ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำ "กิจกรรมบำบัด มหิดล"  (อ่าน 2029 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Ploylovesnsd

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 1
  • ขอบคุณ: 0
แนะนำ "กิจกรรมบำบัด มหิดล"
« เมื่อ: 03 มีนาคม 2015 | 11:52:15 PM »

“กิจกรรมบำบัด”
หมายถึง การกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก โดยกระบวนการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัด

1. กลุ่มงานผู้รับบริการเด็ก ให้บริการตรวจวัด/กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย
กลุ่มผู้รับบริการ เช่นเด็กออทิสติก, เด็กปัญญาอ่อน, เด็กสมองพิการ, เด็กสมาธิสั้น, เด็กบกพร่องทางการเรียน, เด็กบกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนลาง), เด็กพิการซ้ำซ้อน, เด็กพัฒนาการล่าช้า, ดาวน์ซินโดรมและเด็กที่ความผิดปกติทางระบบประสาท
การบำบัดรักษา
•   การบูรณาการระบบประสาทสัมผัส เพื่อการลดพฤติกรรมกระตุ้นตนเองและเพิ่มสมาธิ
•   การปรับพฤติกรรม
•   การเพิ่มทัศนะคติต่อตนเอง ด้านเอกลักษณ์เฉพาะตน, รูปลักษณ์, ความรู้สึกเคารพในตนเองหรือหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง
•   การเพิ่มทักษะด้านภาษา
•   เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

2. กลุ่มงานผู้รับบริการที่มีปัญหาทางระบบประสาทกล้ามเนื้อ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ระบบประสาทและการรับรู้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองและทำกิจวัตรประจำวันได้ตามระดับความสามารถสูงสุด นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ผู้รับบริการประกอบด้วย ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต, ผู้ป่วยที่ได้รับความบาดเจ็บทางสมอง, ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง, ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, ข้ออักเสบ(รูมาตอยด์) ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ผู้ที่มีความบกพร่องด้านประสาทรับความรู้สึก (sensory) ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และเข้าใจ (perception & cognition)
การบำบัดรักษา
•   ฟื้นฟูความสามารถในการทำงานของรยางค์(แขน ขา มือ เท้า) โดยเทคนิคต่างๆ เช่น การจำกัดการทำงานของแขนข้างดี
•   การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว
•   การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ
•   การปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง อุปกรณ์ช่วย
•   การสงวนพลังงาน
•   การใส่เครื่องช่วยดาม

 3. กลุ่มงานผู้รับบริการทางจิตเวช ให้บริการฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในสังคมได้ อีกทั้งมุ่งเน้นการฝึกให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล กลุ่มผู้รับบริการประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการหลงผิด หูแว่ว ประสาทหลอน ผู้ติดสารเสพติด ผู้ที่มีความเครียดสูงที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ การทำงาน การพักผ่อน, โรคอารมณ์สองขั้ว, โรควิตกกังวล, โรคย้ำคิดย้ำทำ, โรคซึมเศร้า
การบำบัดรักษา
•   พัฒนาทักษะพื้นฐานการดำเนินชีวิต ด้านการดูแลตนเอง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การทำงาน การอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม
•   การเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง
4. กลุ่มงานผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ มักประสบกับภาวะความเสื่อมทั้งระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ความคิด ความจำ ความเข้าใจ และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมตามมา ดังนั้น งานกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ จึงมุ่งเน้นการคงความสามารถทั้งทางด้านร่างกาย ด้านการรับรู้และเข้าใจ ภาวะสมองเสื่อม (Dementia), โรคอัลไซเมอร์, ข้อเสื่อม, สายตาเลืองลาง
การบำบัดรักษา
•   การเพิ่มความสามารถทางด้านการรู้คิด (การรับรู้ตามความเป็นจริง, การกระตุ้นการรู้คิด, ความจำ)
•   การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
•   การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว
•   การจัดสภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย
•   การปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง อุปกรณ์ช่วย
•   การสงวนพลังงาน

5. กลุ่มงานกิจกรรมบำบัดในชุมชน เป็นการออกให้บริการตรวจประเมิน บำบัดรักษา และปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้รับบริการในท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้นักกิจกรรมบำบัดยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชน เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการดูแลสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
นักกายภาพบำบัดเน้นในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการช่วยเหลือตัวเอง อาทิ ผู้ป่วยอัมพาต เป็นต้น โดยเข้าไปดูแลให้คนไข้สามารถใช้กล้ามเนื้อแขน ขา ให้ทำงานได้เกือบเป็นปกติ เพราะในความเป็นจริงผู้ที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวคงไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตหรือหายขาดจากโรคที่เป็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
นักกิจกรรมบำบัดจะฝึกให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้โดยเน้น 4 พื้นฐานในการดำเนินชีวิตหลักๆคือ 1. กิจวัตรประจำวัน 2. เรียนหรือทำงาน 3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. การพักผ่อน ผู้ป่วยที่เข้ามาบำบัดจะต้องสามารถทำทุกข้อที่ว่ามานั้นได้ ซึ่งการรักษาคนไข้ต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างคนไข้ นักกิจกรรมบำบัดและญาติของคนไข้ด้วย
ในเมืองนอกนักกิจกรรมบำบัดไม่ใช่ทำงานอยู่แต่ในคลินิกอย่างเดียวต้องหมั่นออกไปพบปะและติดตามอาการคนไข้ทั้งที่บ้านและโรงเรียนหรือที่ทำงานด้วย
วิชาที่เรียน
ปี1     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และ วิชาพื้นฐานของสาขา
ปี2     Anatomy(กายวิภาคศาสตร์), Neuroanatomy (ประสาทกายวิภาคศาสตร์), ชีวกลศาสตร์(Biomechanic) และการประเมินขั้นพื้นฐาน
ปี3     กิจกรรมบำบัดฝ่ายกาย,กิจกรรมบำบัดฝ่ายเด็ก,กิจกรรมบำบัดฝ่ายจิต,กิจกรรมบำบัดฝ่ายผู้สูงอายุ และ   ฝึกงานในเมืองหรือต่างประเทศ
ปี4   ทำวิจัย+ฝึกงานต่างจังหวัด

นักกิจกรรมบำบัดทำงานในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ทั้งของราชการและเอกชน โรงพยาบาลทางจิตเวช โรงเรียนเด็กพิเศษ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตตลอดทุกช่วงวัย
บรรณานุกรม
1.   วิชิตา เกศะรักษ์. วิธีการลดพฤติกรรมกระตุ้นตนเองในเด็กที่มีความล่าช้าทางพัฒนาการ. ; วารสารกิจกรรมบำบัด. 2544; 6(2):12-17
2.   หทัยชนก อภิโกมลกร. Constraint-Induced Movement Therapy (CI Therapy) ในผู้ป่วย Stroke. ;วารสารกิจกรรมบำบัด./2544; 6(2):1-3
3.   วาริทธ์นันท์ เมธาภัทร. Self-esteem กับปัญหาของเด็กและเยาวชน (ในทัศนะของนักกิจกรรมบำบัด). วารสารกิจกรรมบำบัด.2544; 6(2):29-31
4.   รัชนี นามจันทรา. การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม. วารสาร มฉก.วิชาการ. 2553; 14(27):137-150
5.   http://www.otat.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=302040
6.   http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94#.E0.B8.9A.E0.B8.97.E0.B8.9A.E0.B8.B2.E0.B8.97.E0.B8.99.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B8.81.E0.B8.B4.E0.B8.88.E0.B8.81.E0.B8.A3.E0.B8.A3.E0.B8.A1.E0.B8.9A.E0.B8.B3.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.94
7.   http://www.otinthailand.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=222561&Ntype=2
8.   https://www.gotoknow.org/posts/92038
9.   https://www.gotoknow.org/posts/92038 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top