View full version: ธรรมะ
 1. ทางวิปัสสนา (๕) ความจริงตัวเราไม่มี มีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเรา
 2. การปฏิบัติต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. บรรลุธรรมเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์
 4. อยู่ตรงไหน ก็ปฏิบัติตรงนั้น
 5. โอวาทครูบาอาจารย์ : หลวงตา มหาบัว เทศน์เตือนชาวพุทธอย่าดูหมิ่นในหลวง
 6. รักบ้านเมือง ด้วยวิถีชาวพุทธ
 7. การเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำ
 8. ต้องอดทนและช่างสังเกต
 9. ให้เป็นกลางต่อความเจริญและเสื่อม
 10. จุดอ่อนของฆราวาส
 11. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 12. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 13. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 14. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 15. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 16. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 17. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 18. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 19. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 20. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 21. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 22. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 23. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 24. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 25. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 26. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 27. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 28. V-Clip : ทางสายกลาง
 29. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 30. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 31. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 32. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 33. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 34. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 35. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 36. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 37. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 38. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 39. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 40. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 41. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 42. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 43. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 44. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 45. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 46. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 47. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 48. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 49. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 50. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal