View full version: ธรรมะ
 1. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 2. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 3. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 4. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 5. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 6. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 7. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 8. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 9. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 10. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 11. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 12. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 13. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 14. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 15. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 16. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 17. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 18. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 19. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 20. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 21. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 22. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 23. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 24. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 25. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 26. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 27. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 28. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 29. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 30. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 31. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 32. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 33. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 34. V-Clip : การเข้าฌาน
 35. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 36. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 37. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 38. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 39. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 40. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 41. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 42. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 43. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 44. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 45. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 46. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 47. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 48. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 49. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 50. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal