ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามเรื่อง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา  (อ่าน 10372 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

TaNN

  • บุคคลทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

มีที่ไหนบ้างอ่ะค่ะ

เเล้วต้องใช้คะเเนน ส่วนไหนบ้าง ?
อ.สุชาต

  • Global Moderator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 583
  • ขอบคุณ: 122
  • เพศ: ชาย
  • ๐Oสร้างสรรค์งานการศึกษาO๐

Admission ใช้คะแนน GPA 20%  ONET 30%  GAT 20%  pat 5 30%

ม.เกษตร  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
คะแนน สูงสุด -  ต่ำสุด ปี 53 ที่ผ่านมาก็  19776.20 -  18875.20 

ม. ขอนแก่น มี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (เป็นคอมศึกษาอบย่างเดียว)
คะแนน สูงสุด -  ต่ำสุด ปี 53 ที่ผ่านมาก็ 20232.65 - 18330.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (นี่เป็นธุรกิจอย่างเดียว)
คะแนน สูงสุด -  ต่ำสุด ปี 53 ที่ผ่านมาก็ 19024.20 - 18265.00


สำหรับที่มหาลัยอื่นๆ ยังไม่รู้ว่ามีอีกที่ไหนเปิดสอรนอีก หามาให้ดูแบบคร่าวๆ ^^

และก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้เกี่ยวกับธุรกิจศึกษา
ธุรกิจศึกษา คืออะไร...

    อัน ที่จริงคำว่าธุรกิจศึกษาหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Business Education นั้น เกิดขึ้นในเมืองไทยมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้ว แต่ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะยังไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจความหมายของคำๆนี้นัก ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนี้นำเสนอที่มาของคำๆนี้ โดยอาศัยความรู้เท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสค้นคว้ามา

ธุรกิจศึกษา (Business Education) เกิดขึ้นมาในยุคไล่เลี่ยกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝั่งตะวันตก เมื่อเริ่มมีการตั้งโรงงานผลิตสินค้าเพื่อทำการผลิตสินค้าจำนวนมากๆออกวาง ขาย ก็ส่งผลให้มีสินค้าหลากหลายชนิดทะลักสู่ท้องตลาด ประชาชนจากชนบทเริ่มทยอยเข้ามาอาศัยและทำงานอยู่ในเมือง โดยเฉพาะการทำงานในโรงงาน จึงเกิดเป็นสังคมอุตสาหกรรมขึ้นมา มีการแข่งขันค้าขายกันมากขึ้น กระบวนการแลกเปลี่ยนของต่อของก็เปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนของกับเงินแทน อุตสาหกรรมและการค้าขยายตัวทวีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จึงเกิดความต้องการแรงงานทั้งในภาคผลิตและภาคธุรกิจมากมายโดยเฉพาะคนที่มี ความรู้และทักษะในงานธุรกิจ จึงเกิดมีโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับงานธุรกิจ เช่น วิชาบัญชี วิชาเลขานุการ วิชาพิมพ์ดีด เป็นต้น โดยเฉพาะวิชาพิมพ์ดีดได้เปิดโอกาสให้สตรีมีโอกาสเข้ามาทำงานในภาคธุรกิจได้ อย่างเต็มตัว ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาเหล่านี้ก็คือการจัดธุรกิจศึกษาในยุคแรก

ที่เล่ามาข้างต้นจะเห็นว่าธุรกิจศึกษาในยุคแรกนั้น มุ่งเน้นที่การฝึกฝนและเตรียมคนให้มีอาชีพทางธุรกิจ จึงถือว่าเป็นอาชีวศึกษาแขนงหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการตะวันตกมักเรียกว่าเป็น “Learning for business occupation” แต่ต่อมาสังคมมีการขยายตัวพร้อมๆกับการเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม กระแสทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนส่วนใหญ่ จึงเกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจศึกษาเพิ่มขึ้น นั่นคือธุรกิจศึกษาคงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพให้ผู้คนเท่านั้น แต่ยังสามารถเสริมสร้างความฉลาดและเข้มแข็งในฐานะผู้บริโภคให้แก่ประชาชนได้ เพราะศาสตร์ทางธุรกิจนั้นสอนให้เราเข้าใจระบบทางการค้า การตลาด เศรษฐกิจและการเงิน จึงทำให้เราเข้าใจกระบวนงานทางธุรกิจ เข้าใจผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อประชาชนและสังคม นอกจากนี้ธุรกิจศึกษายังสามารถสอนให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด รู้จักการเลือกสินค้าและบริการ รู้จักการออมและการลงทุนที่เหมาะสม องค์ความรู้เหล่านี้สามารถช่วยให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและฉลาด เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจ

ด้วยเหตุผลและมุมมองใหม่ทางธุรกิจศึกษาที่กล่าวมา จึงเกิดการขยายหลักสูตรธุรกิจศึกษาให้ครอบคลุมลงมาถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีการสอนวิชาธุรกิจในโรงเรียนระดับมัธยมเกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งการสอนเพื่อเป็นงานอาชีพและเพื่อให้เป็นผู้บริโภคที่ ฉลาดมีคุณภาพ ซึ่งในประการหลังนี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่าเป็น “Learning about business role” โดยแนวคิดนี้ก็ยังคงยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เห็นความสำคัญและมีการจัดการเรียนการสอนวิชา ธุรกิจมาช้านาน มีทั้งหลักสูตรที่สอนเพื่อเป็นอาชีพ เช่น หลักสูตรพณิชยกรรมในระดับอาชีวศึกษา จนถึงหลักสูตรการจัดการและบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา และต่อมาก็มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา โดยมีการบรรจุวิชาธุรกิจ เศษรษฐศาสตร์ผู้บริโภค วิชาบัญชี การขาย พิมพ์ดีดและวิชางานสำนักงาน เข้าไว้ในหลักสูตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเตรียมคนให้สามารถทำงานได้และเป็นผู้ บริโภคที่ฉลาดไปพร้อมกัน และเพื่อให้การสอนมีคุณภาพจึงเกิดการฝึกหัดครูสาขาธุรกิจศึกษาขึ้น เช่น หลักสูตรประโยคครูมัธยมศึกษาธุรกิจ(ปมธ.) เรียน 1 ปีต่อจากระดับ ปวส. ซึ่งเปิดสอนที่วิทยาลัยพณิชยการพระนคร หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาธุรกิจศึกษา ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) ที่คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจศึกษา ที่คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา(ม.เทคโนโลยีราชมงคล) หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกบริหารธุรกิจ ที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกธุรกิจศึกษา ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นหลักสูตรที่มุ่งฝึกหัดครูธุรกิจทั้งสิ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษาถึงขั้นปริญญาโท แต่ถึงกระนั้นก็ตามธุรกิจศึกษาก็ยังเป็นคำที่ไม่คุ้นหูคนไทยกันนัก

ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คงพอจะสรุปได้ว่า ธุรกิจศึกษา ก็คือศาสตร์แห่งการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในงานธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดและเข้มแข็งใน สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องอับองค์ความรู้สองด้าน คือ ด้านวิธีการถ่ายทอด(การจัดการเรียนการสอน) กับด้านเนื้อหา(วิชาทางธุรกิจ) ซึ่งผู้เขียนหวังว่าคงพอช่วยให้ท่านผู้อ่านกระจ่างในความหมายของคำว่าธุรกิจ ศึกษได้บ้างเป็นเบื้องต้น..

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/somboon2547/2007/10/22/entry-1
สามารถติดต่อ อ.สุชาต ได้ที่ทาง FB
http://sckmath.in.th  ลองทำเวปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
* รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 - ม.6 แบบตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบเข้า หรือเรียนเตรียมสอบในร.ร. สนใจติดต่อ อ.สุชาต โทร O91-401-6622 สถานที่เรียนพิเศษอยู่ ซ.จรัญสนิทวงศ์25

TaNN

  • บุคคลทั่วไป

bluestrategy8

  • บุคคลทั่วไป
อยากทราบเหมือนยังครับ ;D

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top