View full version: ธรรมะ
 1. ปล่อยปลาแล้วปลาตาย ?
 2. เป็นเทวดาก็มักจะเผลอเพลิน ไม่ขยันภาวนา ยกเว้นมีบารมีมากมาแต่ก่อน
 3. จิตนั่นแหละคือแก่นสารของชีวิต
 4. วิบัติ ๖ ประการ โดย คุณมาลี ณ บ้านจิตสบาย
 5. ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖
 6. พรหมลูกฟัก เจริญวิปัสสนาไม่ได้
 7. อสัญญสัตตาภูมิ ไม่ใช่นิพพาน
 8. ขยายขอบเขตความสุข
 9. ชนกกรรม
 10. มงคลชีวิต
 11. ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมแก่ช้า ?
 12. ผีสิง
 13. กำเนิดดวงจิต
 14. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 15. เป็นมนุษย์ ภาวนาง่ายที่สุดแล้ว
 16. ถ้าสุขภาพไม่ดี ควรทำบุญด้านไหน?
 17. อานิสงส์ของการให้ทานแต่ละประเภท
 18. การปฏิบัติไม่ยาก หากรู้หลัก เพราะการปฎิบัตินั้นเหมาะกับภูมิมนุษย์
 19. ทานที่ดีที่สุดในชีวิต
 20. อย่าตั้งข้อแม้ในการให้ทาน
 21. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 22. ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายใจ ยังไม่เดินวิปัสสนา
 23. ก่อนจะเจริญวิปัสสนา ต้องเตรียมความพร้อมของจิต
 24. วิธีการฝึก และประโยชน์ ของสมาธิทั้งสองชนิด
 25. จักรวาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
 26. ยังก้าวผ่านการปฏิบัติบางจุดไม่ได้
 27. เมตตาที่แท้จริง
 28. เหตุใดหมาจงรักภักดีต่อเจ้านาย ?
 29. บุรพกรรมของโตไทยพราหมณ์
 30. เมื่อก่อนคนไม่เข้าใจ คิดว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิ
 31. จุดธูปจุดเทียนขออโหสิกรรมมีผลหรือไม่ ?
 32. พูดแล้วมีคนเชื่อ เป็นผู้นำเขาได้ เพราะทำบุญอะไร ?
 33. ตอบแทนความไม่ดีด้วยความดี
 34. มีคนมาขอความช่วยเหลือแต่..เราไม่พร้อมที่จะช่วย
 35. แวะที่เดียว
 36. พระวินัยมีข้อห้ามเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่ ?
 37. พิจารณาธรรมแล้ว ทำไมไม่มีความสุข ?
 38. ผลกรรมของคนชอบพูดส่อเสียด
 39. ดีส่วนดี ชั่วส่วนชั่ว ลบล้างกันไม่ได้
 40. สัปปุริสธรรม ๗ กับคนกินเหล้า
 41. เป็นเมียน้อยบาปไหม ?
 42. เจ้าชายสิทธัตถะ ฝึกสมาธิชนิดที่เกื้อกูลให้เกิดปัญญามาจนชำนาญก่อนแล้ว
 43. อารมณ์พาล
 44. มนุษย์แสวงหาความพ้นทุกข์มาตลอด
 45. ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไป
 46. คัดลอกข้อความและรูปภาพในอินเตอร์เน็ตผิดศีลหรือไม่ ?
 47. การยึดเกาะพระสงฆ์ ควรยึดเป็นสังฆานุสติ
 48. ไม่มีใครดีไม่มีใครชั่ว ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรม
 49. ชาวพุทธ ใช่มีเพียงทำทาน รักษาศีล แล้วนั่งสมาธิให้ใจสงบเท่านั้น
 50. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยียน ประเทศฟิลลิปปินส์

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal