View full version: ธรรมะ
 1. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 2. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 3. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 4. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 5. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 6. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 7. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 8. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 9. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 10. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 11. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 12. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 13. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 14. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 15. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 16. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 17. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 18. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 19. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 20. วิปลาส
 21. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 22. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 23. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 24. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 25. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 26. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 27. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 28. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 29. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 30. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 31. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 32. อุปาทานขันธ์
 33. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 34. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 35. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 36. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 37. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 38. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 39. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 40. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 41. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 42. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 43. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 44. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 45. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 46. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 47. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 48. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 49. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 50. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal