ผู้เขียน หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา  (อ่าน 4347 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา


1.ศาสนา เป็นลัทธิความเชื่ออย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นคำสอนด้านศีลธรรม เกี่ยวกับบาป-บุญ ความดี-ความชั่ว เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เป็นหลักให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.ประเภทของศาสนา แบ่งตามความเชื่อเรื่องเทพเจ้า
                2.1 เทวนิยม คือ สานาที่เชื่อว่าเทพเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่ง หากเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว จัดเป็นศาสนาประเภท เอกเทวนิยม (เช่น คริสต์ และ อิสลาม) แต่ถ้าเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ จุดเป็นประเภท พหุเทวนิยม (เช่น พราหมณ์-ฮินดู)
                2.2 อเทวนิยม คือ ศาสนาที่ไม่มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าสร้างโลกหรือสรรพสิ่ง ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ แต่อาจเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง เช่น พุทธศาสนา

3.ศาสนาแบ่งตามแหล่งผู้นับถือ
                3.1 ศาสนาสากล คือ ศาสนาที่มีผู้นับถือในหลายประเทศ เช่น คริสต์ อิสลาม พุทธ
                3.2 ศาสนาท้องถิ่น คือ ศาสนาที่มีผู้นับถือเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ฮินดู(อินเดีย) ยูดาห์(อิสราเอล) ชินโต(ญี่ปุ่น)

4.องค์ประกอบของศาสนา ได้แก่
                1.ศาสดา คือ ผู้ก่อตั้ง หรือประกาศศาสนา
                2.หลักคำสอน หรือ คัมภีร์ มีการจัดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ โดยมีจุดม่งหมายร่วมกันในทุกศาสนาคือ “สั่งสอนให้คนเป็นคนดี” จุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ “ความดีงาม”
                3.ศาสนพิธี คือ การประกอบพิธีต่างๆ เพื่อให้มีบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ เรียกความศรัทธา
                4.นักบวช ซึ่งในบางศาสนาไม่มีนักบวช เช่น อิสลาม และศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์
                5.ศาสนสถาน คือ สถานที่ที่ศาสนิกชนมาปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน เป็นศูนย์กลางชุมชนศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด
                6.สัญลักษณ์ คือ เอกลักษณ์เฉพาะของศาสนา
                               พุทธ สัญลักษณ์ คือ ธรรมจักร
                               คริสต์ สัญลักษณ์ คือ ไม้กางเขน
                               อิสลาม สัญลักษณ์ คือ พระจันทร์เสี้ยว และดาวหนึ่งดวง
                               พราหมณ์-ฮินดู สัญลักษณ์ คือ โอมไปดูต่อกับ ศาสนาพุทธ
ไปดูต่อกับ ศาสนาคริสต์
ไปดูต่อกับ ศาสนาอิสลาม
ไปดูต่อกับ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


เครดิต thebag101


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2013 | 04:23:33 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top