กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
ธรรมะ / รู้ทันต้นเหตุก็เข้าใจได้ทุกเรื่อง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 30 พฤษภาคม 2017 | 10:58:50 PM »
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรรมอันใดแลย่อมเกิดแต่เหตุ ต้นเหตุของกาย คือ ลมหายใจเข้าออก ต้นเหตุแห่งวาจา คือ ความนึกคิด ต้นเหตุแห่งใจ คือ ความจำและความรู้สึก ถ้ารู้ทันต้นเหตุ จะพูดหนอๆ ถ้ารู้ทันต้นเหตุจะคิดหนอๆ ถ้ารู้ทันต้นเหตุ จะทำหนอๆ ก็จะไม่มีอะไรผิดพลาด ก็จะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาประเมินใคร ว่าคนนั้นถูก คนนี้ผิด เพราะผู้ที่จะประเมินผู้อื่นได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ผู้ที่ประเมินผู้อื่น คำตอบก็มีอยู่คือผู้รู้ไม่ทันต้นเหตุแห่งกายสังขาร วจีสังขาร
จิตตสังขาร จึงอวดเก่งไปประเมินสิ่งนั้น สิ่งนี้ ย่อมจะเสียเวลาไปทุกลมหายใจเข้าออกด้วยความรู้ไม่ทัน คือ อวิชชา แต่ผู้ที่รู้ทันต้นเหตุ จะคิดหนอๆ เขาไม่มีเวลาไปประเมินใคร แค่ขยันระลึกรู้อยู่แค่ปัจจุบัน งานประจำชีวิตนี้ก็คุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาพบคำสอนของพระสัมมมาสัมพุทธเจ้า
การที่จะดูว่าใครพูดถูก คิดถูก หรือทำถูก ก็ดูไม่ยาก แค่ถามว่าเขารู้ต้นเหตุ จะทำ จะพูด จะคิดได้ไหม ถ้ารู้ไม่ทัน จะทำ จะพูด จะคิด ก็ไม่รู้ทันต้นเหตุ เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออก พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ถ้าผู้ใด พูดถึงเรื่องความเกิด ความดับ คุณ และโทษ และทางออก พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้แสดงธรรม ถ้าผู้ใดรู้ทันเรื่องความเกิด ความดับ คุณ โทษ และทางออก พึงรู้ว่าผู้นั้นปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้ที่ปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมจะปฎิญาณตนได้ว่าเป็นโสดาหรือเป็นอรหันต์ก็ได้ การที่จะรู้ว่าใครเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตดูไม่ยาก ถ้าเขารู้ทันในการพูดเขาก็เป็นบัณฑิต ถ้าเขารู้ไม่ทันในการพูดก็เป็นคนพาล กำลังแห่งบัณฑิตเขาไม่ว่าใคร พูดไปก็อ้างอิงอยู่กับธรรมเท่านั้น กำลังแห่งคนพาลย่อมจะประจานไปทั่ว ไม่เคยพูดเข้าไปใกล้เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออก
และก็ไม่รู้ทันความเกิด ความดับ คุณ โทษ และทางออก จึงพูด ทำ คิด ติดอยู่กับความยึดถือในชอบ ชัง เฉย เท่านั้นเอง พลาดพลั้งไปดูถูกพระพุทธบ้าง
พลาดพลั้งไปดูถูกพระธรรมบ้าง พลาดพลั้งไปดูถูกพระสงฆ์บ้าง เพราะต้นเหตุแห่งบาปอยู่ที่ความรู้ไม่ทันและเที่ยวไปลบหลู่ดูถูกในคุณพระธรรม ก็ได้ชื่อว่าดูถูกทั้งหมด พระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงเคารพพระธรรม แต่ผู้ที่ดูถูกพระธรรม ธรรมนั้นก็จะไม่คุ้มครองและรักษา ผู้ที่ปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นแล ธรรมนั้นย่อมคุ้มครองและรักษา ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสูงสุด ไม่มีหลักการอันไหนจะสูงกว่าได้อีก ใครที่เข้าใจผิดคิดว่ายังมีหลักการอื่นที่สูงกว่าพระพุทธเจ้า คือ ผู้นั้นยังเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าน้อยอยู่
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
22
ธรรมะ / หลวงโจรผู้ยิ่งใหญ่
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 29 พฤษภาคม 2017 | 08:52:54 PM »
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าถ้าหลวงโจรจะยั่งยืนไม่ถูกลบล้าง หลวงโจรก็อย่าปล้นในถิ่น หลวงโจรก็อย่าปล้นโดยไม่เหลือ หลวงโจรก็อย่าปล้นสมณะ
หลวงโจรก็อย่าฆ่าเด็ก หลวงโจรก็อย่าพาผู้หญิงไป หลวงโจรก็อย่าฝังทรัพย์ที่ปล้นมาไว้ในที่อยู่ หลวงโจรก็อย่าปล้นของหลวง ถ้าหลวงโจรทำอย่างนี้ได้ หลวงโจรก็จะไม่ถูกจับ จะไม่ถูกลบล้าง เพราะจะเป็นหลวงโจรที่ยังมีคุณธรรม พนะพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตา สอนได้แม้กระทั่งมหาโจร

จากนักก๊อปตัวฉกาจที่มีครูดีกว่าผู้ว่าร้ายที่ผลิตรายการเอง

จาวกสายสืบนิสัยศาสตร์
23
ธรรมะ / หัวท้าสู้ชนกับหิน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 28 พฤษภาคม 2017 | 05:50:27 PM »
ครั้งหนึ่งมีอัญญเดรถีย์เข้าไปด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อย่างหยาบคาย สาบเสียเทเสีย  อย่างที่ผู้ดีเขาไม่พึงกระทำกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งเฉย อัญญเดรถีย์ก็ว่า หมดท่าเถียงแล้วสิท่า พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ในเมื่อเธอด่าเราก็ได้ชื่อว่าเลวแล้ว แต่ถ้าเราด่ากลับ ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเลวกว่า แล้วเราจะไปด่ากลับทำไม อัญญเดรถีย์ก็ว่าพระพุทธเจ้า ว่าแค่นี้ก็โกรธแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าผู้ที่โกรธก็ได้ชื่อว่าชั่วแล้ว แต่ผู้ที่โกรธตอบนั้นย่อมชั่วกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ทันต้นเหตุ เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออกได้แล้ว เป็นผู้สงบเย็น จึงได้ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวอะไรต่อสรรเสริญและนินทาฉะนั้น เปรียบเสมือนเอาขนมมาเลี้ยงแขก แล้วแขกเขาไม่กิน ขนมนั้นก็ต้องกลับไปเป็นของเจ้าของดังเดิม ผู้ผลิตรายการร้ายนั้น รายการร้ายนั้นก็จะกลับไปตอบแทนอีกหลายล้านเท่า ผู้ผลิตรายการดี รายการดีนั้น ก็จะกลับไปตอบแทนอีกหลายล้านเท่า เป็นวงกลมของเหตุและปัจจัยที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันแห่งผู้ที่รู้ทันจะคิดหนอๆ เท่านั้น แต่จะไม่รู้สำหรับผู้ที่ยึดถือเป็นทาสแห่งชอบ ชัง เฉย จึงโง่ได้ทุกเรื่อง ปัญหาที่หลุดอยู่ก็กลับเข้าไปติด แค่รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็พ้นปัญหาได้ทุกเรื่อง รู้ทันเกิด  รู้ทันดับ รู้ทันหลับ รู้ทันตื่น รู้ทันตาย จะตายหนอๆ
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
24
ธรรมะ / ทุนชีวิต
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 25 พฤษภาคม 2017 | 01:04:13 PM »
บางคนให้รวยแล้วจึงทำบุญ บางคนก็ทำบุญได้ก่อนที่จะรวย บางคนถึงรวยก็ไม่ทำบุญ บางคนก็ซวยแล้วถึงจะทำบุญ บางคนก็ทำบุญก่อนที่จะซวย บางคนถึงซวยแล้วก็ยังไม่ทำบุญ ขอท่านทั้งหลายอย่ารังเกียจคำว่าบุญเลย เเพราะบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุข บัณฑิตคนฉลาดย่อมสะสมบุญไว้เป็นกองทุนของชีวิต จะคิดหนอๆ ก็เป็นบุญ รู้ไม่ทันยึดถือกับชอบ ชัง เฉย ก็เป็นบาป
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
25
ธรรมะ / พระสัจธรรมจะตั้งอยู่ได้เพราะความรู้ทัน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 | 09:14:03 PM »
ประชากรสามเณรลดต่อเนื่อง ส่อวิกฤติศาสนทายาท!!
การหาสามเณรมาบวช ตอนนี้หลายวัด หลายจังหวัดก็พยายามทำจนมีคำกล่าวว่า “ปัจจุบันหาเข็มในมหาสมุทร ง่ายกว่าหาคนบวชสามเณรเยอะ”
พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.... 
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/574224

*****************************************************************************************************
จากการวิเคราะห์ข่าวปัญหาสามเณรลดน้อยก็เพราะไม่พากันเจริญสติปัฎฐาน 4 ก็สมควรแล้ว สามเณรสมัยก่อน อายุ 7 ขวบ เขาก็เป็นอรหันต์กันแล้ว เป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ได้ที่ตั้ง 500 ได้เป็นพระอริยเจ้า สมัยนี้ไม่แตะซึ่ง
สติปัฎฐาน 4 ก็สมควรแหละที่สามเณรน่าจะลด พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสติปัฎฐาน 4 ว่าบริษัท 4 ก็จะเจริญรุ่งเรือง โลกนี้ก็จะไม่สิ้นจากพระอริยเจ้า ศาสนาก็จะรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่บนนภาฉะนั้น โทษเราก็ไม่ได้ โทษเขาก็ไม่ได้ ต้องโทษไปที่ความรู้ไม่ทัน เพราะรู้ไม่ทันเหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และทางออก ความเข้าใจในอริยสัจ 4 จึงไม่บังเกิดขึ้น ถ้ารู้ทันก็เจริญ รู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้สมุทัย นี้นิโรธ นี้มรรค เกิดที่ตาก็ดับที่ตา เกิดที่ใจก็
ดับที่ใจ
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
26
ธรรมะ / รู้ทันไม่ต้องรู้คิด
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 | 04:48:03 PM »
คนศรัทธาใส่บาตรประจำบอกให้เบาเสียงธรรมะจากเครื่องโทรศัพท์ ก็เลยงดไม่รับบาตรถาวร เหมือนกับส่งข้อความรู้ทันไปให้ใคร ใครลบทิ้ง ผู้นั้นก็ถูกตัดขาดจากความเป็นเพื่อนถาวร เป็นการคว่ำบาตรในวินัยของพระอริยะ ซึ่งคนไม่เอาธรรมะก็เป็นได้แค่คนพาลมืดมาและมืดไป ก็ต้องปล่อยให้ไปตามยถากรรม ผู้ใดเคารพธรรม ผู้ใดบูชาธรรม ธรรมนั้นก็คุ้มครองและรักษา

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
27
ธรรมะ / ไม่ต้องรอนาน
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 | 04:46:08 PM »
ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก ชาตินี้ให้พ้นก่อนเถอะ ถ้าร้อนใจ ทุกข์ใจ เรียกว่านรกอายตนะ พญามารไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก แค่รู้ไม่ทันก็เป็นพญามารแล้ว

จากสายสืบนิสัยศาสตร์
28
ธรรมะ / ไม่สมหวัง
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 20 พฤษภาคม 2017 | 09:25:39 AM »
เห็นคนขายกุ้งกิโลละ 300 ขายตั้งนานก็ไม่มีคนซื้อ เลยลดลงมาเหลือ 200 ก็ยังไม่มีคนซื้ออยู่ดี เพราะคนเขากลัวสารพิษเร่งโต และสารพิษกันเน่า เลยหลบมาซื้อกล้วยกันดีกว่าโลละ 8 บาท เพื่อจะหลบสารพิษ เพราะเป็นผลไม้ของฤาษี กลับไปโดนสารพิษฆ่าแมลงกับยาฆ่าหญ้าเข้าไปอีก เพราะรู้ไม่ทัน จะคิดหนอๆ ก็เลยป้องกันสารพิษไม่ได้ มาปลูกกล้วย ปลูกชาเดือยกินเอง ปลอดโปร่งทั้งชีวิต เข่าข้อก็ไม่ปวด เส้นเลือดก็ไม่ตีบตัน ล้างหินปูนในเส้นเลือดได้ทุกสัดส่วน ผู้ที่ใช้สารพิษย่อมติดหนี้ ผู้ที่โดนสารพิษก็ใช้หนี้กรรมไปก็แล้วกัน ของฟรีไม่มีอยู่ในโลก

จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
29
ธรรมะ / พลังอำนาจ
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 18 พฤษภาคม 2017 | 10:39:32 AM »
รู้ทันใจ จะคิดหนอๆ ก็ดีกว่ารีโมท เพราะควบคุมใจให้ไม่เดือดร้อน ฉลาดได้ทุกเรื่อง ควบคุมได้ทั้งจักรวาล จะคิดหนอๆ ก็หายโง่ทุกเรื่อง ท้าพิสูจน์เห็นผลได้ในปัจจุบันนี้ บางครั้งจะถามอะไรใครหรือโทรศัพท์ แม้อยู่อีกซีกโลกหนึ่งเขาก็ยังโทรมาเองโดยที่ไม่ต้องโทร นี่แหละเรียกว่าพลังแห่งความรู้ทันที่ไร้ขอบเขต ถ้าทุกข์ ถ้าเครียด ถ้าเหงา หรือเลี้ยงไม่ไหว ก็เอาไปปล่อยวัด รู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็ปล่อยทุกข์ทางตาและทางใจได้ ถ้าปล่อยก็ฉลาด เกิดปัญญา ถ้ายึดก็เกิดตัณหาถึงบ้าไป โทษเรา โทษใครไม่ได้  วัดจึงเป็นที่พึ่งได้ทุกอย่าง จะคิดหนอๆ
จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
facebook รู้ทันรวย สำนักรู้ทัน
30
ธรรมะ / ศาสนาเอกที่ละสัญญาและเวทนา
« กระทู้ล่าสุด โดย muisun เมื่อ 09 พฤษภาคม 2017 | 12:30:15 PM »
พรุ่งนี้แล้วซินะเป็นวันแห่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาล มนุษย์ มาร อินทร์ ยม ยักษ์ ยอมรับกันทั่ว เป็นวันที่แผ่นดิน 84000 โยชน์ ต้องหวั่นไหวสะเทือนถึงชั้นน้ำ  ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้และนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มวลหมู่สัพสัตว์ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ น้อมเกล้าบูชาพระธรรมด้วยความขยันระลึกรู้ทันอยู่ จะคิดหนอๆ
จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10

02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top