View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 2. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 3. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 4. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 5. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 6. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 7. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 8. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 9. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 10. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 11. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 12. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 13. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 14. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 15. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 16. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 17. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 18. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 19. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 20. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 21. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 22. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 23. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 24. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 25. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 26. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 27. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 28. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 29. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 30. วิปลาส
 31. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 32. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 33. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 34. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 35. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 36. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 37. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 38. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 39. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 40. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 41. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 42. อุปาทานขันธ์
 43. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 44. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 45. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 46. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 47. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 48. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 49. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 50. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal