View full version: ธรรมะ
 1. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับคัดสรร : ภัยพิบัติ
 2. ร่วมพิมพ์หนังสือหลวงตา "หยดน้ำบนใบบัว" และ "ปัญญาอบรมสมาธิ"
 3. ย้อนรำลึก..พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ สนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัว
 4. พระอนาคามียังเห็นว่าจิตเป็นตัวสุข
 5. สิ่งทั้งหลาย มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้
 6. ทำทานมามากมาย แต่ทำไมยังไม่รวย?
 7. มรรคผลจะเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องพร้อม
 8. อัฐิหลวงตาบัว สีเขียวมรกต ใส่ผอบพลาสติกใสแจก
 9. ทำบุญอย่างไรจึงจะรวยเร็วทันตาเห็น?
 10. สติปัฏฐานทำให้เกิดปัญญา
 11. วิธีการเริ่มต้นภาวนาของผู้มาใหม่
 12. อัศจรรย์อรหันต์บัว โดย โพสต์ทูเดย์
 13. กำหนดอุปสมบทหมู่ วัดมเหยงคณ์ 17 เมย.54
 14. จิตที่เจริญสติปัญญาจนแก่รอบ บรรลุมรรคผลนิพพานเอง
 15. เคล็ดลับของการดูจิต ๓ ขั้นตอน
 16. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ วัดเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 17. ปุถุชนละตัณหาได้ ๓ แบบ แต่พระอรหันต์ละตัณหาได้เด็ดขาด
 18. การภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเอง ไม่ใช่การดัดแปลงตัวเอง
 19. พวกช่างคิดต้องดูจิต
 20. วิธีดูจิต ๒ วิธี
 21. ความสุขของโลกๆ คือ ความสุขจอมปลอม
 22. ภาวนาให้มุ่งทำเหตุไป
 23. จิตคิด กับจิตรู้ : สันตินันทอุบาสก สุภาพบุรุษนักภาวนา
 24. จิตดวงเดิมไปเกิด เป็นมิจฉาทิฎฐิ
 25. มาฆบูชา
 26. มีปัญญาจะรู้ความจริงของสภาวะ
 27. สภาวธรรมมีอยู่ มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้
 28. รวมวาทะดังตฤณ : สะเดาะเคราะห์ - แก้กรรม
 29. เรียนตำรา ว่าด้วยจิต โดย คุณสันตินันท์
 30. พอขันธ์กระจายตัวออกไปเนี่ย ปัญญามันจะเกิดได้
 31. ความเป็นกลางมีหลายระดับ
 32. จิตไม่มีที่ตั้ง
 33. "อรหันต์" กับทางเสื่อมของผู้ปฏิบัติธรรม โดย คุณสันตินันท์
 34. รวมวาทะดังตฤณ : พ่อแม่
 35. ถือสัจจะอย่างผู้มีปัญญา หรือว่าถือสัจจะอย่างวัวอย่างควาย
 36. หลักสูตรของชาวพุทธ โดย คุณสันตินันท์
 37. จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ จิตเป็นตัวรู้
 38. จิตเกิดดับรวดเร็ว จนเราสำคัญมั่นหมายว่ามีจิตเป็นตัวเราที่คงที่ถาวร
 39. กรรมฐานของเราจะวนเวียนอยู่ไม่ให้เกินร่างกายออกไป
 40. เพ่งใส่ตัวรู้จะไปเป็นพรหม
 41. ความเป็นตัวเราเป็นแค่ภาพลวงตา ไม่มีจริงหรอก
 42. ความรู้สึกเป็นตัวเรา แทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ
 43. คิดบวก ชีวิตบวก
 44. ร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า
 45. ความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดเท่านั้นเอง
 46. สิ่งทั้งหลายมีอยู่ก็เพราะเหตุ ถ้าเหตุดับมันก็ดับไป
 47. ผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยง เป็นมิจฉาทิฎฐิ
 48. พวกเราอย่าประมาท ต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้
 49. ปรากฏการณ์ จิตสอนจิต โดย คุณสันตินันท์
 50. ของอะไรที่ยังตกอยู่ในความเป็นคู่นะ ของนั้นยังแปรปรวนได้อยู่อีก

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal