View full version: ธรรมะ
 1. วิบัติ ๖ ประการ โดย คุณมาลี ณ บ้านจิตสบาย
 2. ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖
 3. พรหมลูกฟัก เจริญวิปัสสนาไม่ได้
 4. อสัญญสัตตาภูมิ ไม่ใช่นิพพาน
 5. ขยายขอบเขตความสุข
 6. ชนกกรรม
 7. มงคลชีวิต
 8. ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมแก่ช้า ?
 9. ผีสิง
 10. กำเนิดดวงจิต
 11. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 12. เป็นมนุษย์ ภาวนาง่ายที่สุดแล้ว
 13. ถ้าสุขภาพไม่ดี ควรทำบุญด้านไหน?
 14. อานิสงส์ของการให้ทานแต่ละประเภท
 15. การปฏิบัติไม่ยาก หากรู้หลัก เพราะการปฎิบัตินั้นเหมาะกับภูมิมนุษย์
 16. ทานที่ดีที่สุดในชีวิต
 17. อย่าตั้งข้อแม้ในการให้ทาน
 18. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 19. ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายใจ ยังไม่เดินวิปัสสนา
 20. ก่อนจะเจริญวิปัสสนา ต้องเตรียมความพร้อมของจิต
 21. วิธีการฝึก และประโยชน์ ของสมาธิทั้งสองชนิด
 22. จักรวาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
 23. ยังก้าวผ่านการปฏิบัติบางจุดไม่ได้
 24. เมตตาที่แท้จริง
 25. เหตุใดหมาจงรักภักดีต่อเจ้านาย ?
 26. บุรพกรรมของโตไทยพราหมณ์
 27. เมื่อก่อนคนไม่เข้าใจ คิดว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิ
 28. จุดธูปจุดเทียนขออโหสิกรรมมีผลหรือไม่ ?
 29. พูดแล้วมีคนเชื่อ เป็นผู้นำเขาได้ เพราะทำบุญอะไร ?
 30. ตอบแทนความไม่ดีด้วยความดี
 31. มีคนมาขอความช่วยเหลือแต่..เราไม่พร้อมที่จะช่วย
 32. แวะที่เดียว
 33. พระวินัยมีข้อห้ามเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่ ?
 34. พิจารณาธรรมแล้ว ทำไมไม่มีความสุข ?
 35. ผลกรรมของคนชอบพูดส่อเสียด
 36. ดีส่วนดี ชั่วส่วนชั่ว ลบล้างกันไม่ได้
 37. สัปปุริสธรรม ๗ กับคนกินเหล้า
 38. เป็นเมียน้อยบาปไหม ?
 39. เจ้าชายสิทธัตถะ ฝึกสมาธิชนิดที่เกื้อกูลให้เกิดปัญญามาจนชำนาญก่อนแล้ว
 40. อารมณ์พาล
 41. มนุษย์แสวงหาความพ้นทุกข์มาตลอด
 42. ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไป
 43. คัดลอกข้อความและรูปภาพในอินเตอร์เน็ตผิดศีลหรือไม่ ?
 44. การยึดเกาะพระสงฆ์ ควรยึดเป็นสังฆานุสติ
 45. ไม่มีใครดีไม่มีใครชั่ว ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรม
 46. ชาวพุทธ ใช่มีเพียงทำทาน รักษาศีล แล้วนั่งสมาธิให้ใจสงบเท่านั้น
 47. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยียน ประเทศฟิลลิปปินส์
 48. มาทำบุญกันดีกว่าสิ้นปีแล้ว
 49. สิ่งที่ทำให้ดูดีคือเพชร สิ่งที่ทำให้ได้ดีคือกรรม
 50. A guide to walking meditation by Ms. Malee Palawong (English subtitle)

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal