View full version: ธรรมะ
 1. กำเนิดโลก กำเนิดมนุษย์
 2. ช่วงเวลาที่ทั้งเฮงและซวยที่สุด
 3. ‘เป้าหมายประจำวัน’ ของผู้อยู่กับศาสนาแห่งความจริง
 4. จิตผู้รู้นี้แหละ ตัวทุกข์
 5. งมงายกับศรัทธาต่างกันอย่างไร?
 6. เรียนรู้เพื่อจะรู้ถูกเข้าใจถูกในกายในใจนี้
 7. สังโยชน์เบื้องสูงมีลักษณะเหมือนกุศล
 8. สุขกว่ารวยพันล้าน
 9. แรกฝึกสติก็เห็นแต่กิเลสหยาบๆ ฝึกมากเข้าๆก็จะเห็นกิเลสที่ละเอียด
 10. ฆราวาสธรรม คุณมาลี ปาละวงศ์แนะนำวิธีการเดินจงกรม
 11. โทษของคนค้ายาเสพติด
 12. ตกนรกแล้วยังรอดมาได้..!
 13. การรักษาศีลให้ละเอียดส่งผลให้สมาธิยิ่งทรงตัว
 14. การขอขมาพระรัตนตรัย
 15. ปริศนาธรรมเรื่องการถวายดอกบัวบูชาพระ
 16. ไหว้ศพให้ระลึกถึงพระธรรมเสมอ
 17. การนั่งสมาธิและเดินจงกรม ปฏิบัติอย่างไหนดีกว่ากัน ?
 18. การค้าขายที่ไม่สมควร
 19. ความสูญเปล่า ๗ ประการ
 20. การภาวนาที่ประกอบด้วย พละ ๕ / อินทรีย์ ๕
 21. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ตุลาคม ๒๕๕๖
 22. ถอนตัวออกจากวงโคจรการเบียดเบียน
 23. บรรลุธรรมได้ต้องพร้อมด้วย พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
 24. วิปัสสนาแปลว่าการเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
 25. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค ตุลาคม ๒๕๕๖
 26. ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์แค่ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้น
 27. อย่ากลัวที่จะตัดสินใจ
 28. ฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จะได้สมาธิที่ใช้เจริญปัญญา
 29. สมาธิ คือ สภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว
 30. ได้สมาธิที่มีสติมีจิตตั้งมั่น มาใช้เจริญปัญญา
 31. ฝึกสมาธิ สำคัญที่มีสติรู้ทันจิต ไม่ใช่ท่าทางร่างกาย
 32. ไม่รู้จะเก็บความเจ็บปวดไว้ทำไม
 33. การแก้ที่ต้นเหตุของความกระวนกระวาย
 34. จัดการกับความโกรธได้ข้อเดียว ปัญหาชีวิตคู่จะลดลงทันทีหลายข้อ
 35. ความกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตร
 36. ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ?
 37. ผู้ขวาง ผู้ฆ่า
 38. พระเครื่องที่ชำรุดสามารถนำไปหล่อพระใหญ่ได้หรือไม่ ?
 39. ทำบุญด้วยโทสะ
 40. ใช้ความฝันวัดผลของการปฏิบัติ
 41. เจตนาที่ถูกต้องในปัตตานุโมทนามัย
 42. ว่าที่พระอรหันต์
 43. ต้องฝึกทุกวัน
 44. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กันยายน ๒๕๕๖
 45. เลือกลงมาเกิดก่อนหมดบุญ
 46. ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ยาก
 47. ทำกรรมขึ้นมาแล้ว...ยากที่จะหนีกรรมนั้นได้
 48. ยุคต้นกัป
 49. อยู่ในกรอบของศีล...ถูกมารชักจูงได้ยาก
 50. ระงับความอยากได้ถึงจะเป็นศีลที่แท้จริง

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal