กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ธรรมะ / เหตุผลที่มองเห็นได้
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 30 กรกฎาคม 2017 | 12:49:11 PM »
เพราะรู้ไม่ทันก็เลยยึดถือ เดือดร้อน บ้าไปในความเกียจ กลัว กาม ก็เลยบ้าสุข ก็เลยทุกข์ไปทุกเรื่อง
บ้ารวย ก็เลยจนไปทุกเรื่อง
บ้าบุญ ก็เลยบาปทุกเรื่อง
บ้าดี ก็เลยชั่วไปทุกเรื่อง
บ้าฉลาด ก็เลยโง่ไปทุกเรื่อง
ถ้ารู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็ได้ดั่งใจทุกเรื่อง
รู้ทันบาป ก็เลยเป็นบุญทุกเรื่อง
รู้ทันโง่ ก็เลยฉลาดไปทุกเรื่อง
รู้ทันจนก็รวยไปทุกเรื่อง
รู้ทันทุกข์ ก็สุขทุกเรื่อง
รู้ทันชั่ว ก็เลยดีทุกเรื่อง
ถ้าบ้าบาป บ้าชั่ว บ้าโง่ บ้าผิด ก็ติดไปวนวงกลมแห่งความเดือดร้อน หมดสิทธิ์ที่จะได้เจอดี
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
92
ธรรมะ / วงกลมการปรุงแต่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 27 กรกฎาคม 2017 | 11:20:46 AM »
บางสะพานซิตี้ ถึงจะมีฝนตก แต่ก็ไม่ตกใจ เพราะรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ตัดความยึดถือเกลียดกลัวกามได้ จึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกเรื่อง

ยุคนี้เป็นยุคผู้สูงวัย ต่อไปก็เป็นยุคสูญพันธุ์ เพราะไม่รู้ทัน จึงริษยาว่าร้ายกันขาดเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ไม่มีอะไรชั่วร้ายเกินกว่าความนึกคิด เพราะเป็นต้นเหตุแห่งพญามาร จะคิดหนอๆ ก็ดับความคิดได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
93
ธรรมะ / หน้าที่ของคน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 กรกฎาคม 2017 | 11:45:50 AM »
เกิดมาทั้งทีทำหน้าที่ให้ครบถ้วน ทำความดีแล้วเผยแพร่ ไม่รบกวน เรียกร้องอะไรจากใคร แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็สร้างความดีได้ทุกเรื่อง 

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
94
ธรรมะ / สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 กรกฎาคม 2017 | 10:45:30 AM »
ใครๆ ก็อยู่ภายใต้ผลของการกระทำของตนเองทั้งนั้น  ถ้าคิดอวดเก่งที่จะควบคุมผู้อื่น ต้องทำด้วยความรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็จะไม่เกิดทุกข์โทษเดือดร้อนได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
95
ธรรมะ / ปากเป็นเอก
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 23 กรกฎาคม 2017 | 03:48:59 PM »
ใครจะรู้ความหมายของคำพูดตนเองได้ว่าที่พูดมาตรงไหนเป็นคุณ ตรงไหนเป็นโทษ ตรงไหนเป็นความเกิด ตรงไหนเป็นความดับ ตรงไหนเป็นทางออกของข้อความที่ตนพูดนั้น ต้องผู้รู้ทันต้นเหตุ จะพูดหนอๆ ก็จะไม่พูดผิด ริษยา ว่าร้ายให้อับอายใคร จะพูดหนอๆ ก็ฉลาดได้ทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์

96
ธรรมะ / สมเหตุสมผล ทุกคนต้องโดน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 23 กรกฎาคม 2017 | 03:46:07 PM »
พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้ง 3 ทั้งมนุษย์ เทวดา และสัตว์นรก แสดงธรรมะไว้ถึง 84000 พระธรรมขันธุ์ ย่อให้สั้นเหลือแค่คำเดียวว่า ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ ถึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ไม่สามารถที่จะออกจากกฎตายตัวตรงนี้ไปได้ ทำดีก็ได้ดีแน่นอน ทำร้อนก็หมดสิทธิ์ที่จะได้เย็น ทำร้ายแล้วจะไปเอาดีที่ไหน พูด ทำ คิด ดี ได้ดีแน่นอน คิด ทำ พูดร้าย ได้ร้ายแน่นอน จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็โดนกันเต็มๆ จะคิดหนอๆ ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยสักอย่าง เพราะดับชอบ ชัง เฉย ได้ในปัจจุบัน ยึดถือเป็นทาสชอบ ชัง เฉย โง่ข้ามศตวรรษ ทุกอณูให้ผลแน่นอน ไม่มีของฟรี
สายสืบนิสัยศาสตร์
97
ธรรมะ / รู้ทันไวกว่าโซเชียล
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 21 กรกฎาคม 2017 | 10:05:12 AM »
รถพระธรรมได้ดั่งใจไวกว่าโซเชียล 1 เดียวในโลก แล่นผ่านสุนัขยังดีใจกระดิกหางให้ รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็สบายใจได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์   

98
ธรรมะ / พรโซเชียล
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 18 กรกฎาคม 2017 | 06:33:28 PM »
พระให้พรแบบนี้ไม่มีบุญอะไรที่จะได้เกินกว่าความรู้ทันเป็นไม่มี เพราะฉะนั้น เราควรรู้ทันทั้งวันทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งยืน ทั้งเดิน ทั้งนั่ง ทั้งนอน ลมหายใจเข้ากำหนดไปเข้าหนอ ลมหายใจออกกำหนดออกหนอ เวลาจะคิดกำหนดจะคิดหนอๆ ความรู้ทันเก่งทุกเรื่อง ความยึดถือโง่ทุกเรื่อง แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ได้ดั่งใจทุกอย่าง ที่ไม่เขื่อเพราะไม่เคยรู้ทันเลยสักอย่าง เจริญสุข เจริญธรรม
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
99
thanks หลายๆนะ
100
ธรรมะ / รู้ทันต้นเหตุก็เข้าใจได้ทุกเรื่อง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 30 พฤษภาคม 2017 | 10:58:50 PM »
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรรมอันใดแลย่อมเกิดแต่เหตุ ต้นเหตุของกาย คือ ลมหายใจเข้าออก ต้นเหตุแห่งวาจา คือ ความนึกคิด ต้นเหตุแห่งใจ คือ ความจำและความรู้สึก ถ้ารู้ทันต้นเหตุ จะพูดหนอๆ ถ้ารู้ทันต้นเหตุจะคิดหนอๆ ถ้ารู้ทันต้นเหตุ จะทำหนอๆ ก็จะไม่มีอะไรผิดพลาด ก็จะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาประเมินใคร ว่าคนนั้นถูก คนนี้ผิด เพราะผู้ที่จะประเมินผู้อื่นได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ผู้ที่ประเมินผู้อื่น คำตอบก็มีอยู่คือผู้รู้ไม่ทันต้นเหตุแห่งกายสังขาร วจีสังขาร
จิตตสังขาร จึงอวดเก่งไปประเมินสิ่งนั้น สิ่งนี้ ย่อมจะเสียเวลาไปทุกลมหายใจเข้าออกด้วยความรู้ไม่ทัน คือ อวิชชา แต่ผู้ที่รู้ทันต้นเหตุ จะคิดหนอๆ เขาไม่มีเวลาไปประเมินใคร แค่ขยันระลึกรู้อยู่แค่ปัจจุบัน งานประจำชีวิตนี้ก็คุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาพบคำสอนของพระสัมมมาสัมพุทธเจ้า
การที่จะดูว่าใครพูดถูก คิดถูก หรือทำถูก ก็ดูไม่ยาก แค่ถามว่าเขารู้ต้นเหตุ จะทำ จะพูด จะคิดได้ไหม ถ้ารู้ไม่ทัน จะทำ จะพูด จะคิด ก็ไม่รู้ทันต้นเหตุ เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออก พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ถ้าผู้ใด พูดถึงเรื่องความเกิด ความดับ คุณ และโทษ และทางออก พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้แสดงธรรม ถ้าผู้ใดรู้ทันเรื่องความเกิด ความดับ คุณ โทษ และทางออก พึงรู้ว่าผู้นั้นปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้ที่ปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมจะปฎิญาณตนได้ว่าเป็นโสดาหรือเป็นอรหันต์ก็ได้ การที่จะรู้ว่าใครเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตดูไม่ยาก ถ้าเขารู้ทันในการพูดเขาก็เป็นบัณฑิต ถ้าเขารู้ไม่ทันในการพูดก็เป็นคนพาล กำลังแห่งบัณฑิตเขาไม่ว่าใคร พูดไปก็อ้างอิงอยู่กับธรรมเท่านั้น กำลังแห่งคนพาลย่อมจะประจานไปทั่ว ไม่เคยพูดเข้าไปใกล้เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออก
และก็ไม่รู้ทันความเกิด ความดับ คุณ โทษ และทางออก จึงพูด ทำ คิด ติดอยู่กับความยึดถือในชอบ ชัง เฉย เท่านั้นเอง พลาดพลั้งไปดูถูกพระพุทธบ้าง
พลาดพลั้งไปดูถูกพระธรรมบ้าง พลาดพลั้งไปดูถูกพระสงฆ์บ้าง เพราะต้นเหตุแห่งบาปอยู่ที่ความรู้ไม่ทันและเที่ยวไปลบหลู่ดูถูกในคุณพระธรรม ก็ได้ชื่อว่าดูถูกทั้งหมด พระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงเคารพพระธรรม แต่ผู้ที่ดูถูกพระธรรม ธรรมนั้นก็จะไม่คุ้มครองและรักษา ผู้ที่ปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นแล ธรรมนั้นย่อมคุ้มครองและรักษา ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสูงสุด ไม่มีหลักการอันไหนจะสูงกว่าได้อีก ใครที่เข้าใจผิดคิดว่ายังมีหลักการอื่นที่สูงกว่าพระพุทธเจ้า คือ ผู้นั้นยังเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าน้อยอยู่
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top