View full version: ธรรมะ
 1. ไม่รู้แจ้งในทุกข์จึงมีความอยาก เมื่อมีความอยากก็มีความทุกข์
 2. นักปฏิบัติที่ดีต้องมีกัลยาณมิตร
 3. การอุปโลกน์สังฆทานช่วยป้องกันไม่ให้ญาติโยมตกนรก
 4. โกรธได้...แต่อย่าไปผูกโกรธ
 5. อย่ากลัวผี..เมื่อถูกขอความช่วยเหลือ
 6. ไม่มีชีวิตใครว่างเปล่า
 7. หน้าตาน่ารัก
 8. คนที่ไม่มีสติปัญญาจะเห็นว่า เวลาที่ทุกข์น้อยคือความสุข
 9. ความอยากมาจากการยอมรับความจริงไม่ได้
 10. พระสัทธรรม กับจิตของปุถุชน
 11. ความพลัดพรากเป็นเรื่องทางใจ ทุกข์ขึ้นมาเพราะมีความอยาก
 12. ดับความวุ่นวาย
 13. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์
 14. ทำดีเพราะอยากทำ หรือ ทำดีเพราะอยากดี
 15. เมื่อมีความอยากก็มีความยึดถือ มีความยึดถือก็มีความทุกข์
 16. จักรวาลที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง
 17. นรกขุมเดียวที่ไม่จำกัดเวลา
 18. คำสาป...ความรัก
 19. เมื่อชีวิตเจอกรรมหรือคำสาป! ( กรรม VS คำสาป )
 20. ความทุกข์แปรไปตามกำลังของความยึดถือ
 21. เมื่อภาวนามากเข้าก็จะเห็นว่า สภาวธรรมต่างๆเหมือนเล่นละครให้เราดู
 22. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตุลาคม ๒๕๕๖
 23. กำเนิดโลก กำเนิดมนุษย์
 24. ช่วงเวลาที่ทั้งเฮงและซวยที่สุด
 25. ‘เป้าหมายประจำวัน’ ของผู้อยู่กับศาสนาแห่งความจริง
 26. จิตผู้รู้นี้แหละ ตัวทุกข์
 27. งมงายกับศรัทธาต่างกันอย่างไร?
 28. เรียนรู้เพื่อจะรู้ถูกเข้าใจถูกในกายในใจนี้
 29. สังโยชน์เบื้องสูงมีลักษณะเหมือนกุศล
 30. สุขกว่ารวยพันล้าน
 31. แรกฝึกสติก็เห็นแต่กิเลสหยาบๆ ฝึกมากเข้าๆก็จะเห็นกิเลสที่ละเอียด
 32. ฆราวาสธรรม คุณมาลี ปาละวงศ์แนะนำวิธีการเดินจงกรม
 33. โทษของคนค้ายาเสพติด
 34. ตกนรกแล้วยังรอดมาได้..!
 35. การรักษาศีลให้ละเอียดส่งผลให้สมาธิยิ่งทรงตัว
 36. การขอขมาพระรัตนตรัย
 37. ปริศนาธรรมเรื่องการถวายดอกบัวบูชาพระ
 38. ไหว้ศพให้ระลึกถึงพระธรรมเสมอ
 39. การนั่งสมาธิและเดินจงกรม ปฏิบัติอย่างไหนดีกว่ากัน ?
 40. การค้าขายที่ไม่สมควร
 41. ความสูญเปล่า ๗ ประการ
 42. การภาวนาที่ประกอบด้วย พละ ๕ / อินทรีย์ ๕
 43. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ตุลาคม ๒๕๕๖
 44. ถอนตัวออกจากวงโคจรการเบียดเบียน
 45. บรรลุธรรมได้ต้องพร้อมด้วย พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
 46. วิปัสสนาแปลว่าการเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
 47. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค ตุลาคม ๒๕๕๖
 48. ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์แค่ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้น
 49. อย่ากลัวที่จะตัดสินใจ
 50. ฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จะได้สมาธิที่ใช้เจริญปัญญา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal