02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

บทความ => ธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: muisun ที่ 13 กันยายน 2017 | 10:22:23 PM

หัวข้อ: ชีวิตที่วางรูปแบบได้
เริ่มหัวข้อโดย: muisun ที่ 13 กันยายน 2017 | 10:22:23 PM
พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ผู้ที่ไม่ป่วยทางกาย 1 วัน หลายเดือน หลายปีมีอยู่ แต่ผู้ที่
ไม่ป่วยทางใจชั่วขณะเดียวก็ไม่มี ความรู้ไม่ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นต้นเหตุแห่งโรคภัยร้ายแรงได้ทุกชนิด ใส่ใจสังเกตขยันระลึกรู้ดูต้นเหตุแห่งชีวิต รู้ทัน
จะคิดหนอๆ ก็ไม่ต้องเป็นโรคร้ายแรงอะไรเลยสักอย่าง ไม่ได้บอกให้เชื่อหรือคัดค้าน แต่ถ้าไม่พิสูจน์ก็โง่ต่อไป เพราะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ใจเป็นหัวหน้า ทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ใจทั้งสิ้น รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เปลี่ยนวิถีจิตจากเคร่งเครยด คุ้มคลั่ง ซึ่มเศร้า ให้ผ่องใส สบายใจ
ฉลาดได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์