กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ธรรมะ / ธรรมอันใดแลย่อมเกิดแต่เหตุ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 31 กรกฎาคม 2017 | 12:28:59 PM »
พูดดีก็ได้ดี พูดชั่วก็ได้ชั่ว พูดทั้งดีทั้งชั่วก็ได้ทั้งดีทั้งชั่ว ไม่พูดทั้งดีทั้งชั่วต้องรู้ทันต้นเหตุการปรุงแต่งจะพูดหนอๆ ก็หลุดพ้นจากความเดือดร้อนปรุงแต่งได้ทุกอย่าง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
92
ธรรมะ / เหตุผลที่มองเห็นได้
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 30 กรกฎาคม 2017 | 12:49:11 PM »
เพราะรู้ไม่ทันก็เลยยึดถือ เดือดร้อน บ้าไปในความเกียจ กลัว กาม ก็เลยบ้าสุข ก็เลยทุกข์ไปทุกเรื่อง
บ้ารวย ก็เลยจนไปทุกเรื่อง
บ้าบุญ ก็เลยบาปทุกเรื่อง
บ้าดี ก็เลยชั่วไปทุกเรื่อง
บ้าฉลาด ก็เลยโง่ไปทุกเรื่อง
ถ้ารู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็ได้ดั่งใจทุกเรื่อง
รู้ทันบาป ก็เลยเป็นบุญทุกเรื่อง
รู้ทันโง่ ก็เลยฉลาดไปทุกเรื่อง
รู้ทันจนก็รวยไปทุกเรื่อง
รู้ทันทุกข์ ก็สุขทุกเรื่อง
รู้ทันชั่ว ก็เลยดีทุกเรื่อง
ถ้าบ้าบาป บ้าชั่ว บ้าโง่ บ้าผิด ก็ติดไปวนวงกลมแห่งความเดือดร้อน หมดสิทธิ์ที่จะได้เจอดี
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
93
ธรรมะ / วงกลมการปรุงแต่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 27 กรกฎาคม 2017 | 11:20:46 AM »
บางสะพานซิตี้ ถึงจะมีฝนตก แต่ก็ไม่ตกใจ เพราะรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ตัดความยึดถือเกลียดกลัวกามได้ จึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกเรื่อง

ยุคนี้เป็นยุคผู้สูงวัย ต่อไปก็เป็นยุคสูญพันธุ์ เพราะไม่รู้ทัน จึงริษยาว่าร้ายกันขาดเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ไม่มีอะไรชั่วร้ายเกินกว่าความนึกคิด เพราะเป็นต้นเหตุแห่งพญามาร จะคิดหนอๆ ก็ดับความคิดได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
94
ธรรมะ / หน้าที่ของคน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 กรกฎาคม 2017 | 11:45:50 AM »
เกิดมาทั้งทีทำหน้าที่ให้ครบถ้วน ทำความดีแล้วเผยแพร่ ไม่รบกวน เรียกร้องอะไรจากใคร แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็สร้างความดีได้ทุกเรื่อง 

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
95
ธรรมะ / สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 กรกฎาคม 2017 | 10:45:30 AM »
ใครๆ ก็อยู่ภายใต้ผลของการกระทำของตนเองทั้งนั้น  ถ้าคิดอวดเก่งที่จะควบคุมผู้อื่น ต้องทำด้วยความรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็จะไม่เกิดทุกข์โทษเดือดร้อนได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
96
ธรรมะ / ปากเป็นเอก
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 23 กรกฎาคม 2017 | 03:48:59 PM »
ใครจะรู้ความหมายของคำพูดตนเองได้ว่าที่พูดมาตรงไหนเป็นคุณ ตรงไหนเป็นโทษ ตรงไหนเป็นความเกิด ตรงไหนเป็นความดับ ตรงไหนเป็นทางออกของข้อความที่ตนพูดนั้น ต้องผู้รู้ทันต้นเหตุ จะพูดหนอๆ ก็จะไม่พูดผิด ริษยา ว่าร้ายให้อับอายใคร จะพูดหนอๆ ก็ฉลาดได้ทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์

97
ธรรมะ / สมเหตุสมผล ทุกคนต้องโดน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 23 กรกฎาคม 2017 | 03:46:07 PM »
พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้ง 3 ทั้งมนุษย์ เทวดา และสัตว์นรก แสดงธรรมะไว้ถึง 84000 พระธรรมขันธุ์ ย่อให้สั้นเหลือแค่คำเดียวว่า ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ ถึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ไม่สามารถที่จะออกจากกฎตายตัวตรงนี้ไปได้ ทำดีก็ได้ดีแน่นอน ทำร้อนก็หมดสิทธิ์ที่จะได้เย็น ทำร้ายแล้วจะไปเอาดีที่ไหน พูด ทำ คิด ดี ได้ดีแน่นอน คิด ทำ พูดร้าย ได้ร้ายแน่นอน จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็โดนกันเต็มๆ จะคิดหนอๆ ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยสักอย่าง เพราะดับชอบ ชัง เฉย ได้ในปัจจุบัน ยึดถือเป็นทาสชอบ ชัง เฉย โง่ข้ามศตวรรษ ทุกอณูให้ผลแน่นอน ไม่มีของฟรี
สายสืบนิสัยศาสตร์
98
ธรรมะ / รู้ทันไวกว่าโซเชียล
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 21 กรกฎาคม 2017 | 10:05:12 AM »
รถพระธรรมได้ดั่งใจไวกว่าโซเชียล 1 เดียวในโลก แล่นผ่านสุนัขยังดีใจกระดิกหางให้ รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็สบายใจได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์   

99
ธรรมะ / พรโซเชียล
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 18 กรกฎาคม 2017 | 06:33:28 PM »
พระให้พรแบบนี้ไม่มีบุญอะไรที่จะได้เกินกว่าความรู้ทันเป็นไม่มี เพราะฉะนั้น เราควรรู้ทันทั้งวันทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งยืน ทั้งเดิน ทั้งนั่ง ทั้งนอน ลมหายใจเข้ากำหนดไปเข้าหนอ ลมหายใจออกกำหนดออกหนอ เวลาจะคิดกำหนดจะคิดหนอๆ ความรู้ทันเก่งทุกเรื่อง ความยึดถือโง่ทุกเรื่อง แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ได้ดั่งใจทุกอย่าง ที่ไม่เขื่อเพราะไม่เคยรู้ทันเลยสักอย่าง เจริญสุข เจริญธรรม
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
100
thanks หลายๆนะ
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top