ผู้เขียน หัวข้อ: อักษร เอ็ดดูเคชั่น จัดสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย  (อ่าน 1467 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

sorayah

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 7
  • ขอบคุณ: 0
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ร่วมกับบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น
จัดสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558”

   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558” Thailand’s Educational Leader Symposium 2015 ภายใต้แนวคิด                     มุ่งสู่ต้นแบบการปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา
   นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันคุณภาพของผู้เรียนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น ประกอบด้วยความรู้และทักษะหลายอย่างร่วมกัน ดังนั้นแนวโน้มในการจัดการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองคุณภาพของผู้เรียนดังที่กล่าวมา ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายประเทศที่มีการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้นำหลักการและแนวคิดของการบริหารจัดการแบบร่วมมือเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทางการศึกษาของประเทศไทย  จึงได้มีการจัด “โครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้แนวคิด มุ่งสู่ต้นแบบการปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการประยุกต์แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาสำหรับการวางแผนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย
   นายตะวัน เทวอักษร กล่าวต่ออีกว่า หลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล, ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากเกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเชีย และกัมพูชา อาทิ นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จากประเทศอินโดนีเซีย, นายวิกเตอร์ เฉิง แพ็ท-เหลียง กรรมการผู้อำนวยการ ฮ่องกง เอ็ดดูเคชั่น ซิตี้ จำกัด จากฮ่องกง, ศาสตรจารย์ ดร. เรียวโกะ ซึเนโยชิ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และอีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบการศึกษาแบบร่วมมือ และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางการกำหนดนโยบาย ตลอดจนรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับสากล เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและสร้างพลเมืองโลกที่มีคุณภาพสืบไป Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top