็ต้องพากเพียรให้มาก
 19. หัวใจของการปฏิบัติตามสายหลวงพ่อเทียน
 20. ต้องเห็นไตรลักษณ์ แต่ไม่จำเป็นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม
 21. ทิฎฐิกับอุปาทานของพระอนาคามี
 22. นางฟ้าประจำตัว
 23. ทานที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ
 24. มีสมาธิก็ต้องมีสติกำกับ
 25. ถ้ากำลังนึกอยากศึกษาพระไตรปิฎก...
 26. ท้อแท้บนเส้นทางดีๆง่าย ฮึกเหิมบนเส้นทางเสียๆง่าย
 27. ความต่างระหว่างหลงรักกับรักจริง
 28. ถ้าไม่เจริญสติปัญญา วัฏฏะจะไม่มีที่สิ้นสุด
 29. ความขัดแย้งเพราะยึดในทิฎฐิ
 30. พระโสดาบันยังมีอินทรีย์ที่ต่างกัน
 31. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ ชมรมกัลยาณธรรม กรกฎาคม ๒๕๕๖
 32. ได้พระโสดาบันแล้วชีวิตจะมั่นคง
 33. ดีเพราะอยากดีไม่ได้
 34. พระอริยบุคคล
 35. พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่ง
 36. ริษยาก้าวสุดท้ายของคนอื่น
 37. เผลอปล่อยให้ปากขยับเอง
 38. การรักษาศีลท่ามกลางผู้ทุศีล
 39. ยอมได้ก็ไร้ทุกข์
 40. รูปร่างหน้าตา
 41. มีศีลแล้วใจก็ร่มเย็น
 42. ชาวบ้านอยากนุ่งเหลือง
 43. ทานอาหารที่พระฉันเหลือ
 44. ไม่มีใครไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ในขณะที่กำลังจะตาย
 45. จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
 46. แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป (จบ)
 47. ศีลข้อมุสา ไม่ใช่เพียงไม่พูดโกหก
 48. รู้หลักแล้วต้องขยัน
 49. สมถะ – วิปัสสนา
 50. แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป (๔)

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal