View full version: ธรรมะ
 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญสติให้ถูกต้อง
 2. ทำอย่างไรถึงจะลืมความเจ็บปวดในอดีตได้
 3. สารพันปัญหาการเจริญสติ
 4. มุมมองแบบพุทธทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิด
 5. โครงการมอบอาหารให้หมาอิ่ม มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
 6. ร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลกับคุณดังตฤณ
 7. เลิกกันแล้ว คิดจะมีแฟนใหม่ แต่ยังไม่หย่าร้าง ?
 8. ความเข้มแข็งที่แท้จริง
 9. เลื่อยสายโซ่ทีละนิด ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
 10. ดาวน์โหลดหนังสือดีๆ "ติวพ่อขึ้นสวรรค์" (ออกใหม่)
 11. ต้องมีฐานที่หนักแน่น
 12. นาทีทองสำหรับคนเจอรถติด
 13. อริยสัจจ์ – ทุกขสัจจ์และหน้าที่ต่อทุกข์
 14. คิดแก้ปัญหา vs คิดเล่นงานคน
 15. ธรรมะ ฟังแล้วฟังอีก แล้วจิตใจจะพัฒนาขึ้น
 16. การให้หวยหรืออาชีพหมอดู เป็นบาปหรือไม่?
 17. เข้าใจกลไกการทำงานของจิต
 18. ฉีดยาคุม-ทำหมันสัตว์ เป็นบาปไหม?
 19. ถ้าวางกิเลสโดยมีความจงใจ หรือทำจิตให้ว่าง ทำจิตให้ไม่ยึดถือ ยังไม่ใช่พระอรหันต์
 20. สนทนาธรรมกับคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ธันวาคม ๒๕๕๖
 21. หัดคิดด้วยกระดาษ
 22. ใจเป็นทุกข์จึงดิ้นรน ใจดิ้นรนเพราะถูกตัณหากิเลสเสียดแทงตลอดเวลา
 23. บันไดขั้นแรกไปสู่ความสุขแบบพุทธแท้
 24. เผื่อแผ่ความรักอันเป็นสุขให้คนรอบข้าง
 25. หลุดจากการฝันฟุ้ง
 26. ความผูกพันที่แน่นเหนียวเกินธรรมดา
 27. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี มกราคม ๒๕๕๗
 28. จะปล่อยวางเป็นต้องเห็นไตรลักษณ์
 29. คลิปสัมภาษณ์คุณดังตฤณในรายการ ‘น้ำครึ่งแก้ว’ (๒ ก.พ. ๕๗)
 30. ใช้อารมณ์ที่บ้านและที่ทำงาน
 31. การเป็นนายตัวเองอย่างแท้จริง
 32. คลิปสัมภาษณ์สั้นคุณดังตฤณ ( ล่าสุด )
 33. เมื่อสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้ว ไม่มีการแบ่งแยกสายของการปฏิบัติ
 34. ทำกุศลให้ถึงพร้อม พร้อมด้วยอะไร?
 35. Animation: แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
 36. วันแห่งความรัก
 37. เสียดาย ‘คนอยากมีรักแท้’ ไม่ได้อ่าน
 38. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 39. ดูของจริง เพื่อให้เห็นความจริง เห็นความจริงแจ่มแจ้ง จะเข้าถึงนิพพาน
 40. มนุษย์มีแนวโน้มจะเกลียดง่ายกว่ารัก
 41. อารมณ์น้อยใจเก็บกดเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง
 42. มุมมองแบบพุทธ
 43. อาการทำใจยอมรับไม่ได้
 44. กรรมที่ทำให้มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
 45. อาการโกรธง่ายคือโรคทางใจ
 46. คิดเอา ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา
 47. ชนะตนเอง
 48. ใจไม่เหมือนแก้วที่แตกแล้วไม่อาจประสาน
 49. ความสว่างอย่างใหญ่ในชีวิต
 50. รีบเปลี่ยนตัวเองก่อนตาย

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal