ผู้เขียน หัวข้อ: เฉลยข้อสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน 9 ต.ค.52 อย่างไม่เป็นทาง  (อ่าน 19434 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

amfool

 • Moderator
 • สมาชิก
 • *****
 • กระทู้: 12
 • ขอบคุณ: 1
 • เพศ: ชาย
1. 他 1  人已经同意做 2 手术,再问问  3   家属的  4   意见。    (本)

ตอบ  1 เพราะ  本人 = 自己 แปลได้ว่า "ตัวเขาเองได้เห็นด้วยที่จะทำการผ่าตัดแล้ว แต่ลองถามความเห็นของคนในครอบครัวอีกที"

2 鸡、鸭、鱼、肉、  1   蛋 ,   2   糖果、   3  糕点等   4    商品应有尽有。  (以及)

ตอบ  2 เพราะ  以及 เป็นคำสันธาน มีความหมายว่า อีกทั้ง ในข้อนี้ใช้เป็นเชื่อมคำ2ประเภท ให้สังเกตุ เครื่องหมายแบ่งคำที่เขาใช้ไม่เหมือนกัน จะมี "、" ซึ่งแบ่งคำที่อยู่ในประเภทเดียวกัน  แต่ "," ซึ่งแบ่งคำที่อยู่คนละประเภท จึงต้องงวางไว้ในข้อ 2  แปลได้ว่า "สินค้าประเภท ไก่ เป็ด ปลา เนื้อ อีกทั้ง ลูกอมและขนม สิ่งที่ต้องมีก็มีทั้งหมด"

3 自行车跟钱包都             偷走了。
    1 让     2 把     3 向      4 被

ตอบ  4 เพราะ 被 เป็นคำบุพบท ใช้แสดงว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (passive voice) หรือไทยจะแปลว่า ประธานถูกหรือโดน ทำ... ข้อนี้จึงแปลได้ว่า "รถจักรยานกับกระเป๋าตังทั้งหมดถูกขโมยไปแล้ว "  

4 情况             严重,我们也能想法对付。
    1 要     2 又     3 再      4 在

ตอบ  3 เพราะ 再 เป็นคำวิเศษณ์  ใช้วางไว้หน้าคำกริยาหรือภาคแสดง ในข้อนี้แสดงความหมายว่า "ยิ่งขึ้นอีก" แปลได้ว่า "ถ้าสถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นอีก พวกเราก็ยังสามารถคิดวิธีรับมือได้"  

5 天边飘着几             白云。
    1 张     2 片     3 份      4 套

ตอบ  2 เพราะ 片 เป็นลักษณนาม ใช้บอกจำนวนของก้อนเมฆ  แปลได้ว่า "ที่ขอบท้องฟ้ามีก้อนเมฆล่องลอยอยู่2-3ก้อน"  

6 这两             钢琴一共二十万人民币。
    1 架    2 条    3 把      4 排

ตอบ  1 เพราะ 架 เป็นลักษณนาม ใช้บอกจำนวนของเปียโน 钢琴  แปลได้ว่า "เปียโน2หลังนี้ทั้งหมดราคา2แสนหยวน"  

7             成果,都只有通过艰苦的努力才能获得。
   1 如何     2 何处    3 任何      4 何时

ตอบ  3 เพราะ 任何  ใช้ขยายคำนาม 成果 มีความว่า "ผลสำเร็จใดๆ"  แปลได้ว่า "ผลสำเร็จใดๆ ต่างก็ต้องผ่านความพยายามอันยากลำบากจึงจะได้มา"  

8 我坐在炉子旁边,感到             的。
    1 热烘   2 热烘烘    3 热热烘烘      4 热烘热烘

ตอบ  2 เพราะ 热烘烘 เป็นการซ้ำคำ แต่ว่าซ้ำแบบตายตัวเฉพาะ  แปลได้ว่า "ฉันนั่งอยู่ข้างเตา รู้สึกร้อนมาก"  

9             鸽子和气球飞向天空。
    1 许多的     2 许许多多   3 许许多多的    4 许多许多的

ตอบ  3 เพราะ 许许多多的 เป็นการซ้ำคำที่เป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งซ้ำแบบ AABB และต้องมี 的เพราะการซ้ำคำไม่สามารถขยายคำได้โดยตรงจะต้องเชื่อมด้วย的   แปลได้ว่า "ลูกโป่งและพิราบจำนวนมากมายบินขึ้นสู่ท้องฟ้า"  

