View full version: ธรรมะ
 1. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 2. จิตสัมผัส
 3. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 4. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 5. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 6. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 7. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 8. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 9. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 10. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 11. รับมือกับความป่วย
 12. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 13. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 14. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 15. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 16. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 17. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 18. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 19. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 20. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 21. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 22. อนัตตลักขณสูตร
 23. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 24. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 25. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 26. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 27. เวลามีค่าอย่างไร
 28. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 29. จิตเฉยๆเงียบๆ
 30. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 31. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 32. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 33. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 34. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 35. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
 36. เศร้าบ่อย เศร้าง่าย
 37. ความคิดควบคุมไม่ได้
 38. เศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไร
 39. โลกนี้ไร้สาระ
 40. เล่าเรื่องพระอาจารย์สิงห์
 41. รักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 42. มารในแง่ของการภาวนา
 43. วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสภาวะของกุศลและอกุศล
 44. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ราชกรีฑาสโมสร กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 45. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 46. ความสุขที่ยั่งยืน ประณีต และไม่เสี่ยงตาย
 47. ไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้
 48. ความสำคัญของขณิกสมาธิ
 49. ชี้แจงการดำเนินการจัดส่งถวาย ‘มหาสติปัฏฐานสูตร’ และ ‘อนาพาธ’ ถึงวัด ๓๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ
 50. เรื่องน่าเสียดายของดังตฤณ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal