กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ธรรมะ / ไม่แน่นอนที่แน่นอนที่สุด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 05 กันยายน 2017 | 01:05:03 PM »
พูด ทำ คิด บางครั้งก็ผิดกฎหมาย ผิดการกระทำ บางครั้งผิดกฎหมาย  แต่ไม่ผิดการกระทำ  รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่ผิดทั้งกฎหมายและการกระทำ เพราะจะไม่เคยให้ใครจับผิดได้

ฟังธรรมบวชมาตั้งแต่เด็ก เดี๋ยวนี้แก่แล้ว ใครๆ ก็เรียกหลวงตา ก็ยังชอบฟังธรรมอันเป็นเรื่องไร้ขอบเขตธรรม เป็นพลังสูงสุดแห่งรายได้ทุกอย่าง ยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งดูยิ่งเห็น ยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่ง เป็นแก่นสารแห่งความรู้สึกได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
92
ธรรมะ / หลงตนลืมตาย
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 05 กันยายน 2017 | 11:55:20 AM »
ฝันเห็นพยานาคก็เพราะจิตรู้ไม่ทัน เรียกว่า โมหะมูลจิต ก็จะได้เสวยภพภูมิของสัตว์เดรัชฉานซิ 


อย่างพระเจริญสมาธิขณะที่จิตจะดับ เผลอปล่อยให้จิตหลงเป็นโมหะ เพราะรู้ไม่ทันว่าจะตายหนอๆ ก็เลยไปเกิดเป็นพญานาค เสียดายเพศสมณะ เฝ้าอยู่ในนาควิภพหลายล้านปี 


ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็แปลงเป็นมานพน้อยขึ้นมาเฝ้า พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังว่า 


การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นการยาก คือ ต้องรักษาศีล 5 ให้ครบ 


การได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นการยาก


การที่ได้ฟังธรรมก็เป็นการยาก 


การที่จะได้ออกบวชก็เป็นการยาก 


บวชแล้วจะอยู่ให้นานก็เป็นการยาก


แต่การประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ให้พอดี ไม่ก่อน ไม่หลัง ตรงกับความเกิด ความดับ คุณ โทษ ทางออก ด้วยความรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง 


พญานาคฟังเสร็จแล้วร้องให้ เสียใจ ที่ตัวเองอยู่กับความยากยิ่งเกือบทุกอย่าง เพราะโมหะมูลจิต หลงลืมไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เธอเป็นอาภัพต่อบุคคล ไม่อาจที่จะเข้าใจธรรมะของเราได้เลย


พญานาคเสียใจ ร้องไห้ ลงกลับสู่บาดาล


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
93
ธรรมะ / ฝึกใจให้เหนือกว่าใคร
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 04 กันยายน 2017 | 09:52:37 PM »
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าจะรู้ใจใครก็ฝึกรู้ทันใจตนเองให้ทันต้นเหตุปัจจุบันตลอด

ขยันระลึกใส่ใจสังเกตรู้ทันต้น กลาง สุด โดยที่ชอบ ชัง เฉย จะขยายเพิ่มมิได้แล้วจะรู้เกมจิต สามารถห้ามใจผู้อื่นได้ด้วยความรู้ทันจะคิดหนอๆ ให้เขาทำตามใจเราก็ได้ ตอบคำถามโดยที่เราไม่ต้องถามก็ได้

เพราะฉะนั้น ใจทุกข์ สุข เฉย เกิด กาม ดี ชอบ ชัง หลง กลัว ควรรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จะเข้าใจฉลาดทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
94
ธรรมะ / ความสามารถต่างระดับ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 03 กันยายน 2017 | 09:02:15 PM »
พูด ทำ คิด ไม่ดี ก็จะไม่มีใครเลี้ยง ต้องเที่ยวหลอก โกง ฆ่า เขากิน ทั้งชีวิตก็มืดมน ร้อนรนข้ามชาติไปเกิดเป็นปรสิต


ถ้ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็มีความดีเพียงพอที่จะเลี้ยงใครก็ได้ให้มีความสุข ฉลาด อยู่รอดพ้นภัย ได้เป็นอัจฉริยะ


