กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ธรรมะ / โทษเกิดเพราะไม่สำรวม
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 29 สิงหาคม 2017 | 10:20:40 PM »
พระพุทธเจ้าสอนให้ใส่ใจสังเกตขยันระลึกรู้ทันกาย วาจา ใจ จะคิดหนอๆ ก็มีประโยชน์อยู่ด้วยการสำรวม ถ้าไม่สำรวม ยึดถือรู้ไม่ทันจะพูด ทำ คิด ย่อมผิดทุกเรื่อง เดือดร้อน ติดหนี้ในการกระทำ ลำบากยากแค้น
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
92
ธรรมะ / ที่พึ่งได้
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 29 สิงหาคม 2017 | 10:39:50 AM »
พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนพึ่งธรรม อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง เพราะสิ่งอื่นคนอื่นพึ่งได้ยากลำบากแถมเดือดร้อน รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ได้ที่พึ่งตนทั้งธรรม ลูกศิษย์ปลายสายถามว่ารู้ทันคืออะไร ก็ตอบว่าคือพระธรรมครูของพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ เพราะพระองค์ทรงตรัสบอกไว้ว่า ต่อไปเราสาวกดับขันธ์ปรินิพพาน เธอทั้งหลายจะเคว้งคว้างหาครูหาศาสดานับถือไม่ได้ เธอจงเคารพธรรม บูชาธรรม ปฎิบัติธรรมนำมาเป็นครูศาสดาของเธอ เพราะเราตถาคตก็เคารพธรรม บูชาธรรม เป็นครูเป็นศาสดา รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นศูนย์รวมธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธุ์ ย่อมแตกฉานในปฎิบัติธรรม ลูกศิษย์อุทานว่า มิน่า ถึงได้ศักดิ์สิทธิ์ ได้ดั่งใจ เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ ไม่ลำบาก ไม่ขัดสน ได้ดั่งใจทุกเรื่อง ทำไมไม่มีใครสอนอย่างอาจารย์ เรียนฟังธรรมตั้งแต่เด็กมาถึงชราแล้ว ลูกศิษย์บ่นว่าหลงติดสภาวะธรรมมาตลอดชีวิต มาเข้าใจตรงรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็หายสงสัยทุกเรื่อง ทั้งตนเองและผู้อื่น สุขหนอๆ ก็หายโง่ ไม่จำเป็นจะต้องฟังใครอีกแล้ว ประโยชน์เกิดทุกลมหายใจเข้าออก
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
93
ธรรมะ / สุดยอดแห่งฤทธิ์
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 28 สิงหาคม 2017 | 08:39:09 PM »
เคยถามลูกศิษย์ที่เป็นทนายความว่ากฎกรรมกับกฎหมายอันไหนจะแรงกว่ากัน ลูกศิษย์บอกว่ากฎกรรมให้ผลแน่นอน  นั่นแหละเราจงระวังกฎการกระทำด้วยกาย วาจา ใจ คิดดี ได้ดี พูดชั่ว ได้ชั่ว ทำทั้งดีทั้งชั่วได้ทั้งดีทั้งชั่ว  รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นสายกลางหลุดพ้นจากกรรมดีกรรมชั่ว หมดความเดือดร้อนทุกเรื่อง

เคยถามทนายลูกศิษย์ว่าในเมื่อเกิดเรื่องต้องใช้ทนายทุกครั้งหรือ  ลูกศิษย์บอกว่าถ้าพูดเองได้ก็ไม่ต้องใช้ทนายหรอก รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จะเก่งปฎิสัมภิทา 4 สุดยอดแห่งฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้าอนุญาติให้แสดงได้ พูด ทำ คิด เข้าใจสภาวะธรรมทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
94
ธรรมะ / เคารพบูชาผู้สูงสุด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 28 สิงหาคม 2017 | 11:44:37 AM »
เคารพพระพุทธเจ้าย่อมจะไม่กลัวอะไรสักเรื่อง เพราะพระองค์ปราศจากความกลัวได้แล้ว ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกทั้งกาย วาจา ใจ พญามารหมดสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายได้ลมหายใจเข้ารู้ทันเข้าหนอ ลมหายใจออกรู้ทันออกหนอ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
95
ธรรมะ / รนหาที่
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 27 สิงหาคม 2017 | 09:03:56 PM »
เพราะความรู้ไม่ทันจะคิดหนอๆ ก้เลยดิ้นรนเดือดร้อนแสวงหาสิ่งปรุงแต่งที่ดีกว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรุ่นและตกรุ่นจนตามไม่ทัน มันก็เดือดร้อนไปวันๆ แค่นั้นเอง รุ้ทันจะคิดหนอๆ ก็เลิกหลงกลโกงได้ทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
96
ธรรมะ / งานหายาก
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 27 สิงหาคม 2017 | 09:01:11 PM »
ตกงานมาสิบกว่าปีให้ภรรยาเลี้ยง ภรรยาก็เลยพามาฝึกความรู้ทันจะคิดหนอๆ เดี๋ยวนี้ไม่เคยตกงานอีกเลย น้องๆ จบ
อภิธรรมบัณฑิตและด๊อกเตอร์หลายคน บางครั้งยังตกงาน รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็พบมาตรฐานได้ทุกอย่าง เก่งได้ทุกเรื่องจริงขอบอก ไม่ได้ของตังค์อะไรหรอก ไม่ได้จนขนาดนั้นไม่เคยจนใจ เพราะขึ้นชื่อว่าบัณฑิตเขาจะไม่ขอใคร จะคิดหนอๆ ก็ได้ดั่งใจรวยทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
97
ธรรมะ / สายสืบนิสัยคน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 26 สิงหาคม 2017 | 06:33:02 PM »
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า อย่าศรัทธาเชื่อแบบโง่ๆ อย่างรู้ไม่ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่เข้าใจเลยสักเรื่อง เพราะนั่นเป็นตัวทำลายหลักธรรมคำสอนอันเป็นประโยชน์ต่อมหาชน ความดีก็จะสูญหายจากนิสัยคนทุกลมหายใจเข้าออก
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
98
ธรรมะ / วิชาครู
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 26 สิงหาคม 2017 | 12:01:27 PM »
ต้องรู้ต้นเหตุวิชาการ จะพูด ทำ คิด ใส่ใจ สังเกต ขยันระลึกรู้ทันจะคิดหนอๆ  ก็จะเกิดปราโมทย์ อิ่มใจ สุข สงบ ตั้งมั่น รู้เห็นตามเป็นจริงจิตย่อมเบื่อหน่าย คลายความทะเยอทะยานอยาก ย่อมหลุดพ้นหมดความสงสัยทุกเรื่อง ลองนอนฝึกดูท่านอนสบายที่สุดใส่ใจไว้ว่าจะไม่ขยับตัวให้นานดูความสามารถจะทนได้นานแค่ไหน นึกในใจว่านอนหนอๆ แบบสัมผัสรู้ไม่ต้องท่องให้เหนื่อย แล้วจะรู้ทันจะหลับ จะฝัน จะตื่น ได้ที่ไวกว่าแสงกระพริบก็กำหนดตามปัจจุบันที่เกิด จะกระพริบหนอๆ จะหลับหนอๆ จะตื่นหนอๆ จะฝันหนอๆ ก็จะได้ต้นเหตุแห่งชีวิต หายโง่ได้ทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
99
ธรรมะ / โดนทุกระดับ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 สิงหาคม 2017 | 09:23:51 AM »
พูดดีก็ได้ดี พูดชั่วก็ได้ชั่ว พูดทั้งชั่วทั้งดีก็ได้ทั้งดีทั้งชั่ว ไม่พูดทั้งชั่วทั้งดีก็หลุดพ้นเพราะรู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จะไม่โง่เดือดร้อนทุกระดับ ธรรมะไม่ใช่เรื่องของใครแต่เป็นเรื่องของใจ ทุกคนไม่ควรโทษเขา โทษเรา เพราะรู้ทันก็ดีทุกระดับ รู้ไม่ทันก็ยึดถือบ้าเดือดร้อนได้ทุกเรื่อง คนปัจจุบันเป็นเช่นไรก็รู้เห็นกันอยู่ อดีตอนาคตก็เช่นนั้น
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
100
ธรรมะ / ภูมิคุ้มกัน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 24 สิงหาคม 2017 | 11:26:12 AM »
แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็ไม่ค่อยจะมีใครคบ ไม่มีใครชอบ นั่นย่อมเป็นความสะดวกสบายง่ายแม้กระทั่งการขับถ่าย ดูแค่โทรศัพท์ซิใช้มาเกือบยี่สิบปีโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เอไอเอส บอกว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญคอยตามเปลี่ยนคลื่นโปรโมชั่นระบบให้มาตลอด ใครโทรเข้ามาโดนสอนให้รู้ทันรีบวางสายกลัวดีจะแทรกซึมสู่ความรู้ทัน ฉลาดทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top