กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
ธรรมะ / หลุมดำ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 15 มกราคม 2018 | 09:17:06 AM »
ทุกอย่างเกิดจากความคิด คิดได้ก็มีได้กับได้ คิดเสียก็มีเสียกับเสีย คิดดีก็ได้ดี คิดร้ายก็ได้ร้าย คิดจนก็ได้จน คิดรวยก็ได้รวย คิดโง่ก็ได้โง่ คิดฉลาดก็ได้ฉลาด ความคิดไวเฉียบพลัน จึงต้องขยันใส่ใจสังเกตรู้ทันต้นเหตุ จะคิดดับๆ ก็เข้าใจได้ทุกเรื่อง

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
22
ธรรมะ / พื้นฐานแห่งชีวิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 14 มกราคม 2018 | 11:09:27 AM »
ชีวิตก็ไม่ได้มีความวิจิตรพิสดารอะไรมากเพียงแต่เกิดมาก็แค่สร้างหนี้ อยู่ไปก็ใช้หนี้ เอาของเขาก็ติดหนี้ ต้องจ่ายมากก็แค่ใช้หนี้ ตายไปก็ติดหนี้ข้ามชาติ เพราะรู้ไม่ทันจะคิดดับๆ ก็เลยยึดไปทุกอย่าง ดิ้นรน เดือดร้อน เบียดเบียน ฆ่า โกง ว่าร้าย ทำลายล้างเผ่าพันธ์ความเป็นคนให้สูญสิ้น เพื่อไปสู่มิติเป็นปรสิต ติดหนี้เวรกรรมทุกลมหายใจ จะคิดดับๆ รู้ทันทุกอย่างก็พ้นหนี้

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
23
ธรรมะ / รู้ทันจัดสรรชีวิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 12 มกราคม 2018 | 02:54:59 PM »
แค่รู้ทันกับสิ่งที่มีและสิ่งที่หมดก็เก่งกว่าใครในโลกได้ทุกเรื่อง

โยมบอกว่าอาจารย์นั่นอรหันต์แล้วเพียงรู้ทันจะมีดับๆ จะหมดดับๆ ไม่เดือดร้อนเรื่องอะไร ไม่ต้องแพ้ใคร ไม่โง่ข้ามชาติซะด้วย

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
24
ธรรมะ / ความดีที่ชาวโลกไม่เคยทำ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 12 มกราคม 2018 | 04:09:06 AM »
แค่ทำ คิด พูด ไม่ว่าร้ายดูหมิ่นเบียดเบียนรุกรานใคร ก็ทำไม่ได้แล้ว แล้วจะไปเอาดีอะไรได้ถึงจะอวดอ้างว่าทำเพื่อให้มันดีก็ไม่ได้เจอดี ก็แค่อวดดี เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นสงบเย็นไม่เป็น

เราหลีกเล้นอยู่ในป่าเพื่อศึกษาความดี ยังมีผู้ที่อวดดีเข้ามาสอบสวนต้อง 6-7 คันรถ ถ้าถูกถามว่าอยู่อย่างรู้ทัน จะคิดดับๆ ก็ไม่ต้องเพ่นพ่านเดือดร้อนแบบนี้หรอก

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
25
ธรรมะ / อยากถามแต่ไม่อยากได้คำตอบ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 11 มกราคม 2018 | 04:13:22 AM »
ท่านเคยรู้ทันไหมว่าตอนนี้ทุกข์มี ตอนนี้ทุกข์หมด

ความอยากมี ความอยากหมด

ตอนนี้คำถาม คำตอบ ความชอบ ความชัง ความเฉยมีและหมด

ถ้าท่านรู้ทันได้ก็เก่งกว่าใครในจักรวาล

แค่รู้ทันจะเฉยดับๆ ก็หายโง่ได้ทุกเรื่อง ไม่ต้องไปอยากได้อะไรอยู่แล้ว เพราะได้ดั่งใจทุกเรื่อง

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
26
ธรรมะ / ซึมเศร้าต้นเหตุความบ้า
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 08 มกราคม 2018 | 02:30:03 PM »
เกิดจากความยึดถือในคำถาม คำตอบ ความชอบ ความชัง ความเฉยที่ขาดการควบคุมรู้ไม่ทัน ปล่อยให้ขยายผลถึงขั้นทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้า ถึงฆ่าตนเองก็ไม่จบข่าว 


เห็นไหม? ความยึดถือเพิ่มความบ้าได้ขนาดไหน ใครอยากจ่ายมากก็จ่ายมาก จ่ายค่ารถสิบล้านก็ได้ อาบน้ำำสุนัขครั้งละพันกว่าก็ได้ จ่ายค่ากาแฟแก้วละพัน อาหารจานละสองสามพัน ไม่ใช่รวยแต่เป็นความดิ้นรนเดือดร้อนในความยึดถือสะสมซึมเศร้าให้เต็มพิกัด แล้วก็ถูกกำจัดออกจากวงจรปกติแห่งความสุขสงบย้ายภพไปสู่ปรสิต 


ฝึกหัดอดทนฝึกตนให้รู้ทันความคิดจะคิดดับๆ ก็จะจัดรายการแห่งชีวิต ได้ดั่งใจ สะดวกสบาย สุข สวย รวย ดี ที่ไม่ต้องติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติไปลำบากข้างหน้า


จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
27
ธรรมะ / แล้วแต่ความชอบตามความคิดเห็น
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 มกราคม 2018 | 06:18:42 PM »
แล้วแต่ความชอบของใครก็ของใคร  ดูแต่พระพุทธเจ้าซิ ตรัสรู้ทีแรกดำริว่าจะไม่สอน

ท้าวมหาพรมอุทานว่า โลกนี้จะฉิบหายเสียแล้ว เพราะพระพุทธเจ้าดำริในการขวนขวายน้อยเสียแล้ว จึงมาอาราธนาพระพุทธเจ้า อาราธนาให้ทรงแสดงธรรม เพื่อโปรดชาวโลก เพราะผู้ที่ฟังแล้ว จะได้ผลยังมีอยู่

เพราะเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้อมตธรรมแล้วจะต้องมีผู้มาอาราธนา จะได้เห็นคุณค่าแห่งสัจธรรม เราบวชมา 30 กว่าปี สอนธรรมะมาตั้งแต่ยังไม่บวช  เราสอนตั้งแต่เป็นทหาร ยังมีเพื่อนมาขอสมาทานศีลด้วย เพื่อที่จะรักษาศีล 5 เพราะหลักการสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นหน้าที่ที่ควรจะกระทำ 

เพราะบางคนฟังแล้วเขาก็จะได้พ้นทุกข์ ถึงแม้ฟังไม่รู้เรื่อง ก็ควรสอนเพื่อให้ติดเป็นอุปนิสัย เปรียบสเมือนคนไข้ ถึงรักษายังไงไม่หายก็ต้องรักษา เพราะหลักของการบรรลุธรรมมีได้แม้แต่กำลังสอนอยู่ แม้แต่การฟังอยู่ แม้แต่การกำลังเรียนรู้อยู่ แม้แต่การเพ่งจิตให้เป็นหนึ่ง เพื่อรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดทันทีและดับทันทีในปัจจุบัน จะได้ไม่ต้องมีการถือเรา ถือเขา ไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าใครเลยสักเรื่อง

จะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่มีความเดือดร้อน ฉลาดได้ทุกเรื่อง

เพราะอนิสงส์แห่งการฟังธรรม ผู้ที่เดือดร้อนก็จะหายเดือดร้อน ผู้ที่ยังมีกิเลสจะได้หมดกิเลส แม้แต่ผู้ที่หมดกิเลสแล้วยังจะต้องฟังธรรม เพื่อเข้าสู่สงบแห่งวิหารธรรม

สมกับพระอรหันต์ยังต้องฟังธรรม ถ้าพระอรหันต์ไม่ได้ฟังธรรม พระอรหันต์ก็จะทุกข์ เปรียบเสมือนทองชมพูนุช เนื้อแท้เป็นทอง สุกใสแวววาว ถ้ายังไม่ได้ขัด ไม่ได้สี ไม่ได้เช็ดถู ก็จะหมองคล้ำ เพราะมลทินของฝุ่นละออง อรหันต์ก็จะทุกข์เหมือนน้ำที่ติดบนใบบัว 4-5 หยด ของขันธ์ 5 แต่ปุถุชน คนเดือดร้อนเต็มร้อยทั้งหลายแหล่ ถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ทุกข์เดือดร้อนเท่ากับน้ำในมหาสมุทร ทุกข์เดือดร้อนติดหนี้ข้ามชาติกันไป

อนิสงส์แห่งการฟังธรรม แม้คนสมัยนี้ เพียงแต่มาใส่บาตร  ก็ยังสาธุ ก้มลงกราบลงกับแผ่นดินทั้งครอบครัว แล้วบอกว่า ได้พบแสงสว่างแห่งชีวิตแล้ว

พระอรหันต์ที่ท่านสำเร็จแล้ว 60 ปี ไม่สอนใครเลยก็มี เพราะท่านบำเพ็ญของท่านมาอย่างนั้น ไม่ช่วยใครเย็บจีวร ไม่บวชให้ใคร ไม่มีลูกศิษย์ แล้วท่านไม่เคยเอนหลังลงนอนเลย 60 ปี แล้วท่านก็ไม่เคยป่วยไข้สักอย่าง ฌาณอย่างไหนที่เข้าไม่ได้ไม่มี เข้าได้หมด วันสุดท้าย ท่านประกาศท่ามกลางสงฆ์ แล้วเข้านิพพานด้วยการนั่งเข้าฌาณ

พระบางองค์ยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลย แต่เรียนธรรมะมาเยอะ ใครๆ ถามว่าท่านติดขันธ์ 5 หรือไม่ ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ติดขันธ์ 5 แล้ว เพื่อนก็ถามว่า ท่านไม่ติดขันธ์ 5 ท่านก็สำเร็จอรหันต์แล้วซิ ท่านก็บอกว่าท่านไม่สำเร็จ ถ้ายังไม่สำเร็จแล้วทำไมอธิบายได้ถูกต้องว่าการหลุดพ้นจากความสงบเย็นเพราะดับขันธ์ 5 ได้ เปรียบเสมือนคนเห็นน้ำในบ่อถูกถามว่า น้ำในบ่อจืดสนิทเย็นดีหรือ ผู้ตอบก็ตอบว่า ใช่ จืดเย็นสนิทดี ผู้ถามก็ถามว่า ท่านดื่มกินแล้วหรือ  ผู้ตอบก็ตอบว่าไม่ได้กิน

เปรียบเสมือนสัจธรรมมีเนื้อแท้เป็นเช่นนั้น ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ ถามกันไป ตอบกันมา ผลสุดท้ายท่านก็สำเร็จอรหันต์กันหมด

เพราะการสำเร้จอรหันต์เกิดขึ้นได้จากการสอน การฟัง การเพ่ง การเข้าสมาธิ

สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะเลิกสงสัยได้ทุกเรื่อง

สำเร็จเป็นพระสถิทาคามี เพราะบารมีแก่กล้ากว่าโสดาบัน

สำเร็จเป็นพระอนาคามี เพราะดับความชอบ ตวามชังได้ทุกเรื่อง

สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ดับความเฉย รู้ทันต้นเหตุ ไม่ถือตัวว่า เลิศ เลว เสมอใคร

รู้ทันจะคิดดับๆ ได้ด้วยตนเองก็ดับคำถาม คำตอบ ชอบ ชัง เฉยในขณะปัจจุบันทีละแว็บๆ ตลอดวัฎจักรไม่เกิดก็คุ้มแล้ว

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
28
ธรรมะ / แส่หาความเดือดร้อน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 มกราคม 2018 | 06:03:14 AM »
เพราะไปแหย่ ไปแย้ง ฃปยึด ไปยุ่ง จึงเดือดร้อนทุกเรื่อง จะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้เดือดร้อนข้ามชาติ


จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
29
ธรรมะ / ได้ดั่งใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 มกราคม 2018 | 03:01:59 AM »
คิดเช่นไรก็ได้เช่นนั้น ชอบดูข่าวที่เดือดร้อนก็เพราะชอบเดือดร้อน ชอบพูดแค่เรื่องเดือดร้อน เพราะต้องการเดือดร้อน จะคิดดับๆ ก็จะคิด ทำ พูดดี จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเลยทั้งชีวิต ไม่ติดหนี้ข้ามชาติ


จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
30
ธรรมะ / จูลใจสู่มิติจริง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 06 มกราคม 2018 | 09:57:18 AM »
รูทันจะคิดดับๆ ก็ไม่ต้องไปหาทรัพย์ ทรัพย์จะมาหาเอง ไม่ต้องรักษาศีล ศีลจะมารักษาเอง ไม่ต้องไปสอนใครๆ เดี๋ยวจะมาให้สอนเอง ไม่ต้องไปว่าใครๆ ก็จะมาให้ว่าเอง ไม่ต้องไปเอาชนะใครๆ เพราะใครๆ ก็ยอมแพ้กันหมดแล้ว ไม่ต้องถามอะไรใครๆ ก็จะมาบอกเอง ไม่ต้องไปโกงใครๆ เขาก็จะมาให้เอง จะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ติดหนี้เวรกรรมข้ามชาติ

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top