View full version: ธรรมะ
 1. ต้องอดทนและช่างสังเกต
 2. ให้เป็นกลางต่อความเจริญและเสื่อม
 3. จุดอ่อนของฆราวาส
 4. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 5. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 6. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 7. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 8. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 9. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 10. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 11. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 12. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 13. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 14. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 15. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 16. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 17. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 18. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 19. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 20. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 21. V-Clip : ทางสายกลาง
 22. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 23. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 24. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 25. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 26. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 27. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 28. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 29. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 30. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 31. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 32. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 33. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 34. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 35. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 36. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 37. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 38. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 39. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 40. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 41. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 42. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 43. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 44. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 45. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 46. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 47. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 48. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 49. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 50. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal