View full version: ธรรมะ
 1. ชีวิตเปิดโอกาสให้เราเคยเป็นทั้งผู้มองและผู้ถูกมอง
 2. เห็นรูปนามตามความเป็นจริง เห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม
 3. ธรรมอันมีอุปการะมาก
 4. ชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละ คือแบบฝึกหัด
 5. ข่าวเสียหายของพระ ข่าวฉ้อฉลของนักการเมือง เป็นเรื่องธรรมดา
 6. รู้ไหม...บทสวดอิติปิโสฯกล่าวถึงอะไร?
 7. รูปนามเกาะกลุ่มด้วยกรรม ทำกรรมใหม่
 8. ตัวเรา แท้จริงคือรูปธรรมนามธรรมจำนวนมาก มาประชุมกัน
 9. การคิดก่อนพูดเป็นบุญใหญ่ที่ทำยาก
 10. อยู่ในสังสารวัฏ ไม่ต่างจากอยู่กับกองอุจจาระ
 11. แยกธาตุแยกขันธ์ คือวิธีของพระพุทธเจ้า
 12. อัตตา-อนัตตา
 13. เมื่อจิตตื่นแล้ว ให้แยกธาตุแยกขันธ์
 14. ถ้าย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่ได้
 15. การภาวนา ต้องเดินปัญญาให้ได้
 16. เทคนิคในการรู้ตามความเป็นจริง
 17. การปฏิบัติธรรม ก็คือการเรียนรู้ตัวเอง
 18. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 19. อยากออกบวช แต่ขัดใจพ่อแม่ ควรทำอย่างไร?
 20. เลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือปล่อยไป
 21. จิตนิ่งๆทื่อๆ จะบอกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นไม่ใช่
 22. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 2/2
 23. นักภาวนากับคนทั่วไปต่างกันที่คุณภาพจิต
 24. ผู้มีจิตสะอาดย่อมเป็นที่รักของคนจำนวนมาก
 25. ปัญญาล้ำหน้า
 26. เรื่องที่ควรพูดน้อยๆ เรื่องที่ควรพูดมากๆ
 27. ถ้าไม่รักษาศีลจะเข้าฌานหรือบรรลุธรรมได้หรือไม่?
 28. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคน
 29. ความสุขจากการให้เปล่า
 30. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 1/2
 31. ความเห็น ความยึดถือ
 32. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 33. จิตสัมผัส
 34. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 35. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 36. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 37. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 38. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 39. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 40. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 41. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 42. รับมือกับความป่วย
 43. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 44. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 45. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 46. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 47. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 48. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 49. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 50. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal