View full version: ธรรมะ
 1. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 2. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 3. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 4. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 5. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 6. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 7. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 8. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 9. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 10. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 11. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 12. อุปาทานขันธ์
 13. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 14. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 15. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 16. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 17. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 18. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 19. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 20. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 21. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 22. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 23. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 24. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 25. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 26. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 27. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 28. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 29. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 30. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 31. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา
 32. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 33. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 34. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 35. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 36. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 37. ดูรูปนามแสดงละคร
 38. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 39. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ
 40. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ข้ามเวทนา(ความปวด)ไม่ได้เสียที
 41. จิตมีกิเลสให้รู้ทัน
 42. รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตจะตั้งมั่น
 43. อยากมีสมาธิง่าย ต้องสำรวมอินทรีย์
 44. ตราบใดยังหลงเพลินกับความสุขทางโลก ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพาน
 45. การไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนขึ้นภูเขา ขึ้นได้รอบทิศทาง
 46. การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆ
 47. คนใจร้อน ให้ดูจิตที่เคลื่อนไหว
 48. การภาวนามีแต่เจริญแล้วเสื่อม
 49. ชาวพุทธที่ดีต้องพึ่งตนเองได้
 50. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการสร้าง พระธาตุเจดีย์ ฐานสโม

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal