View full version: ธรรมะ
 1. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคน
 2. ความสุขจากการให้เปล่า
 3. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 1/2
 4. ความเห็น ความยึดถือ
 5. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 6. จิตสัมผัส
 7. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 8. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 9. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 10. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 11. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 12. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 13. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 14. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 15. รับมือกับความป่วย
 16. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 17. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 18. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 19. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 20. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 21. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 22. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 23. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 24. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 25. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 26. อนัตตลักขณสูตร
 27. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 28. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 29. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 30. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 31. เวลามีค่าอย่างไร
 32. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 33. จิตเฉยๆเงียบๆ
 34. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 35. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 36. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 37. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 38. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 39. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
 40. เศร้าบ่อย เศร้าง่าย
 41. ความคิดควบคุมไม่ได้
 42. เศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไร
 43. โลกนี้ไร้สาระ
 44. เล่าเรื่องพระอาจารย์สิงห์
 45. รักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 46. มารในแง่ของการภาวนา
 47. วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสภาวะของกุศลและอกุศล
 48. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ราชกรีฑาสโมสร กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 49. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 50. ความสุขที่ยั่งยืน ประณีต และไม่เสี่ยงตาย

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal