View full version: ธรรมะ
 1. ใส่บาตรหน้าบ้าน กับ ถวายพระที่วัด อานิสงส์ต่างกันอย่างไร
 2. ผลกรรมของคนชอบกร่าง ชอบใช้กำลัง
 3. ปัญหาเกี่ยวกับอทินนาทาน
 4. กรรมต่างกัน ผลต่างกัน
 5. ลักษณะของจิตที่ถึงฐาน
 6. มารภายใน มารภายนอก
 7. สภาวะทั้งหลายล้วนแต่ทำลายตัวมันเอง
 8. การพบเจอแต่รักที่ถูกหลอกเกิดจากอะไร?
 9. การเตรียมตัวสำหรับคนไม่มีคู่
 10. บุญจากการร่วมกันรักษาศีลข้อ ๓
 11. อย่าเอาความรู้สึกรักเมื่อแรกพบเป็นตัวตั้ง
 12. รักแบบชายหญิง คือพันธะที่เหนียวแน่นที่สุดในสังสารวัฏ
 13. ความรักของพระมหาสัตว์และนางแก้วคู่บารมี
 14. สารพันปัญหาความรัก
 15. ความรักเกิดจากอะไร?
 16. ไม่เกินกว่ากรรมที่เคยทำและกรรมที่กำลังก่อ
 17. เห็นใจคนที่ไม่น่าเห็นใจ
 18. การหมดพันธะเชิงสามีภรรยา
 19. ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป เป็นไปได้จริงหรือ?
 20. มีสติก็มีศีลสมาธิปัญญา
 21. คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีกิเลส
 22. ไม่ได้มาชดใช้กรรมอย่างเดียว
 23. จัดการกับธุรกิจอย่างฉลาด
 24. ถ้ายังเครียด มีแนวโน้มจะเลือกวิธีที่ผิดได้มากกว่าถูก
 25. โสดาปัตติมรรค มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติพระจักรพรรดิ
 26. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม บริษัท เอสโซ่ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 27. ปุถุชนต้องมีหลักของการภาวนาให้ถูกต้องก่อน เพื่อที่จะภาวนาให้ได้โสดาบัน
 28. เส้นทางของผู้เริ่มปฎิบัติคืออะไร
 29. พลังบุญ กับการอธิษฐานขอ
 30. ทำบุญไม่จำเพาะเจาะจง ได้บุญมากกว่าทำบุญแบบเจาะจง
 31. อาการทางใจในการทำบุญมีอยู่ ๓ กาล
 32. แล้วแต่ทำกับใคร
 33. มีบุญเป็นปกติทางความรู้สึก
 34. ยากที่สุดก็ตอนเริ่มต้นนี่แหละ
 35. การวัดภูมิธรรม วัดที่กิเลสที่ถูกทำลายล้างหมดสิ้น วัดที่กิเลสที่เหลืออยู่
 36. ยอมแปลกในสายตาชาวโลก
 37. แรงบันดาลใจ อารมณ์อิจฉา อารมณ์ริษยา
 38. เห็นทุกความสูญเสียโดยความเป็นของไม่เที่ยง
 39. กรรมจะพยายามรักษาเส้นทางของตัวเองไว้
 40. พระพาหิยะ ผู้ตรัสรู้เร็ว
 41. ตัวเราไม่มี ตัวที่มีคือตัวทุกข์
 42. การแยกขันธ์เป็นขั้นเจริญปัญญา
 43. วิปัสสนาคือการเห็นรูปเห็นนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์
 44. ตัวเราเป็นเพียงภาพลวงตา เห็นแจ่มแจ้งเมื่อใด ได้เป็นพระโสดาบัน
 45. ทำทานด้วยเงิน กำลังแรง ปัญญา
 46. คู่ 3 ประเภท
 47. อาการซึมเศร้าไม่เคยช่วยให้อาวุโสขึ้นหรืออ่อนเยาว์ลง
 48. แต่ละส่วนนั้นไม่มีตัวเราตรงไหนเลย มีแต่ของที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเลย
 49. เป็นสักว่าสภาวะอันหนึ่ง ไม่ใช่ตัวเรา
 50. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดผาณิตาราม ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal