กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ธรรมะ / รวมกายใจให้เป็นหนึ่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 08:55:18 PM »
กายกับใจไม่สามัคคี แยกกันทำ ถ้ารวมกายรวมใจให้ไปด้วยกันก็หมดอาการนี้ วิธีรวมกาย รวมจิต ให้นึกถึงหัวแม่มือขยับทีละนิดๆ ให้เห็นต้นนิด กลางนิด สุดนิด ขยับหนอๆ ก็จะเป็นการรวมกายรวมใจให้เป็นหนึ่ง การสั่นนั้นเกิดจากกายใจไม่รวมกัน

มีลูกศิษย์คนหนึ่งกำหนดไปนอนหนอๆ ความรู้สึกแยกออกจากร่างออกไปยืนดูเห็นรูปร่างตัวเองกำลังนอนอยู่ ก็เลยคิดว่าจะไปหาพี่ชาย พี่สะไภ้ และหลานๆ ที่อีสาน ความรู้สึกก็เห็นพี่ชาย พี่สะไภ้ และหลานๆ นั่งคุยกันก็เข้าไปทักทาย เขาก็ไม่รู้เรื่องด้วย ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นกลับมาเข้าร่างดีกว่า พอกลับมาถึงห้องปฎิบัติ เข้าไปวนในห้องก็เห็นรูปร่างตัวเองกำลังนอนอยู่ ผมยาว กระเซิง น้ำลายไหล กำลังอ้าปากอยู่ ก็คิดที่เข้าร่างตัวเอง เสร็จแล้วก็วนตั้งหลายรอบก็เข้าร่างไม่ได้ ก็มาคิดถึงคำสอนของอาจารย์บอกว่า ต้องรวมกายรวมจิตให้เป็นด้วยการรู้ทันถึงต้นเหตุ คือตัว จะ คือ จะเข้าหนอๆ พอกำหนดจะเข้าหนอๆ ความรู้สึกก็ดูดวึบเข้าสู่ร่างกาย ไปขยับลมหายใจเข้าหนอ ออกหนอ เสร็จแล้วกำหนด จะลืมตาหนอๆ ก็พร้อมกายพร้อมจิต ก็ลืมตาออกมาได้ พอดีอาจารย์ก็มาเคาะประตูมาสอบอารมณ์พอดี 

เพราะฉะนั้น การรวมกายรวมจิต จะรู้ทันต้น กลาง สุด แม้กระทั่งกายจะสั่น พื้นจะสั่น 

กายจะสั่นหรือใจจะสั่น  จะสั่นหนอๆ ก็รู้ทันที่ละเอียดจนเป็นอณู


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
92
ธรรมะ / เหลือเชื่อ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 07:36:51 PM »
มีคนพูดว่ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ถูกหวยบ่อย วันนี้มาใส่บาตรขับรถป้ายแดงมาก็เลยถามว่า งวดนี้ถูกอีกหรือ เขาก็บอกว่าถูกอีก


รู้ทันหลับ ตื่น ได้เดาเลขหวยแม่น เขาก็ตอบว่าเชื่อจริง ไม่ได้บอกหวยแต่แนะให้รู้ทันต้นเหตุจะได้ไม่ถูกหวยหลอกเอา


30 กว่าปี ไม่เคยเล่นหรือบอกหวยใครไม่ได้โง่ให้ถูกหลอก


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
93
ธรรมะ / พิจารณาสังเกตการณ์
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 07:36:06 PM »
มีคนพูดว่ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ถูกหวยบ่อย วันนี้มาใส่บาตรขับรถป้ายแดงมาก็เลยถามว่า งวดนี้ถูกอีกหรือ เขาก็บอกว่าถูกอีก 


รู้ทันหลับ ตื่น ได้เดาเลขหวยแม่น เขาก็ตอบว่าเชื่อจริง ไม่ได้บอกหวยแต่แนะให้รู้ทันต้นเหตุจะได้ไม่ถูกหวยหลอกเอา 


30 กว่าปี ไม่เคยเล่นหรือบอกหวยใครไม่ได้โง่ให้ถูกหลอก


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
94
ธรรมะ / ใครจะรู้
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 06:43:21 PM »
บางอย่างเข้าใจแต่ไม่เข้าจริง

