* หน้าข่าว รับตรงใหม่

ย้ายแล้วติดตามข่าวรับตรงใหม่ ๆ ที่ https://www.02dual.com/admission_news

กิจกรรมที่ลิ้งค์

  • หมดเขต รับตรง หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ม.อุบลราชธานี 2556: 22 พฤษภาคม 2013

ผู้เขียน หัวข้อ: รับตรง หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ม.อุบลราชธานี 2556  (อ่าน 2376 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กําหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ในสังกัดหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

จํานวนรับเข้าศึกษา
- จํานวน 50 คน

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัครระหว่าง 16 - 22 พ.ค. 2556
เหลือเวลาอีก หมดเขตแล้วจ้า


คุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช. หรือการศึกษานอกโรงเรียน)
- เป็นผู้มรี่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
- ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
- ไม่เป็นคนวิกลจริตและเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษาเพราะมีกรณีทําความผิดทางวินัย


คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน มีค่าน้ําหนักร้อยละ 30
- มีผลคะแนนทดสอบข้อเขียนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ มีค่าน้ําหนักร้อยละ 70

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน มีค่าน้ําหนักร้อยละ 30
- มีผลคะแนนทดสอบข้อเขียนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ มีค่าน้ําหนักร้อยละ 70

ดาว์นโหลดประกาศ
ไปที่เว็บไซต์โครงการ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2013 | 03:35:55 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top