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
95
ธรรมะ / เกมจิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 03 กันยายน 2017 | 07:16:04 PM »
เคยพบกับนักจิตวิทยาก็ถามเขาว่าหลักจิตวิทยากับความรู้ทันเหมือนกันไหม เขาก็บอกว่าต่างกัน วิชาจิตวิทยาเป็นแค่เก็บข้อมูลเอามาใช้ ต่างกับความรู้ทัน รู้ทันต้นเหตุแห่งปัญหาได้ทุกเรื่อง 


ครั้งที่ไปสอนนักโทษในเรือนจำ นักโทษเรียบร้อย สอนง่าย ด๊อกเตอร์ชมว่าแปลกที่ทำให้นักโทษนั้นนิสัยดีขึ้นได้ด้วยความรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็เป็นจิตคนละวาระ คนละขณะกัน จึงไม่ไปยึดถือกับอดีตหรืออนาคต แค่รู้ปัจจุบันก็ผ่องใสได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
96
ธรรมะ / คิดว่าตนเป็นบัณฑิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 02 กันยายน 2017 | 08:06:38 PM »
พูด ทำ คิด ด้วยจิตรู้ไม่ทัน ย่อมจะทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน ริษยา ว่าร้าย เพ่งโทษ โกรธแค้น เป็นความผิดไม่เหมาะไม่ควรที่กระทำกันอยู่โดยไม่เห็นโทษเห็นภัย เข้าใจเอาว่าถูกต้องเป็นค่านิยมที่ต่างชื่นชมว่าเก่ง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
97
ธรรมะ / ไม่กลัวถูกจับผิด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 02 กันยายน 2017 | 07:50:40 PM »
แค่รู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็ดับความยึดถือ ดิ้นรน เดือดร้อน ปิดประตูนรกได้แน่นอน 


เพราะความยึดถือในชอบ ชัง เฉย ด้วยความรู้ไม่ทัน ต้องไปอบายภูมิแน่นอน 


พูด ทำ คิด ก็ผิดทุกเรื่อง จึงกลัวการจับผิด เพราะผิดตั้งแต่ต้นเหตุ


รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่กลัวถูกจับผิดสักเรื่อง เพราะไม่มีความผิดให้จับ


จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
98
ธรรมะ / ความเข้าใจผิด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 02 กันยายน 2017 | 11:35:50 AM »
ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน บางครั้งก็ไม่ผิดกฎหมาย เช่น ฆ่าสัตว์ ดื่มสุรา เล่นการพนัน แต่กลับผิดกฎแห่งการกระทำ ริษยา เพ่งโทษผู้อื่น ต้องเดือดร้อนตกนรกแน่นนอน

บางครั้งไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน แต่ก็โดนตามเล่นงานจะเอาผิดให้ได้ นี่แหละเกิดจากความโง่เขลายึดถือแบบรู้ไม่ทัน

จะคิดหนอๆ ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยสักเรื่อง

จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
99
ธรรมะ / หลักการชีวิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 01 กันยายน 2017 | 07:12:08 PM »
เพราะรู้ไม่ทันจึงไม่รู้ความต้องการของตนว่าต้องการอะไร จึงโง่ดิ้นรน แสวงหา เดือดร้อนไปทุกเรื่อง แค่รู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็รู้ตนเองว่าต้องการอะไร จึงมีได้กับได้ทุกเรื่อง


เพราะฉะนั้น ชอบ ชัง เฉย ทำให้ขัดเคือง ไม่พอใจ เกิดขึ้นมาจากความรู้ไม่ทัน ไม่ใช่เราทำหรือใครทำ เกิดขึ้นมาจากความรู้ไม่ทันต้นเหตุ จะคิดหนอๆ ก็เลยไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
100
ธรรมะ / หลักการชีวิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 01 กันยายน 2017 | 07:06:07 PM »
เพราะรู้ไม่ทันจึงไม่รู้ความต้องการของตนว่าต้องการอะไร จึงโง่ดิ้นรน แสวงหา เดือดร้อนไปทุกเรื่อง แค่รู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็รู้ตนเองว่าต้องการอะไร จึงมีได้กับได้ทุกเรื่อง


เพราะฉะนั้น ชอบ ชัง เฉย ทำให้ขัดเคือง ไม่พอใจ เกิดขึ้นมาจากความรู้ไม่ทัน ไม่ใช่เราทำหรือใครทำ เกิดขึ้นมาจากความรู้ไม่ทันต้นเหตุ จะคิดหนอๆ ก็เลยไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top