View full version: ธรรมะ
 1. ความเห็น ความยึดถือ
 2. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 3. จิตสัมผัส
 4. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 5. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 6. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 7. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 8. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 9. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 10. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 11. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 12. รับมือกับความป่วย
 13. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 14. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 15. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 16. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 17. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 18. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 19. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 20. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 21. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 22. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 23. อนัตตลักขณสูตร
 24. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 25. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 26. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 27. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 28. เวลามีค่าอย่างไร
 29. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 30. จิตเฉยๆเงียบๆ
 31. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 32. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 33. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 34. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 35. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 36. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
 37. เศร้าบ่อย เศร้าง่าย
 38. ความคิดควบคุมไม่ได้
 39. เศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไร
 40. โลกนี้ไร้สาระ
 41. เล่าเรื่องพระอาจารย์สิงห์
 42. รักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 43. มารในแง่ของการภาวนา
 44. วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสภาวะของกุศลและอกุศล
 45. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ราชกรีฑาสโมสร กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 46. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 47. ความสุขที่ยั่งยืน ประณีต และไม่เสี่ยงตาย
 48. ไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้
 49. ความสำคัญของขณิกสมาธิ
 50. ชี้แจงการดำเนินการจัดส่งถวาย ‘มหาสติปัฏฐานสูตร’ และ ‘อนาพาธ’ ถึงวัด ๓๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal