กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ธรรมะ / หัวท้าสู้ชนกับหิน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 28 พฤษภาคม 2017 | 05:50:27 PM »
ครั้งหนึ่งมีอัญญเดรถีย์เข้าไปด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อย่างหยาบคาย สาบเสียเทเสีย  อย่างที่ผู้ดีเขาไม่พึงกระทำกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งเฉย อัญญเดรถีย์ก็ว่า หมดท่าเถียงแล้วสิท่า พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ในเมื่อเธอด่าเราก็ได้ชื่อว่าเลวแล้ว แต่ถ้าเราด่ากลับ ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเลวกว่า แล้วเราจะไปด่ากลับทำไม อัญญเดรถีย์ก็ว่าพระพุทธเจ้า ว่าแค่นี้ก็โกรธแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าผู้ที่โกรธก็ได้ชื่อว่าชั่วแล้ว แต่ผู้ที่โกรธตอบนั้นย่อมชั่วกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ทันต้นเหตุ เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออกได้แล้ว เป็นผู้สงบเย็น จึงได้ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวอะไรต่อสรรเสริญและนินทาฉะนั้น เปรียบเสมือนเอาขนมมาเลี้ยงแขก แล้วแขกเขาไม่กิน ขนมนั้นก็ต้องกลับไปเป็นของเจ้าของดังเดิม ผู้ผลิตรายการร้ายนั้น รายการร้ายนั้นก็จะกลับไปตอบแทนอีกหลายล้านเท่า ผู้ผลิตรายการดี รายการดีนั้น ก็จะกลับไปตอบแทนอีกหลายล้านเท่า เป็นวงกลมของเหตุและปัจจัยที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันแห่งผู้ที่รู้ทันจะคิดหนอๆ เท่านั้น แต่จะไม่รู้สำหรับผู้ที่ยึดถือเป็นทาสแห่งชอบ ชัง เฉย จึงโง่ได้ทุกเรื่อง ปัญหาที่หลุดอยู่ก็กลับเข้าไปติด แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็พ้นปัญหาได้ทุกเรื่อง รู้ทันเกิด  รู้ทันดับ รู้ทันหลับ รู้ทันตื่น รู้ทันตาย จะตายหนอๆ
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
92
ธรรมะ / ทุนชีวิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 พฤษภาคม 2017 | 01:04:13 PM »
บางคนให้รวยแล้วจึงทำบุญ บางคนก็ทำบุญได้ก่อนที่จะรวย บางคนถึงรวยก็ไม่ทำบุญ บางคนก็ซวยแล้วถึงจะทำบุญ บางคนก็ทำบุญก่อนที่จะซวย บางคนถึงซวยแล้วก็ยังไม่ทำบุญ ขอท่านทั้งหลายอย่ารังเกียจคำว่าบุญเลย เเพราะบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุข บัณฑิตคนฉลาดย่อมสะสมบุญไว้เป็นกองทุนของชีวิต จะคิดหนอๆ ก็เป็นบุญ รู้ไม่ทันยึดถือกับชอบ ชัง เฉย ก็เป็นบาป
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
93
ธรรมะ / พระสัจธรรมจะตั้งอยู่ได้เพราะความรู้ทัน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 | 09:14:03 PM »
ประชากรสามเณรลดต่อเนื่อง ส่อวิกฤติศาสนทายาท!!
การหาสามเณรมาบวช ตอนนี้หลายวัด หลายจังหวัดก็พยายามทำจนมีคำกล่าวว่า “ปัจจุบันหาเข็มในมหาสมุทร ง่ายกว่าหาคนบวชสามเณรเยอะ”
พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.... 
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/574224

*****************************************************************************************************
จากการวิเคราะห์ข่าวปัญหาสามเณรลดน้อยก็เพราะไม่พากันเจริญสติปัฎฐาน 4 ก็สมควรแล้ว สามเณรสมัยก่อน อายุ 7 ขวบ เขาก็เป็นอรหันต์กันแล้ว เป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ได้ที่ตั้ง 500 ได้เป็นพระอริยเจ้า สมัยนี้ไม่แตะซึ่ง
สติปัฎฐาน 4 ก็สมควรแหละที่สามเณรน่าจะลด พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสติปัฎฐาน 4 ว่าบริษัท 4 ก็จะเจริญรุ่งเรือง โลกนี้ก็จะไม่สิ้นจากพระอริยเจ้า ศาสนาก็จะรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่บนนภาฉะนั้น โทษเราก็ไม่ได้ โทษเขาก็ไม่ได้ ต้องโทษไปที่ความรู้ไม่ทัน เพราะรู้ไม่ทันเหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออก ความเข้าใจในอริยสัจ 4 จึงไม่บังเกิดขึ้น ถ้ารู้ทันก็เจริญ รู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้สมุทัย นี้นิโรธ นี้มรรค เกิดที่ตาก็ดับที่ตา เกิดที่ใจก็
ดับที่ใจ
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
94
ธรรมะ / รู้ทันไม่ต้องรู้คิด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 | 04:48:03 PM »
คนศรัทธาใส่บาตรประจำบอกให้เบาเสียงธรรมะจากเครื่องโทรศัพท์ ก็เลยงดไม่รับบาตรถาวร เหมือนกับส่งข้อความรู้ทันไปให้ใคร ใครลบทิ้ง ผู้นั้นก็ถูกตัดขาดจากความเป็นเพื่อนถาวร เป็นการคว่ำบาตรในวินัยของพระอริยะ ซึ่งคนไม่เอาธรรมะก็เป็นได้แค่คนพาลมืดมาและมืดไป ก็ต้องปล่อยให้ไปตามยถากรรม ผู้ใดเคารพธรรม ผู้ใดบูชาธรรม ธรรมนั้นก็คุ้มครองและรักษา

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
95
ธรรมะ / ไม่ต้องรอนาน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 | 04:46:08 PM »
ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก ชาตินี้ให้พ้นก่อนเถอะ ถ้าร้อนใจ ทุกข์ใจ เรียกว่านรกอายตนะ พญามารไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก แค่รู้ไม่ทันก็เป็นพญามารแล้ว

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
96
ธรรมะ / ไม่สมหวัง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 20 พฤษภาคม 2017 | 09:25:39 AM »
เห็นคนขายกุ้งกิโลละ 300 ขายตั้งนานก็ไม่มีคนซื้อ เลยลดลงมาเหลือ 200 ก็ยังไม่มีคนซื้ออยู่ดี เพราะคนเขากลัวสารพิษเร่งโต และสารพิษกันเน่า เลยหลบมาซื้อกล้วยกันดีกว่าโลละ 8 บาท เพื่อจะหลบสารพิษ เพราะเป็นผลไม้ของฤาษี กลับไปโดนสารพิษฆ่าแมลงกับยาฆ่าหญ้าเข้าไปอีก เพราะรู้ไม่ทัน จะคิดหนอๆ ก็เลยป้องกันสารพิษไม่ได้ มาปลูกกล้วย ปลูกชาเดือยกินเอง ปลอดโปร่งทั้งชีวิต เข่าข้อก็ไม่ปวด เส้นเลือดก็ไม่ตีบตัน ล้างหินปูนในเส้นเลือดได้ทุกสัดส่วน ผู้ที่ใช้สารพิษย่อมติดหนี้ ผู้ที่โดนสารพิษก็ใช้หนี้กรรมไปก็แล้วกัน ของฟรีไม่มีอยู่ในโลก

จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
97
ธรรมะ / พลังอำนาจ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 18 พฤษภาคม 2017 | 10:39:32 AM »
รู้ทันใจ จะคิดหนอๆ ก็ดีกว่ารีโมท เพราะควบคุมใจให้ไม่เดือดร้อน ฉลาดได้ทุกเรื่อง ควบคุมได้ทั้งจักรวาล จะคิดหนอๆ ก็หายโง่ทุกเรื่อง ท้าพิสูจน์เห็นผลได้ในปัจจุบันนี้ บางครั้งจะถามอะไรใครหรือโทรศัพท์ แม้อยู่อีกซีกโลกหนึ่งเขาก็ยังโทรมาเองโดยที่ไม่ต้องโทร นี่แหละเรียกว่าพลังแห่งความรู้ทันที่ไร้ขอบเขต ถ้าทุกข์ ถ้าเครียด ถ้าเหงา หรือเลี้ยงไม่ไหว ก็เอาไปปล่อยวัด รู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็ปล่อยทุกข์ทางตาและทางใจได้ ถ้าปล่อยก็ฉลาด เกิดปัญญา ถ้ายึดก็เกิดตัณหาถึงบ้าไป โทษเรา โทษใครไม่ได้  วัดจึงเป็นที่พึ่งได้ทุกอย่าง จะคิดหนอๆ
จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
facebook รู้ทันรวย สำนักรู้ทัน
98
ธรรมะ / ศาสนาเอกที่ละสัญญาและเวทนา
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 09 พฤษภาคม 2017 | 12:30:15 PM »
พรุ่งนี้แล้วซินะเป็นวันแห่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาล มนุษย์ มาร อินทร์ ยม ยักษ์ ยอมรับกันทั่ว เป็นวันที่แผ่นดิน 84000 โยชน์ ต้องหวั่นไหวสะเทือนถึงชั้นน้ำ  ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้และนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มวลหมู่สัพสัตว์ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ น้อมเกล้าบูชาพระธรรมด้วยความขยันระลึกรู้ทันอยู่ จะคิดหนอๆ
จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
99
 thankyou3
100
 :Cartoon-14: thank2
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top