บางอย่างเข้าจริงแต่ไม่เข้าใจ

บางอย่างเข้าใจด้วยเข้าจริงด้วย

บางอย่างไม่เข้าใจและไม่เข้าจริง


รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เข้าใจ เข้าจริง ทุกสิ่งอันเป็นสัจจะ ธรรมหายโง่ ไม่ต้องเถียงทะเลาะกับใครให้เสียเวลา


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
95
ธรรมะ / รู้กายรู้ใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 06 กันยายน 2017 | 10:05:52 PM »
อภิ แปลว่า ใหญ่ ธรรม แปลว่า ความรู้สึก


อภิธรรม แปลว่า ความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ 


ความรู้สึกเป็นแหล่งกำเนิดของการปรุงแต่งทั้งปวง  


ความรู้สึกชอบ ชัง เฉย ก็คือ อภิธรรม


เราจะดูอภิธรรมในตำหรือจะดูอภิธรรมในของจริง


พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่า การละกิเลสต้องละด้วยการรู้การเห็น ไม่รู้ไม่เห็นละไม่ได้ จะชังหนอๆ จะชอบหนอๆ จะเฉยหนอๆ ต้องรู้ทันทุกอย่าง 


จิตมีกามก็รู้ทันว่าจิตมีกาม จิตมีความเกิดก็รู้ทันว่าจิตมีความเกิด จิตมีดีก็รู้ทันว่าจิตมีดี เรียกว่า รู้ทันการแสวงหากาม แสวงหาภพ แสวงหาพรหมจรรย์ 


แต่ผู้ที่รู้ทันความเกิดและความดับย่อมหยุดแสวงหาในสิ่งทั้งปวง จะคิดหนอๆ ก็ไม่อยากรู้อะไรเลยสักอย่าง แต่กลับได้รู้ทุกอย่าง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
96
ธรรมะ / ฉลาดแบบไม่โง่
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 06 กันยายน 2017 | 08:50:15 PM »
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าต้องฉลาดคิด ปราถนาจะคิดก็คิดได้ ปราถนาจะหยุดก็หยุดได้ 


ความคิดที่สมควรที่จะต้องยกขึ้น คือ ความคิที่หดหู่ ซึมเศร้า สมควรจะยกขึ้น ด้วยการรู้ทันตามที่เค้าเกิด ซึมหนอๆ เศร้าหนอๆ ก็เป็นการยกแล้ว 


ความคิดสมควรที่จะต้องข่มไว้ คือ ความคิดที่พลุ่นพล่าน ฟุ้งกระจุยกระจาย ต้องนั่งขัดสมาธิ กัดฟัน เอาลิ้นดุนเพดาน ตั้งใจจับให้มั่นเหมือนคนมีกำลังมากฉะนั้น ข่มจิตให้อยู่ด้วยการกำหนดว่า ฟุ้งหนอๆ พลุ่นพล่านหนอๆ  


ความคิดที่สมควรต้องประคองไว้ คือ ความคิดที่ผ่องใส ปลอดโปร่ง สบายกาย สบายใจ ก็ต้องรู้ทันด้วยการกำหนดว่าสบายหนอๆ ก็เป็นการประคองให้เค้าต่อเนื่อง จิตจะได้ไม่ตกไปสู่อารมณ์ที่หยาบ 


การวางรูปแบบของความรู้สึกให้ได้ดั่งใจ ต้องรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็ฉลาดได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
97
ธรรมะ / สอบอารมณ์
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 05 กันยายน 2017 | 08:53:34 PM »
พระเจ้าคุณปฎิบัติธรรมมาหลายสิบปี เกิดสภาวะดับวูบไป ถามมันเกิดอะไรหรือ ตอบไปว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับของกายใจปกติก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลา ผู้รู้ไม่ทันจะใส่ใจสังเกตไม่ถึงความละเอียดที่เป็นจนไวกว่าแสงไวกว่าความคิด ผู้รู้ทัน จะคิดหนอๆ เท่านั้นจึงสัมผัสได้ เห็นต้น กลาง สุด ขณะวูบนั้นไม่สะดุ้ง
ไม่สงสัย สักแต่ว่ารู้ทันจะเกิดหนอๆ จะดับหนอๆ  แล้วรู้ทันต่อเนื่องไปไม่ให้ชอบ ชัง เฉยมาเกิดร่วม เจ้าคุณชมว่าอาจารย์นี่สุดยอด แก้สภาวะได้ทัน 

ท่านบอกว่าติดสภาวะนี้มานานไม่มีใครแก้ได้ พอรู้ทันเข้าใจได้ทุกอย่าง แปลกใจว่าทำไมอาจารย์จึงแก้สภาวะได้ ก็ตอบเจ้าคุณไปว่า อ๋อ เรียนตั้งแต่เด็กจนแก่แล้ว ฟังธรรมของอาจารย์เกือบทั้งหมด มีพระไตรปิฎกไว้ศึกษาสองตู้ทั้งของมหาจุฬาและมหามงกุฎ ทำงานวิปัสสนาจารย์เกือบสี่สิบปีแล้วจึงแปลภาษาธรรมให้เป็นภาษาคนได้ 

วิปัสสนาจารย์รุ่นเก่าเถระชมว่าคุณเก่งนะพูดให้คนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ฟังได้ พร้อมๆ กัน ก็บอกไปว่าสอนหนักมาก บางวันสี่โรงเรียน สายสืบทำงานมาถึงวัยปัจฉิมแล้ว


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
98
ธรรมะ / ไม่แน่นอนที่แน่นอนที่สุด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 05 กันยายน 2017 | 01:05:03 PM »
พูด ทำ คิด บางครั้งก็ผิดกฎหมาย ผิดการกระทำ บางครั้งผิดกฎหมาย  แต่ไม่ผิดการกระทำ  รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่ผิดทั้งกฎหมายและการกระทำ เพราะจะไม่เคยให้ใครจับผิดได้

ฟังธรรมบวชมาตั้งแต่เด็ก เดี๋ยวนี้แก่แล้ว ใครๆ ก็เรียกหลวงตา ก็ยังชอบฟังธรรมอันเป็นเรื่องไร้ขอบเขตธรรม เป็นพลังสูงสุดแห่งรายได้ทุกอย่าง ยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งดูยิ่งเห็น ยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่ง เป็นแก่นสารแห่งความรู้สึกได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
99
ธรรมะ / หลงตนลืมตาย
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 05 กันยายน 2017 | 11:55:20 AM »
ฝันเห็นพยานาคก็เพราะจิตรู้ไม่ทัน เรียกว่า โมหะมูลจิต ก็จะได้เสวยภพภูมิของสัตว์เดรัชฉานซิ 


อย่างพระเจริญสมาธิขณะที่จิตจะดับ เผลอปล่อยให้จิตหลงเป็นโมหะ เพราะรู้ไม่ทันว่าจะตายหนอๆ ก็เลยไปเกิดเป็นพญานาค เสียดายเพศสมณะ เฝ้าอยู่ในนาควิภพหลายล้านปี 


ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็แปลงเป็นมานพน้อยขึ้นมาเฝ้า พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังว่า 


การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นการยาก คือ ต้องรักษาศีล 5 ให้ครบ 


การได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นการยาก


การที่ได้ฟังธรรมก็เป็นการยาก 


การที่จะได้ออกบวชก็เป็นการยาก 


บวชแล้วจะอยู่ให้นานก็เป็นการยาก


แต่การประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ให้พอดี ไม่ก่อน ไม่หลัง ตรงกับความเกิด ความดับ คุณ โทษ ทางออก ด้วยความรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง 


พญานาคฟังเสร็จแล้วร้องให้ เสียใจ ที่ตัวเองอยู่กับความยากยิ่งเกือบทุกอย่าง เพราะโมหะมูลจิต หลงลืมไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เธอเป็นอาภัพต่อบุคคล ไม่อาจที่จะเข้าใจธรรมะของเราได้เลย


พญานาคเสียใจ ร้องไห้ ลงกลับสู่บาดาล


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
100
ธรรมะ / ฝึกใจให้เหนือกว่าใคร
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 04 กันยายน 2017 | 09:52:37 PM »
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าจะรู้ใจใครก็ฝึกรู้ทันใจตนเองให้ทันต้นเหตุปัจจุบันตลอด

ขยันระลึกใส่ใจสังเกตรู้ทันต้น กลาง สุด โดยที่ชอบ ชัง เฉย จะขยายเพิ่มมิได้แล้วจะรู้เกมจิต สามารถห้ามใจผู้อื่นได้ด้วยความรู้ทันจะคิดหนอๆ ให้เขาทำตามใจเราก็ได้ ตอบคำถามโดยที่เราไม่ต้องถามก็ได้

เพราะฉะนั้น ใจทุกข์ สุข เฉย เกิด กาม ดี ชอบ ชัง หลง กลัว ควรรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จะเข้าใจฉลาดทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top