10 不是我想隐瞒,我是             不知情。
    1 实在实在     2 实实在在     3 实在一实在    4 实实一在在

ตอบ  2 เพราะ 实实在在 เป็นการซ้ำคำที่เป็นคำคุณศัพท์แต่ในที่นี้เป็นคำวิเศษณ์ขยายกริยา ซึ่งซ้ำแบบ AABB    แปลได้ว่า "ไม่ใช่ว่าฉันจะปิดบัง แต่เพราะฉันไม่รู้จริงๆ"  

11  不管内心多么紧张,他都能            
    1 力不从心    2  百无聊赖     3 不动声色    4 光明磊落

ตอบ  3 เพราะ 不动声色 หมายถึงไม่แสดงออกควบคุมอารมณ์ได้    แปลได้ว่า "ไม่ว่าภายในใจจะตื่นเต้นมากซักแค่ไหน เขาก็สามารถควบคุมอารมณ์ไม่แสดงออกมาได้"  

12  事情还没有明确的结论,只有一大堆             的意见。
    1 排山倒海    2  洞若观火     3 更新换代    4 莫衷一是

ตอบ  4 เพราะ 莫衷一是 หมายถึง ในใจมีเรื่องมากมายไม่สามราถตัดสินใจได้    แปลได้ว่า "เรื่องราวยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน มีเพียงความเห็นที่ตัดสินใจไม่ได้มากมาย"  

13  没有平地,哪里会有高山            
    1 吧    2  呢     3 吗    4 呀

ตอบ  2 เพราะ 呢   แปลได้ว่า "ไม่มีที่ราบ จะมีเขาสูงได้ที่ไหนล่ะ"  

14  就拿我们的小王来说             ,他在各方面表现都挺不错。
    1 吧   2  呢     3 吗    4 呀

ตอบ  1 เพราะ 吧 แปลได้ว่า "ก็ยกเราเสี่ยวหวางของพวกเรามาพูดเถอะ เขาแสดงออกในด้านต่างๆได้ไม่เลวเลยทีเดียว"  

15 她家养了            
    1 两只大母鸡一花一白   2  两只一花一白大母鸡     3 一花一白两只大母鸡    4 一花一白大母鸡两只

ตอบ  2 เพราะ 两只一花一白大母鸡 เป็นการเรียงคำให้ถูกต้อง  แปลได้ว่า "บ้านหล่อนเลี้ยงแม่ไก่ตัวใหญ่ 2 ตัว ตัวหนึ่งลาย ตัวหนึ่งขาว"  

16 二十四岁的徐悲鸿            
    1 登上了去法国的轮船终于   2  登上去了终于法国的轮船    3 登上了去法国的终于轮船    4 终于登上了去法国的轮船

ตอบ  2 เพราะ 终于登上了去法国的轮船 เป็นการเรียงคำให้ถูกต้อง  แปลได้ว่า "ซวี่เปยหงที่มีอายุ24ปี ในที่สุดก็ขึ้นไปบนเรือที่ไปฝรั่งเศสแล้ว"  

17 气球已经             ,再吹就要炸了。
    1 大得再不能大了   2  大得不能大再了    3 大得不能再大了    4 不能大得再大了

ตอบ  3 เพราะ 大得不能再大了 เป็นการเรียงคำให้ถูกต้อง  แปลได้ว่า "ลูกโป่งใหญ่จนไม่อาจใหญ่ได้อีกแล้ว ถ้าเป่าอีกก็จะระเบิดแล้ว"  

18 我现在             吧。
    1 把这支笔送给你用   2  送给你这只笔用    3 用这支笔送给你    4 把这支笔给你送用

ตอบ  3

19 我永远             这个小山,它美丽、富饶,充满了浓厚的传统气息。
    1 没忘   2  忘不了    3 没忘了    4 忘不下
ตอบ  2 เพราะ 忘不了 มีความหมายว่า ไม่อาจลืมได้

20 小李住院已经             了。
    1 二十多天   2  多二十天    3 二十二多天    4 多二十二天
ตอบ  1 เพราะ 二十多天 มีความหมายว่า "20กว่าวัน"แปลได้ว่า "เสี่ยวลี่ เข้าโรงพยาบาล20กว่าวันแล้ว" 多 แปลว่า "กว่า" เมื่ออยู่ท้ายเลข ที่เป็นจำนวนเต็ม สิบ ร้อย พัน หมื่น ...

21 这问题             要赶快解决。
    1 无济于事   2  无动于衷    3 无可奈何    4 无论如何
ตอบ  4 เพราะ 无论如何 มีความหมายว่า "ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม"แปลได้ว่า "ปัญหานี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องรีบแก้ไข"

22 问题是如何产生的,             最后该如何解决,都需要调查研究。
    1 以便   2  以及    3 以至    4 以致
ตอบ  3 เพราะ 以至 มีความหมายว่า "จนกระทั้ง"แปลได้ว่า "ปัญหาเกิดได้อย่างไร จนกระทั้งสุดท้ายควรแก้ไขอย่างไร ต่างก้จำเป็นต้องตรวจสอบวิจัย"

23 这里的气候有利于种小麦,             不利于种水稻。
    1 由   2  及    3 而    4 对
ตอบ  3 เพราะ 而 มีความหมายว่า "แต่ว่า" แปลได้ว่า "อากาศที่นี้เหมาะแก่การปลูกข้าวสาลี แต่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว"

24             有特殊情况,             原计划不可改变。
    1 除非...否则   2 越...越    3 连...都   4 又... 又
ตอบ  1 เพราะ 除非..否则 มีความหมายว่า "นอกเสียจาก...ไม่เช่นนั้น" แปลได้ว่า "นอกเสียจากจะมีสถานการณ์พิเศษ ไม่เช่นนั้นแผนการเดิมก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้"

25 我对北京特别有感情,             那里是首都,             我在那里住过好几年。
    1 由于...因而   2 因为...而   3 如果...那么   4 一来... 二来
ตอบ  2 เพราะ 一来... 二来  แปลได้ว่า "ฉันมีความรู้สึกพิเศษต่อเมืองปักกิ่ง หนึ่งคือที่นั้นเป็นเมืองหลวง  สองคือ ฉันยังเคยอาศัยอยู่ที่นั้นหลายปี"

26 这里的橘子             产量高,             质量也很好。
    1 因为...所以   2 不仅...并且    3 虽然...但是   4 除非... 才
ตอบ  2 เพราะ 不仅...并且 มีความหมายว่า "ไม่เพียงแต่...อีกทั้งยัง" แปลได้ว่า "ส้มที่นี้ไม่เพยงแต่ผลผลิตสูง อีกทั้งคุณภาพดีมากด้วย"

27 工作             很忙,             还是可以抽出一点时间来的。
    1 因为...所以   2 一边...一边    3 连...都   4 固然... 但
ตอบ  4 เพราะ 固然...但 มีความหมายว่า "แน่นอน...แต่" แปลได้ว่า "แน่นอนที่งานยุ่งมาก แต่ก็ยังหาเวลามาได้"

28             走了一些弯路,试验             获得了成功。
    1 是...还是   2 既然...还    3 虽然...还是   4 不但... 而且
ตอบ  2 เพราะ 既然...还是 มีความหมายว่า "ถึงแม้ว่า...ยังคง" แปลได้ว่า "ถึงแม้ว่าจะเดินอ้อมซักหน่อย แต่การทดลองได้รับผลสำเร็จ"

29             下不下雨,足球赛             得马上开始。
    1 管...都   2 虽然...但是    3 如果...就   4 既然... 就
ตอบ  ข้อนี้ไม่มีข้อถูกนะครับ  เพราะถ้าถูก ก็จะมี ข้อ1 หรือ 3 ซึ่งโจทย์อาจพิมพ์ผิด
ถ้า 1 ถูกคือ "不管下不下雨,足球赛都得马上开始。"
ถ้า 3 ถูกคือ "如果不下雨,足球赛就得马上开始。"

30             节气来说,立秋以后应该比较凉爽了,             这几天还那么闷热。
    1 除...但   2 依...可    3 随...但是   4 按... 可是
ตอบ  4 เพราะ 按...来说 มีความหมายว่า "พูดตาม" แปลได้ว่า "พูดตามภูมิอากาศตามฤดูกาล หลังต้นฤดูใบไม้ร่วง ควรจะค่อนข้างเย็นสบาย แต่2-3วันนี้ยังร้อนอบอ้าว"« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2009 | 05:26:03 PM โดย amfool »

nuyokzaa007

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 5
 • ขอบคุณ: 0
Re: เฉลยข้อสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน 9 ต.ค.52 อย่างไม่เป็นทาง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009 | 05:37:48 PM »
มีแค่นี้หรอ ??

amfool

 • Moderator
 • สมาชิก
 • *****
 • กระทู้: 12
 • ขอบคุณ: 1
 • เพศ: ชาย
Re: เฉลยข้อสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน 9 ต.ค.52 อย่างไม่เป็นทาง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009 | 05:49:30 PM »
ยังไม่มีเวลามาพิมพ์ต่อเลย 555+ ไว้ว่างๆจะมาพิมต่อนะ จะมาเพิ่มเติมทีละนิดถ้ามีเวลาพิมพ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2009 | 06:14:16 PM โดย amfool »

pelowina

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 20
 • ขอบคุณ: 0
Re: เฉลยข้อสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน 9 ต.ค.52 อย่างไม่เป็นทาง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2009 | 01:07:28 AM »
 thank2

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top