กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ธรรมะ / หลายรูปแบบ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 11 กันยายน 2017 | 03:03:02 PM »
นาๆ ทัศนะต่างๆ ความคิดต่างความเห็น หลากหลายรูปเป็น  บางครั้งก็หนักในความชอบ  บางครั้งก็มากในความชังบางทีก็มีแต่ความเฉย ต่างคุณภาพอย่างนี้จึงมีปัญหาวุ่นวาย เดือดร้อน ยึดถือไปทางเดียวกันไม่ได้ เพียงรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่ได้ขัดแย้งทะเลาะกันก็ได้สุขสงบไม่ได้เดือดร้อนกันสักเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
92
ธรรมะ / ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์สูงสุด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 08 กันยายน 2017 | 08:19:09 PM »
จะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจ ถ้าใส่ใจสังเกตขยันรู้ทันที่นี่ จะพูด จะทำ จะคิด ก็ศักดิ์สิทธิ์ พิสูจน์ได้ฉลาด เก่ง เข้าใจ ได้ทุกเรื่อง อยู่กับปัจจุบัน รู้ทันจะคิดหนอๆ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ทันที จะเผลอ จะหลับ จะตื่น จะกลัวหนอๆ ก็ไม่กลัวอะไรอีกเลย นี่พาลหรือนรก เพราะรู้ทันจะตายหนอๆ ก็ปิดประตูนรกได้แล้ว


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
93
ธรรมะ / ทำให้มีหรือหมด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 08 กันยายน 2017 | 06:23:36 PM »
เพราะความยึดถือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิด กาม ดี จึงมีชอบ ชัง เฉย ริษยา พยาบาท เพ่งโทษว่าร้าย ทำลายล้างพิษภัยโรคร้าย ดิ้นรนเดือดร้อน เกิดสงคราม เพราะไปทำให้มีซึ่งความยึดถือบ้า วุ่นวาย ทำลายล้างถึงสร้างสงคราม ไวรัส เพื่อจะได้ไปเป็นปรสิตกัน รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ทำให้หมดได้เทุกเรื่องที่ชั่วๆ ตัวเองและผู้อื่นก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานเดือดร้อน


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
94
ธรรมะ / รวมกายใจให้เป็นหนึ่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 08:55:18 PM »
กายกับใจไม่สามัคคี แยกกันทำ ถ้ารวมกายรวมใจให้ไปด้วยกันก็หมดอาการนี้ วิธีรวมกาย รวมจิต ให้นึกถึงหัวแม่มือขยับทีละนิดๆ ให้เห็นต้นนิด กลางนิด สุดนิด ขยับหนอๆ ก็จะเป็นการรวมกายรวมใจให้เป็นหนึ่ง การสั่นนั้นเกิดจากกายใจไม่รวมกัน

มีลูกศิษย์คนหนึ่งกำหนดไปนอนหนอๆ ความรู้สึกแยกออกจากร่างออกไปยืนดูเห็นรูปร่างตัวเองกำลังนอนอยู่ ก็เลยคิดว่าจะไปหาพี่ชาย พี่สะไภ้ และหลานๆ ที่อีสาน ความรู้สึกก็เห็นพี่ชาย พี่สะไภ้ และหลานๆ นั่งคุยกันก็เข้าไปทักทาย เขาก็ไม่รู้เรื่องด้วย ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นกลับมาเข้าร่างดีกว่า พอกลับมาถึงห้องปฎิบัติ เข้าไปวนในห้องก็เห็นรูปร่างตัวเองกำลังนอนอยู่ ผมยาว กระเซิง น้ำลายไหล กำลังอ้าปากอยู่ ก็คิดที่เข้าร่างตัวเอง เสร็จแล้วก็วนตั้งหลายรอบก็เข้าร่างไม่ได้ ก็มาคิดถึงคำสอนของอาจารย์บอกว่า ต้องรวมกายรวมจิตให้เป็นด้วยการรู้ทันถึงต้นเหตุ คือตัว จะ คือ จะเข้าหนอๆ พอกำหนดจะเข้าหนอๆ ความรู้สึกก็ดูดวึบเข้าสู่ร่างกาย ไปขยับลมหายใจเข้าหนอ ออกหนอ เสร็จแล้วกำหนด จะลืมตาหนอๆ ก็พร้อมกายพร้อมจิต ก็ลืมตาออกมาได้ พอดีอาจารย์ก็มาเคาะประตูมาสอบอารมณ์พอดี 

เพราะฉะนั้น การรวมกายรวมจิต จะรู้ทันต้น กลาง สุด แม้กระทั่งกายจะสั่น พื้นจะสั่น 

กายจะสั่นหรือใจจะสั่น  จะสั่นหนอๆ ก็รู้ทันที่ละเอียดจนเป็นอณู


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
95
ธรรมะ / เหลือเชื่อ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 07:36:51 PM »
มีคนพูดว่ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ถูกหวยบ่อย วันนี้มาใส่บาตรขับรถป้ายแดงมาก็เลยถามว่า งวดนี้ถูกอีกหรือ เขาก็บอกว่าถูกอีก


รู้ทันหลับ ตื่น ได้เดาเลขหวยแม่น เขาก็ตอบว่าเชื่อจริง ไม่ได้บอกหวยแต่แนะให้รู้ทันต้นเหตุจะได้ไม่ถูกหวยหลอกเอา


30 กว่าปี ไม่เคยเล่นหรือบอกหวยใครไม่ได้โง่ให้ถูกหลอก


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
96
ธรรมะ / พิจารณาสังเกตการณ์
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 07:36:06 PM »
มีคนพูดว่ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ถูกหวยบ่อย วันนี้มาใส่บาตรขับรถป้ายแดงมาก็เลยถามว่า งวดนี้ถูกอีกหรือ เขาก็บอกว่าถูกอีก 


รู้ทันหลับ ตื่น ได้เดาเลขหวยแม่น เขาก็ตอบว่าเชื่อจริง ไม่ได้บอกหวยแต่แนะให้รู้ทันต้นเหตุจะได้ไม่ถูกหวยหลอกเอา 


30 กว่าปี ไม่เคยเล่นหรือบอกหวยใครไม่ได้โง่ให้ถูกหลอก


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
97
ธรรมะ / ใครจะรู้
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 07 กันยายน 2017 | 06:43:21 PM »
บางอย่างเข้าใจแต่ไม่เข้าจริง

บางอย่างเข้าจริงแต่ไม่เข้าใจ

บางอย่างเข้าใจด้วยเข้าจริงด้วย

บางอย่างไม่เข้าใจและไม่เข้าจริง


รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เข้าใจ เข้าจริง ทุกสิ่งอันเป็นสัจจะ ธรรมหายโง่ ไม่ต้องเถียงทะเลาะกับใครให้เสียเวลา


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
98
ธรรมะ / รู้กายรู้ใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 06 กันยายน 2017 | 10:05:52 PM »
อภิ แปลว่า ใหญ่ ธรรม แปลว่า ความรู้สึก


อภิธรรม แปลว่า ความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ 


ความรู้สึกเป็นแหล่งกำเนิดของการปรุงแต่งทั้งปวง  


ความรู้สึกชอบ ชัง เฉย ก็คือ อภิธรรม


เราจะดูอภิธรรมในตำหรือจะดูอภิธรรมในของจริง


พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่า การละกิเลสต้องละด้วยการรู้การเห็น ไม่รู้ไม่เห็นละไม่ได้ จะชังหนอๆ จะชอบหนอๆ จะเฉยหนอๆ ต้องรู้ทันทุกอย่าง 


จิตมีกามก็รู้ทันว่าจิตมีกาม จิตมีความเกิดก็รู้ทันว่าจิตมีความเกิด จิตมีดีก็รู้ทันว่าจิตมีดี เรียกว่า รู้ทันการแสวงหากาม แสวงหาภพ แสวงหาพรหมจรรย์ 


แต่ผู้ที่รู้ทันความเกิดและความดับย่อมหยุดแสวงหาในสิ่งทั้งปวง จะคิดหนอๆ ก็ไม่อยากรู้อะไรเลยสักอย่าง แต่กลับได้รู้ทุกอย่าง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
99
ธรรมะ / ฉลาดแบบไม่โง่
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 06 กันยายน 2017 | 08:50:15 PM »
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าต้องฉลาดคิด ปราถนาจะคิดก็คิดได้ ปราถนาจะหยุดก็หยุดได้ 


ความคิดที่สมควรที่จะต้องยกขึ้น คือ ความคิที่หดหู่ ซึมเศร้า สมควรจะยกขึ้น ด้วยการรู้ทันตามที่เค้าเกิด ซึมหนอๆ เศร้าหนอๆ ก็เป็นการยกแล้ว 


ความคิดสมควรที่จะต้องข่มไว้ คือ ความคิดที่พลุ่นพล่าน ฟุ้งกระจุยกระจาย ต้องนั่งขัดสมาธิ กัดฟัน เอาลิ้นดุนเพดาน ตั้งใจจับให้มั่นเหมือนคนมีกำลังมากฉะนั้น ข่มจิตให้อยู่ด้วยการกำหนดว่า ฟุ้งหนอๆ พลุ่นพล่านหนอๆ  


ความคิดที่สมควรต้องประคองไว้ คือ ความคิดที่ผ่องใส ปลอดโปร่ง สบายกาย สบายใจ ก็ต้องรู้ทันด้วยการกำหนดว่าสบายหนอๆ ก็เป็นการประคองให้เค้าต่อเนื่อง จิตจะได้ไม่ตกไปสู่อารมณ์ที่หยาบ 


การวางรูปแบบของความรู้สึกให้ได้ดั่งใจ ต้องรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็ฉลาดได้ทุกเรื่อง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
100
ธรรมะ / สอบอารมณ์
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 05 กันยายน 2017 | 08:53:34 PM »
พระเจ้าคุณปฎิบัติธรรมมาหลายสิบปี เกิดสภาวะดับวูบไป ถามมันเกิดอะไรหรือ ตอบไปว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับของกายใจปกติก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลา ผู้รู้ไม่ทันจะใส่ใจสังเกตไม่ถึงความละเอียดที่เป็นจนไวกว่าแสงไวกว่าความคิด ผู้รู้ทัน จะคิดหนอๆ เท่านั้นจึงสัมผัสได้ เห็นต้น กลาง สุด ขณะวูบนั้นไม่สะดุ้ง
ไม่สงสัย สักแต่ว่ารู้ทันจะเกิดหนอๆ จะดับหนอๆ  แล้วรู้ทันต่อเนื่องไปไม่ให้ชอบ ชัง เฉยมาเกิดร่วม เจ้าคุณชมว่าอาจารย์นี่สุดยอด แก้สภาวะได้ทัน 

ท่านบอกว่าติดสภาวะนี้มานานไม่มีใครแก้ได้ พอรู้ทันเข้าใจได้ทุกอย่าง แปลกใจว่าทำไมอาจารย์จึงแก้สภาวะได้ ก็ตอบเจ้าคุณไปว่า อ๋อ เรียนตั้งแต่เด็กจนแก่แล้ว ฟังธรรมของอาจารย์เกือบทั้งหมด มีพระไตรปิฎกไว้ศึกษาสองตู้ทั้งของมหาจุฬาและมหามงกุฎ ทำงานวิปัสสนาจารย์เกือบสี่สิบปีแล้วจึงแปลภาษาธรรมให้เป็นภาษาคนได้ 

วิปัสสนาจารย์รุ่นเก่าเถระชมว่าคุณเก่งนะพูดให้คนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ฟังได้ พร้อมๆ กัน ก็บอกไปว่าสอนหนักมาก บางวันสี่โรงเรียน สายสืบทำงานมาถึงวัยปัจฉิมแล้ว


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top