View full version: ธรรมะ
 1. อริยมรรคจะเกิดในอัปนาสมาธิเสมอ
 2. วิธีใช้ปัญญาอบรมสมาธิ
 3. วิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนไตรลักษณ์
 4. เมื่อพ้นจากวิปัสนูฯแล้ว จะเจริญวิปัสสนาได้เต็มที่
 5. จะทำลายผู้รู้ได้อย่างไร?
 6. พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖
 7. เมื่อเริ่มเจริญวิปัสสนา ก็จะพบวิปัสนูฯ (วิปัสสนูปกิเลส)
 8. ใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู เจริญวิปัสสนา
 9. อ.สุรวัฒน์ ในรายการพื้นที่ชีวิต ตอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย
 10. จิตตั้งมั่น : ลักษณะและวิธีฝึกฝนจิต
 11. อุบายสลายกาม
 12. การภาวนาขั้นละเอียดเหลือแต่ไหวยิบยับ
 13. เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ (ผลงานทางธรรมะล่าสุดของ ปาน ธนพร)
 14. นานาปัญหาเกี่ยวกับการพูดเท็จ
 15. อรหัตตผล เข้าถึงได้แม้จะไม่ใช่ผู้ทรงฌาน
 16. การปฎิบัติในรูปแบบ
 17. เห็นว่าไม่เที่ยง vs คิดว่าไม่เที่ยง
 18. สำหรับผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตาย โดย พระอาจารย์ตั๋น
 19. ความกตัญญูคือการตามใจพ่อแม่ไปทุกเรื่องใช่หรือไม่?
 20. ผลของมโนทุจริตทางหน้าตาและฐานะในภพหน้า
 21. มีคนพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้เราฟัง ควรทำอย่างไร?
 22. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่ ร.พ.รามาธิบดี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 23. การฝึกสมาธิเต็มภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมเจริญวิปัสสนา
 24. การช่วยเหลือคนที่ชอบหลลอกตัวเอง
 25. วิธีการฝึกฝนจิต
 26. แก่นของการปฎิบัติธรรม
 27. จิตตสิกขา สิกขาที่มักถูกละเลย
 28. โดนเพื่อนสนิททิ้ง ควรทำใจอย่างไร?
 29. ด่าแหลก แต่ไม่แช่ง เข้าข่ายไหน?
 30. เตรียมพร้อมจิตเพื่อเจริญวิปัสสนา
 31. มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้จำกัดให้เฉพาะผู้ทรงฌาน
 32. อยากควบคุมความคิดเพราะกลัวสร้างบาปกรรม
 33. โรงเรียนกรรมบนถนน
 34. คุยเรื่องพระโสดาบัน
 35. พบกับผู้คนอย่างไรไม่ให้สร้างเวรสร้างกรรมมาก?
 36. ทำบุญเยอะ อาจเป็นได้ทั้งเทวดาหรือปิศาจ
 37. รักตัวเองจริงต้องไม่เกลียดตัวเอง
 38. ทำทานให้จิตเปิดกว้าง ทำอย่างไร?
 39. ดูจิตไม่ใช่วิปัสสนาเสมอไป
 40. การปฎิบัติธรรมเป็นเรื่องง่าย
 41. ความใจร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องฝึก แต่ความใจเย็นนั้นต้องฝึก
 42. แค่รู้จักกัน คนเราก็เริ่มทำกรรมต่อกันแล้ว
 43. บางครั้งบ้างาน บางครั้งเบื่องาน ควรแก้ไขอย่างไร?
 44. ดวงจิต กายทิพย์ และดวงวิญญาณ ต่างกันอย่างไร?
 45. เห็นกายไม่ใช่เราแล้ว แต่ทำไมยังเห็นจิตเป็นเรา?
 46. วิบากของผู้ที่นินทา ตำหนิผู้อื่นทุกวัน วันละหลายครั้ง
 47. หลวงพ่อปราโมทย์และคณะศิษย์ ไถ่ชีวิตโค 85 ตัว มกราคม ๒๕๕๖
 48. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่่บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 49. เมื่อทำกรรม ก็ต้องรับวิบาก
 50. ดูจิต เหมาะกับคนที่ไม่ทรงฌาน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal