View full version: ธรรมะ
 1. รักบ้านเมือง ด้วยวิถีชาวพุทธ
 2. การเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำ
 3. ต้องอดทนและช่างสังเกต
 4. ให้เป็นกลางต่อความเจริญและเสื่อม
 5. จุดอ่อนของฆราวาส
 6. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 7. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 8. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 9. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 10. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 11. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 12. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 13. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 14. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 15. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 16. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 17. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 18. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 19. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 20. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 21. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 22. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 23. V-Clip : ทางสายกลาง
 24. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 25. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 26. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 27. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 28. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 29. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 30. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 31. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 32. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 33. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 34. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 35. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 36. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 37. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 38. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 39. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 40. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 41. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 42. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 43. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 44. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 45. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 46. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 47. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 48. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 49. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 50. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal