02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ข่าวการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 22 มกราคม 2013 | 09:24:32 PM

หัวข้อ: นักศึกษาไทยอ่อนอังกฤษสู้พม่าไม่ได้
เริ่มหัวข้อโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 22 มกราคม 2013 | 09:24:32 PM
(http://img.kapook.com/image/education/english_001.jpg)

     วันนี้ (22 ม.ค.) รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ มฟล.จำนวนมาก พบข้อแตกต่างชัดเชนว่านักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนกว่าเด็กไทย  ที่สำคัญนักศึกษาต่างชาติบางประเทศ  เช่น  พม่า  เวียดนาม และภูฏาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเด็กไทยมาก  ส่วนนักศึกษา เกาหลี ญี่ปุ่น ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระดับปานกลาง  ขณะที่นักศึกษาลาว และจีนอยู่ในระดับที่ไม่ดีเท่าไหร่

สำหรับนักศึกษาไทยพบว่าเด็กที่เก่งๆอยู่ในระดับดีมาก ส่วนที่อ่อนก็อ่อนไปเลย ดังนั้นเราต้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   เพราะจำเป็นต่อการแข่งขันในอนาคต โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.วันชัย   กล่าวต่อไปว่า    มฟล.พยายามช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา  โดยการนำครูสอน 8 กลุ่มสาระในโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมาอบรมพัฒนาการเรียนการสอน ผลปรากฏว่าหลังจากที่ครูมาอบรมกับ มฟล.ทำให้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของนักเรียนดีขึ้นมาก อีกทั้งยังพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนต่างจังหวัดมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ตัวผู้บริหารโรงเรียน ที่จะต้องให้ความสนใจ มีเวลา และให้ความสำคัญกับการบริหารโรงเรียนอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผู้บริหารโรงเรียนยังเชื่อมโยงต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งโรงเรียนด้วย

“การปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ปี 2542 เน้นเปลี่ยนโครงสร้าง มีการกระจายอำนาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษา แต่ผลคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯไม่มีทักษะเพียงพอที่จะกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาจนเกิดความเสียหายต่อการศึกษา  ผมเห็นด้วยให้แก้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  2542  ให้ปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่  โดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษา และการพัฒนาครูที่ควรให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ช่วยอบรมพัฒนาครูในโรงเรียนใกล้เคียง  แต่การบริหารงานระบบให้เป็นหน้าที่ส่วนกลางเหมือนเดิม  ส่วนเงินวิทยฐานะของครูอยากให้มีการสำรวจใหม่ว่า หลังจากได้เงินวิทยฐานะแล้ว คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหรือไม่  แต่เท่าที่ดูคุณภาพยังเหมือนเดิม จึงเสนอให้ครูปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหม่ แต่ไม่ใช่การไปลดเงินครู  แต่ให้ครูทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น”รศ.ดร.วันชัย กล่าว..

ข่าวจาก dailynews
ภาพจาก kapook