View full version: ธรรมะ
 1. อยู่ตรงไหน ก็ปฏิบัติตรงนั้น
 2. โอวาทครูบาอาจารย์ : หลวงตา มหาบัว เทศน์เตือนชาวพุทธอย่าดูหมิ่นในหลวง
 3. รักบ้านเมือง ด้วยวิถีชาวพุทธ
 4. การเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำ
 5. ต้องอดทนและช่างสังเกต
 6. ให้เป็นกลางต่อความเจริญและเสื่อม
 7. จุดอ่อนของฆราวาส
 8. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 9. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 10. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 11. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 12. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 13. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 14. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 15. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 16. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 17. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 18. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 19. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 20. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 21. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 22. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 23. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 24. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 25. V-Clip : ทางสายกลาง
 26. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 27. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 28. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 29. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 30. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 31. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 32. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 33. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 34. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 35. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 36. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 37. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 38. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 39. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 40. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 41. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 42. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 43. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 44. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 45. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 46. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 47. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 48. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 49. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 50. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal