View full version: ธรรมะ
 1. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก (ศาลาลุงชิน) มีนาคม ๒๕๕๗
 2. วิธีล้าง "ความไม่ชอบหน้า" ออกจากใจโดยไม่ต้องฝืน
 3. ความพยายามทำลายพระพุทธศาสนา มีมาแต่ครั้งพุทธกาล
 4. ท่าทีแบบพุทธที่จะใช้ประโยชน์จากความฝัน
 5. คุณของพระพุทธเจ้ามีมากมายอเนกประการ
 6. อยากรู้เรื่องคนอื่น vs อยากรู้ใจตัวเอง
 7. ธรรมะของพระพุทธเจ้า ปฎิบัติตามแล้วเต็มกำลัง จะถึงความสงบสุขสันติที่ชื่อ นิพพาน
 8. ฝึกไม่พูดถึงบางเรื่อง
 9. ไม่ประมาท-รอบคอบ vs ขี้ระแวง-ย้ำคิดย้ำทำ
 10. แหวกแนวออกไปหาความสว่าง
 11. จากกันดีๆ vs จากกันไม่ดี
 12. หลวงตามหาบัว ในรายการทไวไลท์โชว์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑
 13. วิธีการง่ายๆที่จะทำให้มีศรัทธาแน่นแฟ้น
 14. โดนอย่างไร ไม่ทำอย่างนั้น
 15. ศรัทธาที่ถูกต้อง
 16. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม อาคารอามีโก้ สี่พระยา มีนาคม ๒๕๕๗
 17. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็น "กัลยาณมิตร" ?
 18. ความหมั่นไส้กัน เป็นทุกข์อย่างหนึ่งในโลก
 19. ตอนได้หน้ากับตอนเสียหน้า อัตตาตัวตนปรากฏชัดที่สุด
 20. ถ้าได้ฟังธรรมเพื่อการเจริญปัญญา ฆราวาสเกินครึ่งจะถึงมรรคผลนิพพาน
 21. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญสติให้ถูกต้อง
 22. ทำอย่างไรถึงจะลืมความเจ็บปวดในอดีตได้
 23. สารพันปัญหาการเจริญสติ
 24. มุมมองแบบพุทธทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิด
 25. โครงการมอบอาหารให้หมาอิ่ม มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
 26. ร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลกับคุณดังตฤณ
 27. เลิกกันแล้ว คิดจะมีแฟนใหม่ แต่ยังไม่หย่าร้าง ?
 28. ความเข้มแข็งที่แท้จริง
 29. เลื่อยสายโซ่ทีละนิด ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
 30. ดาวน์โหลดหนังสือดีๆ "ติวพ่อขึ้นสวรรค์" (ออกใหม่)
 31. ต้องมีฐานที่หนักแน่น
 32. นาทีทองสำหรับคนเจอรถติด
 33. อริยสัจจ์ – ทุกขสัจจ์และหน้าที่ต่อทุกข์
 34. คิดแก้ปัญหา vs คิดเล่นงานคน
 35. ธรรมะ ฟังแล้วฟังอีก แล้วจิตใจจะพัฒนาขึ้น
 36. การให้หวยหรืออาชีพหมอดู เป็นบาปหรือไม่?
 37. เข้าใจกลไกการทำงานของจิต
 38. ฉีดยาคุม-ทำหมันสัตว์ เป็นบาปไหม?
 39. ถ้าวางกิเลสโดยมีความจงใจ หรือทำจิตให้ว่าง ทำจิตให้ไม่ยึดถือ ยังไม่ใช่พระอรหันต์
 40. สนทนาธรรมกับคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ธันวาคม ๒๕๕๖
 41. หัดคิดด้วยกระดาษ
 42. ใจเป็นทุกข์จึงดิ้นรน ใจดิ้นรนเพราะถูกตัณหากิเลสเสียดแทงตลอดเวลา
 43. บันไดขั้นแรกไปสู่ความสุขแบบพุทธแท้
 44. เผื่อแผ่ความรักอันเป็นสุขให้คนรอบข้าง
 45. หลุดจากการฝันฟุ้ง
 46. ความผูกพันที่แน่นเหนียวเกินธรรมดา
 47. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี มกราคม ๒๕๕๗
 48. จะปล่อยวางเป็นต้องเห็นไตรลักษณ์
 49. คลิปสัมภาษณ์คุณดังตฤณในรายการ ‘น้ำครึ่งแก้ว’ (๒ ก.พ. ๕๗)
 50. ใช้อารมณ์ที่บ้านและที่ทำงาน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal