View full version: ธรรมะ
 1. ทางวิปัสสนา (๖) จุดเริ่มต้นของการฝึกเจริญปัญญา
 2. ทางวิปัสสนา (๕) ความจริงตัวเราไม่มี มีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเรา
 3. การปฏิบัติต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. บรรลุธรรมเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์
 5. อยู่ตรงไหน ก็ปฏิบัติตรงนั้น
 6. โอวาทครูบาอาจารย์ : หลวงตา มหาบัว เทศน์เตือนชาวพุทธอย่าดูหมิ่นในหลวง
 7. รักบ้านเมือง ด้วยวิถีชาวพุทธ
 8. การเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำ
 9. ต้องอดทนและช่างสังเกต
 10. ให้เป็นกลางต่อความเจริญและเสื่อม
 11. จุดอ่อนของฆราวาส
 12. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 13. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 14. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 15. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 16. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 17. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 18. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 19. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 20. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 21. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 22. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 23. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 24. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 25. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 26. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 27. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 28. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 29. V-Clip : ทางสายกลาง
 30. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 31. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 32. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 33. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 34. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 35. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 36. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 37. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 38. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 39. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 40. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 41. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 42. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 43. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 44. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 45. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 46. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 47. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 48. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 49. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 50. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal