ผู้เขียน หัวข้อ: ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  (อ่าน 30910 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
« เมื่อ: 12 มกราคม 2013 | 04:21:02 PM »

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


1.เป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม นับถือเทพเจ้าหลายองค์ เช่น พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม

2.พระเจ้า : มีสูงสุด 3 องค์ (ตรีมูรติ) คือ พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม

3.ศาสดา : ไม่มี

4.คัมภีร์ : คัมภีร์พระเวท แบ่งออกเป็น 4 เล่ม คือ ฤคเวท ยชุรเวท ไตรเวท อาถรรพเวท

5.นิกาย : มี 3 นิกายสำคัญ คือ
                1.นิกายไศวะ :  นับถือพระศิวะ(พระอิศวร) เป็นพระเจ้าสูงสุดในตรีมูรติ และนิยมบูชา ศิวลึง เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ
                2.นิกายไวษณพ  : นับถือพระวิษณุ(พระนารายณ์) เป็นพระเจ้าสูงสุดในตรีมูรติ และนิยมบูชา องค์อวตารปางต่างๆของพระวิษณุ ที่อวตารลงมาปราบอสูร เช่น พระรามจันทร์ พระกฤษณะ พระกัลกี เป็นต้น
                3.นิกายศักติ  : นับถือ ชายาของพระเจ้าองค์ต่างๆ ว่าทรงไว้ซึ่งศักติ(พลังหรืออำนาจ) แห่งพระสวามี และมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ของพรได้ง่ายกว่า ศักติหรือพระชายาพระเจ้าที่เป็นที่นับถือ เช่น
                                - พระอุมา ชายาของพระศิวะ ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ สามารถอวตารเป็น พระนางทุรคา พระนางกาลี เพื่อไปปราบอสูร
                                - พระลักษมี ชายาของพระวิษณุ (ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภ)
                                - พระสุรัสวดี ชายาของพระพรหม (ได้รับการยกย่องว่าเทพเจ้าแห่งอักษรศาสตร์และศิลปวิทยาการต่างๆ เพราะเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรเทวนาครี)
                                **** ปัจจุบันในประเทศอินเดีย ไม่นิยมบูชาพระพรหม จึงไม่มีนิกายพรหม****

6.หลักธรรมสำคัญ
                1.หลักปรมาตมัน – อาตมัน และ โมกษะ ถือเป็นหลักธรรมชั้นสูงของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
1.1 ปรมาตมัน คือ วิญญาณสูงสุดหรือพระเจ้าสูงสุด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหลาย
1.2 อาตมัน  คือ วิญญาณย่อย อันเป็นอมตะไม่มีวันแตกดับ อยู่ในร่างกายมนุษย์ทั้งหลาย เวลามนุษย์ตาย จะตายแต่เพียงร่างกาย แต่อาตมัน จะเป็นอมตะไม่มีวันแตกดับ ซึ่งอามัน จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุโมกษะ
1.3 โมกษะ  คือ สภาวะแห่งการหลุดพ้น อาตมันของมนุษย์แต่ละคน จะได้กลับไปรวมกับปรมาตมันและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเลย
                2.หลักตรีมูรติ  : พระเจ้าสูงสุดมี 3 องค์ แต่ทำหน้าที่ต่อโลกแตกต่างกันออกไป คือ
                                2.1 พระพรหม  : หน้าที่สร้างโลกสร้างมนุษย์ ชาวฮินดูเชื่อว่าเมื่อพระพรหมสร้างโลกแล้ว จะนอนหลับชั่วกัปชั่วกัลป์ ชั่วอายุขัยของโลก และจะตื่นขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างโลกสร้างมนุษย์ เมื่อโลกและมนุษย์ หมดอายุขัยถูกทำลายล้างแล้ว(ทำให้ชาวฮินดูในประเทศอินเดียไม่นิยมบูชาพระพรหม แต่จะบูชาพระศิวะและพระวิษณุมากกว่า)
                                2.2 พระศิวะ(พระอิศวร) : หน้าที่ทำลายโลก ด้วย “ตรีเนตร”ดวงตาที่สามของพระศิวะซึ่งสถิตอยู่กลางหน้าผากของพระศิวะ
                                2.3 พระวิษณุ(พระนารายณ์) : หน้าที่คุ้มตรองโลก ด้วยการอวตารลงมาปราบยักษ์ปราบมาร
                3.หลักอาศรม 4  : วัยแห่งชีวิต 4 วัย ซึ่งแต่ละวัยจะทำหน้าที่เฉพาะของวัยตนเอง
                                1.พรหมจารี : วัยเด็ก หน้าที่คือ เรียนหนังสือหาความรู้ และศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์พระเวทเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป
                                2.คฤหัสถ์ : วัยผู้ใหญ่ หน้าที่คือ ครองเรือน แต่งงานมีครอบครัวสืบทอดวงศ์ตระกูล และทำงานหาเลี้ยงครอบครัวให้สมบูรณ์
                                3.วานปรัสถ์ : วัยกลางคน หน้าที่คือ ทำงานช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมและหมั่นปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น เพื่อเตรียมสู่อาศรมสุดท้ายของชีวิต
                                4.สันยาสี : วัยชรา หน้าที่คือ ออกบวชสละชีวิตทางโลก ไปอยู่ตามป่าตามเขา บำเพ็ญตบะโยคะ เพื่อแสวงหาโมกษะ
                4.หลักวรรณะ 4  : มนุษย์มี 4 ชนชั้นเพราะเกิดจากพรหมสร้างขึ้นมาจากอวัยวะของพระพรหมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีอาชีพที่แตกต่างกัน
                                4.1 วรรณะพราหมณ์ เกิดจาก ปาก ของพระพรหม อาชีพคือ เป็นนักบวชท่องงบ่นสวดมนต์คัมภีร์พระเวท และเป็นครูอาจารย์สั่งสอนคัมภีร์แก่วรรณะอื่นๆ
                                4.2 วรรณะกษัตริย์ เกิดมาจาก มือ ของพระพรหม อาชีพคือ เป็นนักรบนักปกครอง คอยคุ้มครองคนดีและปราบปรามคนชั่ว
                                4.3 วรรณะไวศยะ(แพศย์) เกิดจาก หน้าท้อง ของพระพรหม อาชีพคือ เป็นพ่อค้าวานิชเกษตรกรรมชาวไร่ ชาวนา
                                4.4 วรรณะศูทร เกิดจาก เท้า ของพระพรหม อาชีพคือ เป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงาน คอยทำงานรับใช้วรรณะทั้ง 3
                *** จัณฑาล คือ คนที่ไม่มีวรรณะ ต่ำต้อยและเป็นที่รังเกียจที่สุดในสังคมฮินดู เกิดจากพ่อแม่ที่แต่งงานข้ามวรรณะ โดยเฉพาะแม่เป็นวรรณะพราหมณ์ พ่อเป็นวรรณะศูทร***

7.เป้าหมายชีวิตของศาสนาฮินดู : โมกษะไปดูต่อกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ไปดูต่อกับ ศาสนาพุทธ
ไปดูต่อกับ ศาสนาคริสต์
ไปดูต่อกับ ศาสนาอิสลาม


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2013 | 04:40:04 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top