View full version: ธรรมะ
 1. รู้ไหม...บทสวดอิติปิโสฯกล่าวถึงอะไร?
 2. รูปนามเกาะกลุ่มด้วยกรรม ทำกรรมใหม่
 3. ตัวเรา แท้จริงคือรูปธรรมนามธรรมจำนวนมาก มาประชุมกัน
 4. การคิดก่อนพูดเป็นบุญใหญ่ที่ทำยาก
 5. อยู่ในสังสารวัฏ ไม่ต่างจากอยู่กับกองอุจจาระ
 6. แยกธาตุแยกขันธ์ คือวิธีของพระพุทธเจ้า
 7. อัตตา-อนัตตา
 8. เมื่อจิตตื่นแล้ว ให้แยกธาตุแยกขันธ์
 9. ถ้าย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่ได้
 10. การภาวนา ต้องเดินปัญญาให้ได้
 11. เทคนิคในการรู้ตามความเป็นจริง
 12. การปฏิบัติธรรม ก็คือการเรียนรู้ตัวเอง
 13. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 14. อยากออกบวช แต่ขัดใจพ่อแม่ ควรทำอย่างไร?
 15. เลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือปล่อยไป
 16. จิตนิ่งๆทื่อๆ จะบอกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นไม่ใช่
 17. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 2/2
 18. นักภาวนากับคนทั่วไปต่างกันที่คุณภาพจิต
 19. ผู้มีจิตสะอาดย่อมเป็นที่รักของคนจำนวนมาก
 20. ปัญญาล้ำหน้า
 21. เรื่องที่ควรพูดน้อยๆ เรื่องที่ควรพูดมากๆ
 22. ถ้าไม่รักษาศีลจะเข้าฌานหรือบรรลุธรรมได้หรือไม่?
 23. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคน
 24. ความสุขจากการให้เปล่า
 25. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 1/2
 26. ความเห็น ความยึดถือ
 27. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 28. จิตสัมผัส
 29. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 30. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 31. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 32. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 33. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 34. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 35. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 36. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 37. รับมือกับความป่วย
 38. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 39. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 40. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 41. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 42. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 43. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 44. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 45. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 46. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 47. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 48. อนัตตลักขณสูตร
 49. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 50. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal