กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ธรรมะ / ข้อความคลุมจักรวาล
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 18 มิถุนายน 2018 | 04:20:56 AM »
พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งทุกเรื่อง  สอนไว้ว่าโจรจะไม่เสื่อมเดือดร้อน ต้องไม่เบียดเบียนพระ ไม่ขโมยของหลวง ไม่ฆ่าเด็ก ไม่พาผู้หญิงไป ไม่ปล้นในถิ่น ถ้าฝืนทำจะสูญเผ่าพันธุ์ เกิดโรคร้าย ฟุ้งซ่านจนเป็นบ้า ตายไปตกนรกเป็นปรสิต เข้าสู่วงกลมยึดถือ บ้า โง่ ไปทุกเรื่อง เดือดร้อนไม่จบสิ้น

รู้ทันจะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติ

สายสืบนิสัยศาสตร์
2
ธรรมะ / เตรียมการน้อยได้ประโยชน์มากไร้สารพิษ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 14 มิถุนายน 2018 | 08:35:11 PM »
ปุ๋ยสมุนไพรปั่นย่อยใบไม้หลากหลาย ปลูกต้นไม้งดงาม รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ไม่ต้องใส่สารพิษให้ติดเวรกรรมเดือดร้อนข้ามชาติ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
3
ธรรมะ / สิ่งที่ทำไม่ได้
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 14 มิถุนายน 2018 | 09:43:55 AM »
ความโกรธไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ตลอด ความโลภจะทำให้เกิดทั้งวันก็ไม่ได้ ความหลงก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย

เพราะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ความคิดเก่าดับไป ความคิดใหม่เดิดขึ้น ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งปวง

แต่ความรู้ทันจะดับๆ สามารถฝึกให้เกิดได้ทั้งวันทั้งคืน เป็นเหตุให้สุข สวย รวย ดี ไม่ติดหนี้

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
4
ธรรมะ / อยู่เหนือกรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 12 มิถุนายน 2018 | 05:41:32 AM »
บ้ายึดถือถาม ตอบ ชอบ ชัง เฉย ก็จะอยู่ใต้กรรม อย่าอวดดีตัดสินปรับโทษใคร เพราะจะได้รับทุกข์โทษ 10 อย่าง จะถูกไฟไหม้ ถูกจองจำ ถูกกล่าวร้าย ประสบโรคร้ายแรง สูญเผ่าพันธ์ โดนภัยพิบัติ ฟุ้งซ่าน คุ้มคั่ง อยู่ไม่ได้ ตายไปก็ลำบาก เข้าสู่นรก

จะคิดดับๆ ก็อยู่เหนือกรรม เพราะพูด ทำ คิด ด้วยการสำรวมระวัง จะสุข สวย รวย ดี ไม่ติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
5
ธรรมะ / เหตุความจน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 05 มิถุนายน 2018 | 02:52:01 AM »
สงครามยากจน ภัยพิบัต  โรคร้าย อายุสั้น เกิดขึ้นจากการพูด ทำ คิดดี กันไม่เป็น จะคิดดับๆ ก็จะพูด ทำ คิดดี ได้ทุกเรื่อง ฉลาดกว่าใครๆ สาธุ

สายสืบนิสัยศาสตร์
6
ธรรมะ / แปลกในโลก
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 01 มิถุนายน 2018 | 05:42:05 AM »
ล้านแปลกของปลอดสารพิษ 10 บาททุกอย่าง ไม่ต้องใช้แคชเชียร์ บริการ 24 ชั่วโมง

รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ฉลาดทุกเรื่อง ไม่โง่อวดดดีให้เดือดร้อน เที่ยวเพ่งโทษหลอกลวงว่าใคร

ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติ วงกลมความดี

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
7
ธรรมะ / ไม่มีใครเชื่อ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 30 พฤษภาคม 2018 | 03:31:32 AM »
ของฟรีไม่มีอยู่ในโลก คิดอย่างไรได้อย่างนั้น พูดเช่นไรได้เช่นนั้น ทำอย่างไหนได้อย่างนั้น คิดดี ทำดี พูดดี ก็ได้ดี พูด ทำ คิด ร้ายก็ได้ร้าย ทำพูดคิด อวดดี ยึดถือ เพ่งโทษ ริษยา ว่าร้าย ย่อมได้เช่นนั้น เหมือนรอยล้อก็ติดตามรถไปเช่นนั้น ตามเหตุปัจจัย รู่ทันจะคิดดับๆ ย่อมจะเข้าใจทุกเรื่อง ก็จะสุข สวย รวย ดี ไม่ติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
8
ธรรมะ / ไม่มีใครทำได้?
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 27 พฤษภาคม 2018 | 05:47:54 AM »
แค่รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ไม่ต้องบ้าอวดดีไปว่าใคร จะสุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติ สาธุ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
9
ธรรมะ / ผู้ออกแบบโลกและจักรวาล
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 19 พฤษภาคม 2018 | 03:46:45 AM »
ศึกษาจดจำได้มากก็ออกแบบได้แค่ 20% นักคิดประดิษฐ์ออกแบบได้ก็แค่ 50% แต่ผู้รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ไม่ต้องอวดดีเลยสักเรื่อง ออกแบบได้ทุกอย่างแม้แต่ความคิดและจิตวิญญาณ รู้ทันจะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
10
ธรรมะ / ต้นเหตุแห่งความเสื่อมโทรม
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 15 พฤษภาคม 2018 | 09:40:07 AM »
ต้นเหตุเข้าใจผิด พูด ทำ คิด บ้ายึดติดความอวดดี ชีวิตนี้มีแต่ร้ายจึงเดือดร้อน แค่รู้ทันจะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติเอย

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: [1] 2 3 ... 10

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top