View full version: ธรรมะ
 1. ใช้ร่างกายของเรา จิตใจของเรา เป็นต้นทุนของการภาวนา
 2. อธิษฐานว่าจะไม่พรากจากกัน
 3. ยามสูญเสีย
 4. หากจิตเหมือนสัตว์ในอบายภูมิ จะภาวนาไม่ได้
 5. เก็บกดอารมณ์จนระเบิด..!
 6. ยิ่งเลว ยิ่งต้องมาหาพระ
 7. หัดภาวนาเสียแต่เมื่อแข็งแรง
 8. โลกปั่นป่วน
 9. เข้าใจผิดว่าเป็นพระอรหันต์
 10. วิชาโลก วิชาธรรม
 11. พลิกมุมมองเข้าทางธรรม
 12. สิ่งที่ประสบและกำลังจะประสบล้วนเหมาะสมแล้ว
 13. ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ.บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖ (๑+๒)
 14. ใจของเราเป็นภาพจำลองของภพภูมิต่างๆ
 15. ของที่พระฉันได้ยามวิกาล
 16. มีหน้าที่ภาวนาไป จะได้หรือไม่ได้ช่างมัน
 17. คนอื่นผิดหมด ตัวกูไม่ผิด..!
 18. ไม่มีเงินทำบุญแต่อยากได้บุญ
 19. ปล่อยปลาแล้วปลาตาย ?
 20. เป็นเทวดาก็มักจะเผลอเพลิน ไม่ขยันภาวนา ยกเว้นมีบารมีมากมาแต่ก่อน
 21. จิตนั่นแหละคือแก่นสารของชีวิต
 22. วิบัติ ๖ ประการ โดย คุณมาลี ณ บ้านจิตสบาย
 23. ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖
 24. พรหมลูกฟัก เจริญวิปัสสนาไม่ได้
 25. อสัญญสัตตาภูมิ ไม่ใช่นิพพาน
 26. ขยายขอบเขตความสุข
 27. ชนกกรรม
 28. มงคลชีวิต
 29. ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมแก่ช้า ?
 30. ผีสิง
 31. กำเนิดดวงจิต
 32. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 33. เป็นมนุษย์ ภาวนาง่ายที่สุดแล้ว
 34. ถ้าสุขภาพไม่ดี ควรทำบุญด้านไหน?
 35. อานิสงส์ของการให้ทานแต่ละประเภท
 36. การปฏิบัติไม่ยาก หากรู้หลัก เพราะการปฎิบัตินั้นเหมาะกับภูมิมนุษย์
 37. ทานที่ดีที่สุดในชีวิต
 38. อย่าตั้งข้อแม้ในการให้ทาน
 39. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 40. ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายใจ ยังไม่เดินวิปัสสนา
 41. ก่อนจะเจริญวิปัสสนา ต้องเตรียมความพร้อมของจิต
 42. วิธีการฝึก และประโยชน์ ของสมาธิทั้งสองชนิด
 43. จักรวาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
 44. ยังก้าวผ่านการปฏิบัติบางจุดไม่ได้
 45. เมตตาที่แท้จริง
 46. เหตุใดหมาจงรักภักดีต่อเจ้านาย ?
 47. บุรพกรรมของโตไทยพราหมณ์
 48. เมื่อก่อนคนไม่เข้าใจ คิดว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิ
 49. จุดธูปจุดเทียนขออโหสิกรรมมีผลหรือไม่ ?
 50. พูดแล้วมีคนเชื่อ เป็นผู้นำเขาได้ เพราะทำบุญอะไร ?

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal