View full version: ธรรมะ
 1. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 2. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 3. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 4. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 5. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 6. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 7. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 8. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 9. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 10. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 11. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 12. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 13. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 14. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 15. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 16. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 17. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 18. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 19. วิปลาส
 20. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 21. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 22. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 23. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 24. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 25. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 26. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 27. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 28. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 29. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 30. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 31. อุปาทานขันธ์
 32. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 33. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 34. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 35. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 36. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 37. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 38. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 39. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 40. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 41. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 42. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 43. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 44. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 45. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 46. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 47. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 48. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 49. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 50. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal