กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ธรรมะ / เดินไปเข้านิพพาน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 01 กันยายน 2018 | 07:40:06 PM »
มีภิกษุกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ผู้ที่เข้านิพพานท่าไหนไม่มี พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่า ท่าเดินแลไม่มี ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่า อย่างนั้น ข้าพระองค์จะเข้านิพพานท่าเดินพระเจ้าค่ะ

แล้วภิกษุรูปนั้นก็ขีดเครื่องหมายไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินจงกรมพิจารณาองค์ธรรม  เห็นอารมณ์เกิด ดับ แห่งจิตปัจจุบัน ซึ่งเกิดดับไวกว่าพริบตา เห็นต้น กลาง สุด แห่งพระไตรลักษณ์ เดินถึงจุดหมายก็เข้านิพพานทันที

ดังนั้น อารมณ์แห่งความรู้ทันจะคิดดับๆ จะได้ดั่งใจ อย่างนี้ก็ได้ อย่างนั้นก็ได้ อย่างนั้นกลับมาอย่างนี้อีกก็ได้  คือ ทำของน่าเกลียดให้เป็นของน่ารักก็ได้  ทำของน่ารักให้เป็นของน่าเกลียดก็ได้ ทำของน่าเกลียดและของน่ารักให้เป็นของวางเฉยก็ได้ 


รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ได้ดั่งใจได้ทุกเรื่อง


รู้ทันความเกิดดับแห่งปัจจุบันธรรมตรงไหน ก็ตัดความยึดถือในชอบ ชัง เฉย ในที่นั้น เรียกว่า บรรลุอริยสัจ 4 เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 


อันผู้รู้ทันจะรู้ได้ด้วยสภาวญาณ ไม่ใช่คิดจำที่ไหนมา จะรู้อารมณ์แห่งคำว่าสักแต่ว่าทราบเท่านั้น ไม่มีอัตตาตัวตนแต่ละขณะจิต  


สมกับคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า จิตดวงเก่าดับไป จิตดวงใหม่เกิดขึ้น เธอควรรู้ทันทุกอย่าง 


จะมีกิเลสหรือจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วยอาการใด ควรใส่ใจสังเกตให้รู้ทัน เจ้าถึงซึ่งตามความเป็นจริง 


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
12
ธรรมะ / เดินไปเข้านิพพาน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 01 กันยายน 2018 | 07:39:23 PM »
มีภิกษุกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ผู้ที่เข้านิพพานท่าไหนไม่มี พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่า ท่าเดินแลไม่มี ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่า อย่างนั้น ข้าพระองค์จะเข้านิพพานท่าเดินพระเจ้าค่ะ

แล้วภิกษุรูปนั้นก็ขีดเครื่องหมายไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินจงกรมพิจารณาองค์ธรรม  เห็นอารมณ์เกิด ดับ แห่งจิตปัจจุบัน ซึ่งเกิดดับไวกว่าพริบตา เห็นต้น กลาง สุด แห่งพระไตรลักษณ์ เดินถึงจุดหมายก็เข้านิพพานทันที

ดังนั้น อารมณ์แห่งความรู้ทันจะคิดดับๆ จะได้ดั่งใจ อย่างนี้ก็ได้ อย่างนั้นก็ได้ อย่างนั้นกลับมาอย่างนี้อีกก็ได้  คือ ทำของน่าเกลียดให้เป็นของน่ารักก็ได้  ทำของน่ารักให้เป็นของน่าเกลียดก็ได้ ทำของน่าเกลียดและของน่ารักให้เป็นของวางเฉยก็ได้


รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ได้ดั่งใจได้ทุกเรื่อง


รู้ทันความเกิดดับแห่งปัจจุบันธรรมตรงไหน ก็ตัดความยึดถือในชอบ ชัง เฉย ในที่นั้น เรียกว่า บรรลุอริยสัจ 4 เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค


อันผู้รู้ทันจะรู้ได้ด้วยสภาวญาณ ไม่ใช่คิดจำที่ไหนมา จะรู้อารมณ์แห่งคำว่าสักแต่ว่าทราบเท่านั้น ไม่มีอัตตาตัวตนแต่ละขณะจิต 


สมกับคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า จิตดวงเก่าดับไป จิตดวงใหม่เกิดขึ้น เธอควรรู้ทันทุกอย่าง


จะมีกิเลสหรือจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วยอาการใด ควรใส่ใจสังเกตให้รู้ทัน เจ้าถึงซึ่งตามความเป็นจริง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
13
ธรรมะ / หนี่งเดียวในพุทธศาสนา
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 01 กันยายน 2018 | 07:25:35 PM »
สมาธิในพระพุทธศาสนาแห่งการหลุดพ้นจากความเศร้าโศกและเดือดร้อนทุกข์โทษทั้งปวง

เป็นสมาธิชั่วขณะหนึ่งๆ เรียกว่า ขณิกะสมาธิ เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยความรู้ทัน เห็นต้น กลาง สุด แห่งการปรุงแต่ง จะชอบ ชัง เฉย ก็รู้ทัน จะเกิด ดับ ก็ต้องรู้ทัน

สมกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่า เพียงแต่เธอรู้ทันเท่านั้น สิ่งนั้นก็ดับไปให้เห็น ไม่ต้องดิ้นรนขนขวายอยากได้ยึดถือในสมาธิใดๆ เพราะสมาธิแห่งความยึดถือทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีใช้ได้นอกพระพุทธศาสนา

แค่รู้ทันจะคิดดับๆ ก็มีปัญญาฉลาดได้ทุกสภาวะธรรม

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
14
ธรรมะ / วงกลมความจริง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 01 กันยายน 2018 | 05:29:32 PM »
คิด ทำ พูด ร้าย ก็ได้ร้าย 
คิด ทำ พูด ดี ก็ได้ดี
บางครั้งก็คิด ทำ พูด นำ
บางครั้งก็คิด ทำ พูด ตาม
คิด ทำ พูด ดีกับเขา เขาก็ดีตอบ
ดีตรงนี้ก็จะไม่เสียตรงไหนๆ
รู้ทันจะคิดดับๆ  สุข สวย รวย ดี ได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
15
คนที่รู้จริงต้องรู้ทันปัจจุบันเท่านั้น  ปัจจุบันนั้นเขาเกิดทันทีและดับทันที จึงยากต่อการที่จะอธิบายให้เขารู้จริงได้ เพราะของจริงต้องพิสูจน์ด้วยการรู้ทัน

  

ผู้ที่รู้ไม่ทันถึงจะอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจเนื้อความตรงนี้อยู่ดี สมกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่า ผู้ปฎิบัติต้องตรัสรู้ด้วยการรู้การเห็นด้วยตนเอง เข้าถึงต้นเหตุแห่งความเกิด ความดับ ของความเปลี่ยนแปลงที่ไวกว่าพริบตา ก็คือรู้ทันต้น กลาง สุด แห่งปัจจุบันธรรมเท่านั้นเอง


ทดสอบ  ให้ขยับหัวแม่มือไปทีละเซ็นๆ ขยับออก  และขยับเข้า และสังเกตให้เห็นต้น กลาง สุด ของการขยับนั้น เริ่มขยับก็รู้ทัน ขณะที่ขยับไปก็รู้ทัน จบลงก็รู้ทัน เป็นการสังเกตต้น กลาง สุด แห่งปัจจุบัน  ด้วยการนึกตามว่าขยับดับๆ  ขยับดับๆ  ดูซิว่าภายใน 10 ครั้งนั้น  จะมีถาม ตอบ ชอบ ชัง เฉย แทรกเข้ามาได้ไหม ถ้ามีถาม ตอบ ชอบ ชัง เฉย แทรกเข้ามาได้ ก็เป็นคำตอบให้เรารู้ว่า อย่างนี้เป็นการใส่ใจไม่ถึงไม่เห็นต้น กลาง สุด แห่งปัจจุบัน  แต่ถ้าทำได้ 10 กว่าครั้งโดยที่ถาม ตอบ ชอบ ชัง เฉย เข้ามาไม่ได้ เห็นเพียงสักแต่ว่าต้น กลาง สุด ต้น กลาง สุด แห่งความเกิดดับในปัจจุบันนั้น ก็จะเกิดความเข้าใจ เข้าจริง  อันเป็นสัจจธรรม ก็จะรู้ชัดว่าความไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้เอง  


สมกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามี่พระองค์ทรงสอนไว้ว่า เราไม่ควรยึดว่าสุข ทุกข์ นี้ เราทำเอง หรือผู้อื่นทำให้  คือ ถ้ารู้ทันก็เป็นสุข ถ้ารู้ไม่ทันก็เป็นทุกข์


รู้ทันจะคิดดับๆ ก็เป็นการหลุดพ้น  ยึดถือรู้ไม่ทันก็เป็นการติดอยู่ในตัวตน  ยึดถือรู้ไม่ทันก็เป็นการติดอยู่ในตัวเรา ตัวเขา นี่แหละเรียกว่า ธรรมะที่เหนือกว่าธรรมชาติ เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


ธรรมชาติ  คือ ความยึดถือไปตามถาม ตอบ ชัง เฉย  เรียกว่าธรรมชาติ 


 แต่ธรรมะอันวิเศษณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียกว่า พระธรรม คือ การรู้ทันความเกิดและความดับของความเปลี่ยนแปลง  เป็นธรรมะที่เหนือกว่าธรรมชาติ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
16
ธรรมะ / คนทั้งโลกกลัวดี
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 30 สิงหาคม 2018 | 05:43:02 PM »
เพราะไม่รู้จักดีว่าดีคืออะไร  อย่างไหนเรียกว่าดี เพราะดีมีสองอย่างมีดีแบบเดือดร้อนกับดีแบบรู้ทัน  ส่วนใหญ่จะดีแบบเดือดร้อนกันเต็มร้อย 

เพียงรู้ทันจะคิดดับๆ ก็ดีได้แบบไม่เดือดร้อนเลยสักเรื่อง

ดีแบบเดือดร้อน คือ ยึดถืออยู่กับชอบ ชัง เฉย ว่าร้ายริษยาเบียดเบียนกันไปทั่ว

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
17
ธรรมะ / อำนาจใหญ่ในโลก
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 29 สิงหาคม 2018 | 03:11:22 AM »
รู้ไม่ทันยึดถือเป็นหัวหน้ามารอุปสรรคแห่งความดี มีอำนาจครองใจให้เดือดร้อนไปทุกเรื่อง  โค่นล้มสถาบันความดี จะไม่มีที่อยู่สุขสบายทั้งกาย ใจ 

รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ละความเดือดร้อนจากรูปที่ได้เห็น  เสียงที่ได้ยิน สิ่งที่ได้ทราบ  บุญ บาป มงคลตื่นข่าว ความฝัน และเรื่องว่าร้ายได้ทุกเรื่องก็ไม่เป็นทาสหัวหน้ามาร  สาธุ

สายสืบนิสัยศาสตร์
18
ธรรมะ / รู้ทันพญามาร
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 สิงหาคม 2018 | 07:21:16 PM »
แค่รู้ทันจะคิดดับๆ ก็กำจัดความยึดถือสะดุ้งหวาดกลัวได้ทุกเรื่อง จะไม่ต้องชั่วติดเวรกรรมเดือดร้อน  จะสุข สวย รวย ดี มีความสุขที่สุดในโลก

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
19
ธรรมะ / คิดดีก็ได้ดี คิดเดือดร้อนก็ได้เดือดร้อน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 สิงหาคม 2018 | 06:28:00 PM »
เจ้าหน้าที่กุยบุรีมาสร้างความยุ่งยากลำบากให้กับพระ  เขาไม่รู้ว่าผลตีกลับจะต้องได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนอีกหลายล้านเท่า  เรียกว่า  ไม่มีของฟรีอยู่ในโลก  คิด  ทำ พูดเช่นไรได้เช่นนั้น  แค่รู้ทันจะคิดดับๆ  ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้เดือดร้อนได้ทุกเรื่อง ก็ทำความดีออนไลน์ไปได้ทั่วโลก

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
20
ธรรมะ / หนึ่งเดียวในโลก
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 19 สิงหาคม 2018 | 05:17:48 AM »
พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะประเมินผู้อื่นได้ ผู้ที่ยึดถือรู้ไม่ทันจะคิดดับๆ อย่าอวดดีมาประเมินใครนั่นแหละเป็นเหตุให้เดือดร้อน รู้ทันจะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้เวรกรรมชั่วร้ายข้ามชาติจะได้ฉลาดทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top