ผู้เขียน หัวข้อ: นักวิชาการ AEC ระดมสมองวิเคราะห์ทิศทาง"ประชาคมอาเซียน"งานวิชาการ ม.เกริก 60 ปี  (อ่าน 3555 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แอดมิน~เต้ย~

  • admin is coming
  • Administrator
  • สมาชิกในตำนาน
  • *****
  • กระทู้: 3029
  • ขอบคุณ: 108
  • เพศ: ชาย
  • แอดมินมาแล้วว
                                                                             
ภายหลังจากที่ผู้นำชาติอาเซียนตัดสินใจประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ออกไปอีกเป็นเวลา 12 เดือน จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2015 ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องได้รับการจัดการ รวมไปถึงข้อตกลงและขั้นตอนต่างๆ อีกมากมายที่ประเทศต่างๆ ยังตกลงกันไม่ได้ อาทิ ประเด็นเรื่องการตรวจลงตรา ภาษีอากรสินค้า กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน เป็นต้น ขณะเดียวกัน แม้การดำเนินการของประเทศต่างๆ ตามพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะคืบหน้าไปมากพอสมควร กระนั้น ผู้นำบางประเทศก็ได้แสดงความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่มีลักษณะข้ามชาติต่างๆ (transnational problems)


เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ขึ้นที่มหาวิทยาลัย ถนนรามอินทรา บางเขน ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ว่าด้วยเรื่องประชาคมอาเซียน โดยเชิญบุคคลสำคัญในวงการศึกษา และอื่น ๆ มาร่วมแสดงปาฐกถาและร่วมอภิปรายใน อาทิ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน นายสุขุม นวลสกุล และนายลิขิต ธีรเวคิน เป็นต้น

วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 09.15-10.00 น. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา แสดงปาฐกถานำ หัวข้อ "ทิศทางการศึกษาไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" "
วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 09.00-10.00 น. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เตรียมพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"" ตามด้วย การอภิปรายเรื่อง “ การเมืองไทยในกระแสอาเซียน”" มี นายสุขุม นวลสกุล นักวิชาการอิสระนายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายลิขิต ธีรเวคิน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อการการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมอภิปราย
วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 9.00-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทยในประชาคมอาเซียน" โดยนายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง เช่น "การปรับตัวเชิงยุทธ์ทางการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 12 ธันวาคม ระหว่างเวลา 10.15-12.00 น. ผู้อภิปรายประกอบด้วย นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล อดีตเอกอุครราชทูตไทย ประจำกรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย และรศ. ดร.พินิต เข็มทอง อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้การประชุมทางวิชาการ ทั้ง 3 วันจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก และบุคคลภายนอก รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก จำนวนรวมกัน 30 เรื่อง อีกด้วย


จาก มติชน


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2012 | 09:40:21 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »
ติดตามเราได้ที่
facebook: facebook.com/02dualedu  twitter:@02dual
ถ้าคุณมีข่าวเกี่ยวกับการศึกษา บอกเราสิที่ admin@02dual.com

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top