View full version: ธรรมะ
 1. ไม่มีเงินทำบุญแต่อยากได้บุญ
 2. ปล่อยปลาแล้วปลาตาย ?
 3. เป็นเทวดาก็มักจะเผลอเพลิน ไม่ขยันภาวนา ยกเว้นมีบารมีมากมาแต่ก่อน
 4. จิตนั่นแหละคือแก่นสารของชีวิต
 5. วิบัติ ๖ ประการ โดย คุณมาลี ณ บ้านจิตสบาย
 6. ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖
 7. พรหมลูกฟัก เจริญวิปัสสนาไม่ได้
 8. อสัญญสัตตาภูมิ ไม่ใช่นิพพาน
 9. ขยายขอบเขตความสุข
 10. ชนกกรรม
 11. มงคลชีวิต
 12. ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมแก่ช้า ?
 13. ผีสิง
 14. กำเนิดดวงจิต
 15. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 16. เป็นมนุษย์ ภาวนาง่ายที่สุดแล้ว
 17. ถ้าสุขภาพไม่ดี ควรทำบุญด้านไหน?
 18. อานิสงส์ของการให้ทานแต่ละประเภท
 19. การปฏิบัติไม่ยาก หากรู้หลัก เพราะการปฎิบัตินั้นเหมาะกับภูมิมนุษย์
 20. ทานที่ดีที่สุดในชีวิต
 21. อย่าตั้งข้อแม้ในการให้ทาน
 22. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 23. ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายใจ ยังไม่เดินวิปัสสนา
 24. ก่อนจะเจริญวิปัสสนา ต้องเตรียมความพร้อมของจิต
 25. วิธีการฝึก และประโยชน์ ของสมาธิทั้งสองชนิด
 26. จักรวาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
 27. ยังก้าวผ่านการปฏิบัติบางจุดไม่ได้
 28. เมตตาที่แท้จริง
 29. เหตุใดหมาจงรักภักดีต่อเจ้านาย ?
 30. บุรพกรรมของโตไทยพราหมณ์
 31. เมื่อก่อนคนไม่เข้าใจ คิดว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิ
 32. จุดธูปจุดเทียนขออโหสิกรรมมีผลหรือไม่ ?
 33. พูดแล้วมีคนเชื่อ เป็นผู้นำเขาได้ เพราะทำบุญอะไร ?
 34. ตอบแทนความไม่ดีด้วยความดี
 35. มีคนมาขอความช่วยเหลือแต่..เราไม่พร้อมที่จะช่วย
 36. แวะที่เดียว
 37. พระวินัยมีข้อห้ามเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่ ?
 38. พิจารณาธรรมแล้ว ทำไมไม่มีความสุข ?
 39. ผลกรรมของคนชอบพูดส่อเสียด
 40. ดีส่วนดี ชั่วส่วนชั่ว ลบล้างกันไม่ได้
 41. สัปปุริสธรรม ๗ กับคนกินเหล้า
 42. เป็นเมียน้อยบาปไหม ?
 43. เจ้าชายสิทธัตถะ ฝึกสมาธิชนิดที่เกื้อกูลให้เกิดปัญญามาจนชำนาญก่อนแล้ว
 44. อารมณ์พาล
 45. มนุษย์แสวงหาความพ้นทุกข์มาตลอด
 46. ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไป
 47. คัดลอกข้อความและรูปภาพในอินเตอร์เน็ตผิดศีลหรือไม่ ?
 48. การยึดเกาะพระสงฆ์ ควรยึดเป็นสังฆานุสติ
 49. ไม่มีใครดีไม่มีใครชั่ว ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรม
 50. ชาวพุทธ ใช่มีเพียงทำทาน รักษาศีล แล้วนั่งสมาธิให้ใจสงบเท่านั้น

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal