View full version: ธรรมะ
 1. ถอนตัวออกจากวงโคจรการเบียดเบียน
 2. บรรลุธรรมได้ต้องพร้อมด้วย พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
 3. วิปัสสนาแปลว่าการเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
 4. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค ตุลาคม ๒๕๕๖
 5. ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์แค่ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้น
 6. อย่ากลัวที่จะตัดสินใจ
 7. ฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จะได้สมาธิที่ใช้เจริญปัญญา
 8. สมาธิ คือ สภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว
 9. ได้สมาธิที่มีสติมีจิตตั้งมั่น มาใช้เจริญปัญญา
 10. ฝึกสมาธิ สำคัญที่มีสติรู้ทันจิต ไม่ใช่ท่าทางร่างกาย
 11. ไม่รู้จะเก็บความเจ็บปวดไว้ทำไม
 12. การแก้ที่ต้นเหตุของความกระวนกระวาย
 13. จัดการกับความโกรธได้ข้อเดียว ปัญหาชีวิตคู่จะลดลงทันทีหลายข้อ
 14. ความกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตร
 15. ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ?
 16. ผู้ขวาง ผู้ฆ่า
 17. พระเครื่องที่ชำรุดสามารถนำไปหล่อพระใหญ่ได้หรือไม่ ?
 18. ทำบุญด้วยโทสะ
 19. ใช้ความฝันวัดผลของการปฏิบัติ
 20. เจตนาที่ถูกต้องในปัตตานุโมทนามัย
 21. ว่าที่พระอรหันต์
 22. ต้องฝึกทุกวัน
 23. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กันยายน ๒๕๕๖
 24. เลือกลงมาเกิดก่อนหมดบุญ
 25. ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ยาก
 26. ทำกรรมขึ้นมาแล้ว...ยากที่จะหนีกรรมนั้นได้
 27. ยุคต้นกัป
 28. อยู่ในกรอบของศีล...ถูกมารชักจูงได้ยาก
 29. ระงับความอยากได้ถึงจะเป็นศีลที่แท้จริง
 30. การแก้กรรมมีจริง แต่ก่อนอื่นต้องรู้ให้จริงว่า ‘กรรม’ คืออะไร
 31. ดวงชะตามีจริง คือผลของกรรมมีจริง
 32. อกุศลจิตเป็นสิ่งไม่ดี แต่การเห็นอกุศลจิตเป็นเรื่องดี
 33. นิมิตบอกสภาพจิต
 34. ยิ่งคิดมาก ความรู้จักคิดจะยิ่งน้อย
 35. ต้องรักในธรรมะ อย่ารักแต่หน้าเรา
 36. การเดินปัญญาเหมือนการทำศึกในขั้นตะลุมบอน
 37. เจริญปัญญาก็เพื่อล้างความยึดถือในตัวในตน
 38. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม สวนธรรมศรีปทุม ปทุมธานี กันยายน ๒๕๕๖
 39. ไม่จองเวรใครเลยนั้นดีที่สุด
 40. ทำสมาธิ ก็ต้องเสียสละความเห็นแก่ตัว
 41. แม้แต่ทานยังข้ามไม่พ้น
 42. ชอบโอ้อวดประชันกันได้รับผลอย่างไร?
 43. ชอบแข่งหรือชอบอวดเบ่งมีผลกรรมอย่างไร?
 44. อย่ายื่นหน้าไปให้เขาตบ
 45. อานิสงส์การสร้างห้องน้ำห้องส้วม
 46. แผ่เมตตา
 47. อานิสงส์การปล่อยสัตว์ให้รอดชีวิต
 48. เจ้าแม่กวนอิม
 49. การสะเดาะเคราะห์
 50. เหตุใดพระสีวลีท่านมีลาภมาก

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal