กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ธรรมะ / วิถีชีวิตที่พิชิตความเดือดร้อนได้ทั่วโลก
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2018 | 04:45:04 PM »
ทำมาหากินโดยที่ไม่ดิ้นรนเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ควรกระทำก่อนมากกว่าสิ่งใดๆ เพราะไม่มีใครทั้งโลกที่จะทำได้ การทำมี 3 อย่าง คือ ทำด้วยกาย วาจา ใจ ต้องทำด้วยความรู้ทัน การมามีอยู่อย่างเดียว คือ ต้องมาดีด้วยความรู้ทัน การหามีอยู่ 3 อย่าง คือ การหากาม เกิด ดี การกินมีอยู่อย่างเดียว ต้องกินด้วยความรู้ทันจะได้ไม่เป็นหนี้ข้ามชาติ จะกินดับๆ สุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้ข้ามชาติ

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์   
2
ธรรมะ / บิณสูงไม่จำกัด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 23 มกราคม 2018 | 11:07:33 AM »
การบิณฑบาตรไม่ได้เอาความอยากจะยึดถือที่จะบ้าเดือดร้อน แต่บิณเอาความรู้ทันจะคิดดับๆ ก็ไปได้ทั่วทั้งในและต่างประเทศ ไม่ได้อยากได้อะไรของใคร เพราะใครก็อยากจะให้อยู่แล้ว จะคิดดับๆ ก็ได้บุญทุกเรื่อง

จากวิปัสสนาจารย์ แอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์

ยึดถือย่อมจะกลัวปากรู้ทันขึ้นสมอง
3
ธรรมะ / ตัดการสืบต่อที่ก่อทุกข์ก่อโทษ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 23 มกราคม 2018 | 02:54:31 AM »
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เธอจงละซึ่งรูปที่ได้เห็น ซึ่งเสียงที่ได้ยิน ซึ่งสิ่งที่ได้ทราบ ซึ่งบุญและบาป อีกทั้งมงคลตื่นข่าวรวมทั้งความฝันก็ไม่ควรติดด้วย เธอจงเบื่อหน่ายมากในสิ่งทั้งปวง เพราะสิ่งใดที่ไปยึดถือจะไม่ทุกข์เป็นไม่มี ยึดถือเพียงหนึ่งก็ทุกข์เพียงหนึ่ง อย่ากล่าวไปใยที่จะยึดถือเป็นล้านๆ อย่าง ที่ใดมีรักก็ต้องมีทุกข์ เพราะชอบ ชัง เฉยไม่เคยปราณีใคร โหดร้าย รุนแรง เป็นโรคร้ายแรงแห่งจิต คิดมากก็ชั่วมากถ้าไม่อยากจะชั่วก็ไม่ต้องไปคิด

จะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ก็ไม่ต้องติดหนี้เวรภัยกับใครๆ ข้ามภพ ข้ามชาติ ข้ามมิติ

จากวิปัสสนาจารย์ แอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
4
ธรรมะ / ซึมเศร้าเกิดจากยึดถือ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 22 มกราคม 2018 | 12:04:45 PM »
ครั้งหนึ่งมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าความบ้าเกิดขึ้นจากอะไร พระองค์ทรงตรัสว่าเกิดขึ้นจากความยึดถือ ถ้าพูดด้วยความยึดถือก็ได้ชื่อว่าพูดเพราะบ้า ทำ คิด ก็เช่นกัน รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ไม่ต้องบ้าเลยซักเรื่อง  สุข สวย รวย ดี ไม่ติดหนี้เวรกรรมกับใครๆ

จากวิปัสสนาจารย์ แอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
5
ธรรมะ / ศิลปะการนอนที่ได้ประโยชน์
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 22 มกราคม 2018 | 04:24:00 AM »
ให้นอนในท่าสบายแบบนิ่งๆ นึกในใจว่านอนดับๆ สังเกตดูซิว่าจะหลับไปตอนนอนหรือตอนดับ เป็นการได้บุญรักษาโรคได้ทุกโรคทั้งโรคซึมเศร้า โรคจิต เป็นการนอนของผู้ฝึกสติ ดูซิว่าจะนอนท่าเดิมได้นานแค่ไหน ถ้าขยับเมื่อไรก็ให้ลุกขึ้นนั่งนิ่งๆ นึกในใจว่านั่งดับๆ ถ้าขยับเมื่อไหร่ให้ลุกขึ้นยืนนิ่งๆ นึกในใจว่ายืนดับๆ ถ้าขยับเมื่อไหร่ก็ให้เดินไปเดินกลับนึกในใจว่าเดินดับๆ

รู้ทันจะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ไม่ต้องติดหนี้ข้ามชาติ


จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
6
ธรรมะ / ความผิดพลาดที่ไม่เคยมีใครรู้
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 21 มกราคม 2018 | 09:17:25 AM »
เสียท่ายึดถือพูด ทำ คิด ก็เลยผิด เดือดร้อน โง่ 99 เปอร์เซนต์ แค่รู้ทันจะคิดดับๆ ก็สุข สวย รวย ดี ฉลาดถูกต้องเต็มร้อย

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
7
ธรรมะ / ฝึกวืชาครูให้เป็นวิปัสสนาจารย์
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 15 มกราคม 2018 | 02:49:02 PM »
 ต้นเหตุแห่งวิชาครู ต้องรู้ต้นเหตุของวิชาการ การที่จะรู้ต้นเหตุได้ ต้องใส่ใจขยันสังเกตระลึกรู้ดูทั้งวันทั้งคืน จะหลับตื่น พูด นิ่ง จะฝัน จะเผลอ จะดีใจ จะเสียใจ ก็ให้ใส่ใจให้ถึงต้นเหตุแห่งการเริ่ม การไป และการจบ ของข้อความนั้นๆ ลมหายใจจะเข้า ลมหายใจจะออก รู้ทันต้น กลาง สุด แห่งความนึกคิด รู้ทัน จะคิดดับๆ ก็ได้วิชาครู รู้ได้ทุกเรื่อง

เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิด คิดเรื่องฉลาดก็ได้ฉลาด คิดเรื่องโง่ก็ได้โง่ คิดเรื่องรู้ทันก็ได้รู้ทัน คิดเรื่องยึดถือก็ได้ยึดถือ รู้ทันจะเผลอดับๆ ก็กำจัดอวิชชาโมหะได้ถาวร แถมยังแตกฉานปฎิสัมภิทา 4 ซะด้วย

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
8
ธรรมะ / ฝึกความจำไอคิวไวกว่าแสง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 15 มกราคม 2018 | 01:58:35 PM »
ใส่ใจสังเกตรู้ทันจะฝัน จะตื่น จะหลับ จะเผลอ จะคิดดับๆ รู้ทันลมหายใจ เริ่ม กลาง สุด รู้ทันแค่ปลายจมูก จะเข้าดับ จะออกดับ ใช้นึกไม่ต้องท่อง เห็นเริ่มไปสุดแห่งความคิด รู้ทันจะคิดดับๆ ก็ฉลาดได้ทั้งหลับและตื่น

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
9
ธรรมะ / หลุมดำ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 15 มกราคม 2018 | 09:17:06 AM »
ทุกอย่างเกิดจากความคิด คิดได้ก็มีได้กับได้ คิดเสียก็มีเสียกับเสีย คิดดีก็ได้ดี คิดร้ายก็ได้ร้าย คิดจนก็ได้จน คิดรวยก็ได้รวย คิดโง่ก็ได้โง่ คิดฉลาดก็ได้ฉลาด ความคิดไวเฉียบพลัน จึงต้องขยันใส่ใจสังเกตรู้ทันต้นเหตุ จะคิดดับๆ ก็เข้าใจได้ทุกเรื่อง

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
10
ธรรมะ / พื้นฐานแห่งชีวิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 14 มกราคม 2018 | 11:09:27 AM »
ชีวิตก็ไม่ได้มีความวิจิตรพิสดารอะไรมากเพียงแต่เกิดมาก็แค่สร้างหนี้ อยู่ไปก็ใช้หนี้ เอาของเขาก็ติดหนี้ ต้องจ่ายมากก็แค่ใช้หนี้ ตายไปก็ติดหนี้ข้ามชาติ เพราะรู้ไม่ทันจะคิดดับๆ ก็เลยยึดไปทุกอย่าง ดิ้นรน เดือดร้อน เบียดเบียน ฆ่า โกง ว่าร้าย ทำลายล้างเผ่าพันธ์ความเป็นคนให้สูญสิ้น เพื่อไปสู่มิติเป็นปรสิต ติดหนี้เวรกรรมทุกลมหายใจ จะคิดดับๆ รู้ทันทุกอย่างก็พ้นหนี้

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์
หน้า: [1] 2 3 ... 10

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top