ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัคร ป.โท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  (อ่าน 2552 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

cmbkk

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 1
  • ขอบคุณ: 0
รับสมัคร ป.โท  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
วิทยาลัยการจัดการ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555

 ด้วยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กาหนดการ
1.1 การรับสมัคร
1.1.1 จาหน่ายใบสมัคร    อาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
1.1.2 รับสมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 1)    จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม –เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2555
1.1.3 สอบคัดเลือก
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์    อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2555
เวลา 09.00 – 11.00 น.
เวลา 11.00 -13.00 น.
1.1.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก    พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555
1.1.5 รายงานตัวและชาระเงินค่าลงทะเบียน    พุธ ที่ 8 สิงหาคม – เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2555
1.2 เปิดภาคเรียน
1.2.1 กลุ่มเรียนภาคค่า    1 ตุลาคม 2555
1.2.2 กลุ่มเรียนวันเสาร์ -อาทิตย์    6 ตุลาคม 2555
ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก
1. ค่าสมัครสอบ    1,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาโท
M.B.A.    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    M.A.    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก การเงินการธนาคาร    (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
การสื่อสารการตลาด    M.Ed.    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
การจัดการพลังงานทดแทน    (การบริหารการศึกษา)
การจัดการธุรกิจสุขภาพ
การจัดการธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญาโทใบที่ 2)
M.A.    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    M.Ed.    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)    (การบริหารการศึกษา)
กลุ่มเรียน
กลุ่มภาษาไทย : ทุกวิชาสอนเป็นภาษาไทย ยกเว้น วิชาภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัครสอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน    1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
2. สาเนาใบปริญญาบัตร
หรือ หนังสือรับรอง กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร    1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
3. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)    1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง    3 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)    1 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
สถานที่รับสมัคร สถานที่สอบคัดเลือก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 53 อาคารศิวาเทล ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 (ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษ)
โทรศัพท์ 0-2655-1100 โทรสาร 0-2655-1146
http://www.cmbkk.up.ac.th/

วิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
กลุ่มเรียนภาษาไทย
* การสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมในการเข้าศึกษา)
* การสอบข้อเขียน (สอบความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา)

 thank2 thank1


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2012 | 02:31:07 PM โดย cmbkk »

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top