ผู้เขียน หัวข้อ: รวมพลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วประเทศ ประชุมวิชาการ วทร. 21  (อ่าน 2991 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

fh400

  • สมาชิก
  • **
  • กระทู้: 11
  • ขอบคุณ: 0
“มิติใหม่ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” 

รวมพลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วประเทศ ประชุมวิชาการ วทร. 21  ผสานงาน ISMTEC2013 แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ผลงานวิชาการจาก 5 ทวีปทั่วโลก

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ผสานงาน ISMTEC2013 เพื่อเปิดมิติใหม่ ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หวังสนับสนุนคุณภาพการสอนของครูไทย ยกระดับและรู้ทัน ICT นำมาประยุกต์ใช้ในการสอน และการประเมินผลงานอย่างทั่วถึง ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา” ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  โดยมีนายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สสวท. คือการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน (วทร.1)  ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และเสนอผลงานทางวิชาการ ได้อย่างเหมาะสม

อีกทั้งในปี พ.ศ.2556 นี้ หลายหน่วยงานมีความตื่นตัวสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 สสวท. จึงร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 21 (วทร.21)  ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติครั้งแรกของ วทร. ในหัวข้อ “มิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา” หวังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  อีกทั้งเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู รวมไปถึงการใช้ ICT กับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมการประเมินผล  การเรียนรู้ของเด็ก และการสอนของครู ซึ่งครูต้องสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาการสอนของตน สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานนั้นให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรในภูมิภาคได้ด้วย

“ผมเชื่อว่า การมาพบปะเรียนรู้ร่วมกันของเพื่อนร่วมวิชาชีพในงานนี้จะสร้างแรงกำลังใจ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป้าหมายสำคัญในงานของครูและการจัดการศึกษาในระดับสากล ทั้งการเตรียมเยาวชนให้พร้อมในการใช้ชีวิตและการทำงาน ผ่านมิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา”  ประธานกรรมการ สสวท. กล่าว

ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  กล่าวว่า การประชุม วทร. 21 ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา ทั้งในระดับชาติ และในระดับโลก มาจัดกิจกรรมทั้งการบรรยายวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ  มากมายหลายเรื่อง อาทิ การเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษา STEM ในภูมิภาคอาเซียน , การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในทศวรรษหน้า และ กระตุ้นสมองอย่างไร เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ เป็นต้น   ในส่วนของการจัดประชุมปฏิบัติการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ตัวอย่างเช่น สายสืบ สืบสายสปีชีส์ , การทดลองเสมือนจริง แก้ปัญหาการเรียนฟิสิกส์ , สนุกกับวิทย์ คณิต ปฐมวัย ผ่านดนตรี หรือแม้แต่ การใช้แท็บเล็ตในกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น

โดยที่ผ่านมางาน วทร. มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้ภายในงานจัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมวิชาการที่สำคัญ เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งบางรายการก็มีผู้นำเสนอจากต่างประเทศที่นำเสนอผ่านทางระบบ VDO conference อีกด้วย

นางดวงสมร คล่องสารา นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) กล่าวว่า การประชุมวทร. 21  ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนานาประเทศ เพื่อนำไปสู่การเป็นเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพที่ดี และเป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2013 | 12:43:58 PM โดย fh400 »

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top