02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: อ.สุชาต ที่ 02 มิถุนายน 2016 | 10:45:06 PM

หัวข้อ: ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ม.3 พร้อมเฉลย
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สุชาต ที่ 02 มิถุนายน 2016 | 10:45:06 PM
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
ตอนนี้ทางเวป สทศ ได้นำข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลยมาเปิดให้ Download กันแล้วนะครับ

รหัสวิชา 91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407225/91_.3_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407220/_91_3_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407226/92_.3_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407221/_92_3_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 93 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407227/93_.3_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407222/_93_3_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407228/94_.3_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407223/_94_3_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407219/95_.3_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407224/_95_3_2558.pdf.html)]

ไฟล์รวมทุกวิชาพร้อมเฉลย ==> [ DownLoad (http://downloads.ziddu.com/download/25407217/ONET2558_M3.rar.html) ]

ที่มา : http://www.niets.or.th/ (http://www.niets.or.th/th/)