View full version: ธรรมะ
 1. การปฏิบัติธรรม ก็คือการเรียนรู้ตัวเอง
 2. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 3. อยากออกบวช แต่ขัดใจพ่อแม่ ควรทำอย่างไร?
 4. เลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือปล่อยไป
 5. จิตนิ่งๆทื่อๆ จะบอกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นไม่ใช่
 6. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 2/2
 7. นักภาวนากับคนทั่วไปต่างกันที่คุณภาพจิต
 8. ผู้มีจิตสะอาดย่อมเป็นที่รักของคนจำนวนมาก
 9. ปัญญาล้ำหน้า
 10. เรื่องที่ควรพูดน้อยๆ เรื่องที่ควรพูดมากๆ
 11. ถ้าไม่รักษาศีลจะเข้าฌานหรือบรรลุธรรมได้หรือไม่?
 12. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคน
 13. ความสุขจากการให้เปล่า
 14. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 1/2
 15. ความเห็น ความยึดถือ
 16. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 17. จิตสัมผัส
 18. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 19. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 20. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 21. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 22. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 23. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 24. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 25. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 26. รับมือกับความป่วย
 27. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 28. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 29. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 30. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 31. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 32. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 33. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 34. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 35. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 36. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 37. อนัตตลักขณสูตร
 38. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 39. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 40. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 41. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 42. เวลามีค่าอย่างไร
 43. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 44. จิตเฉยๆเงียบๆ
 45. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 46. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 47. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 48. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 49. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 50. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal