ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วย แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหน่อยครับ (มข.)  (อ่าน 15874 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

uttapon14

 • กลุ่มผู้ดูแล
 • สมาชิกระดับกลาง
 • ****
 • กระทู้: 64
 • ขอบคุณ: 1
 • เพศ: ชาย
ช่วย แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหน่อยครับ (มข.)
 thank1 thank1 thank1


อย่าสิไลลืมถิ่ม มูลมังตั้งแต่เก่า
อย่าสิเผามอดเมี้ยนเสียถิ่มบ่มีเหลือ
บาดว่าเทื่อมื้อหน้า สิพาเฮาให้เฮืองฮุ่ง
อีสานเอาสิพุ่ง เจริญขึ้นก็แต่หลัง

อ.สุชาต

 • Global Moderator
 • สมาชิกในตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 583
 • ขอบคุณ: 122
 • เพศ: ชาย
 • ๐Oสร้างสรรค์งานการศึกษาO๐
   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อหลักสูตร                   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
                                   Bachelor of Education Program in Computer Education

ชื่อปริญญา                     ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
                                   Bachelor of Education (Computer Education) B.Ed. (Computer Education)

หลักสูตร
5.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    170  หน่วยกิต
     
5.2  โครงสร้างหลักสูตร      
        5.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
     5.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
5.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้เรียนรายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม    ไม่น้อยกว่า      12    หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า        5    หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า        6    หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า         7  หน่วยกิต
       5.2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   134  หน่วยกิต
5.2.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า      50    หน่วยกิต
     - กลุ่มสาระวิชาชีพครู
- กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า      33    หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า      17    หน่วยกิต
5.2.2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                            
      วิชาเอก
- กลุ่มสาระวิชาเอก
- กลุ่มกระบวนการเรียนรู้วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า      84   หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า     66   หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า    18   หน่วยกิต

หลักสูตรพร้อมรายละเอียดวิชาเรียนทั้งหมดการเข้าศึกษา ปี 2553
การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
เปิดให้เฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 ในปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น

3 - 24 ส.ค. 52 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553

ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วิชาที่สอบ *** (สัดส่วนคะแนน)
รหัสวิชา               01       02       03       04       05    71     72       73       74       75     85    จำนวนรับ
สัดส่วนคะแนน        10       10       10       15       10    10      -         -          -         10     20       35

วัน เวลา รหัส และวิชาสอบ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552     
09.00 – 11.00 น.    03   ภาษาอังกฤษ
12.00 – 14.00 น.    01   ภาษาไทย
15.00 – 17.00 น.    02   สังคมศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552       
09.00 – 11.00 น.     04   คณิตศาสตร์ (วิทย์)          09   คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
12.00 – 14.00 น.     05   วิทยาศาสตร์ทั่วไป           08   ฟิสิกส์
15.00 – 17.00 น.    07   ชีววิทยา
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552   
09.00 – 11.00 น.    06   เคมี
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552        
08.30 – 16.30 น.     10   ดนตรีปฏิบัติไทย *            12   ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง *
08.30 – 11.30 น.    13   วาดเส้น *
13.00 – 16.00 น.    14   องค์ประกอบศิลป์ *
09.00 – 12.00 น.    16   ความรู้ความถนัดทางศิลป์ *
08.30 – 16.30 น.    17   ทดสอบสมรรถภาพทางกาย *
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552    
08.30 – 11.30 น.    15   ความถนัดทางนิเทศศิลป์ *
08.30 – 16.30 น.        11   ดนตรีปฏิบัติสากล *      
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2553/exam_date_53.pdf
*หมายเหตุ วิชา 10-15 จัดสอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิชา 16-17  จัดสอบโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสวิชาที่จัดสอบโดย สทศ.
71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)     
72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)
74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4)
75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT6)
77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT7.2)

และจะใช้คะแนนสอบ   GAT/PAT  ครั้งที่ดีที่สุด จากทั้ง 3 ครั้ง โดยเลือกเอาคะแนนของวิชาที่ดีที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องการเป็นการสอบครั้งเดียวกันก็ได้ เช่น GAT เอาครั้งที่ 3 ส่วน PAT1 เอาครั้ง 2 และ PAT2 เอาครั้งที่ 1

สถิติจำนวนผู้สมัครของปี 2552  
จำนวนผู้สมัคร      397       จำนวนที่เปิดรับ           35           สัดส่วนการแข่งขัน         1 : 11.3
สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของปี 2552
คะแนนสูงสุด       46.706           คะแนนต่ำสุด   35.001
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปี 2553
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
GPAX                   ค่าน้ำหนัก 20%
O - NET                ค่าน้ำหนัก 30%           เกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่มี
GAT รหัส 85          ค่าน้ำหนัก 20%          เกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่มี
PAT รหัส 75         ค่าน้ำหนัก 30%          เกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่มี  
จำนวนรับ ยังไม่ทราบ

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission ประจำปีการศึกษา 2552
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนสมัคร  จำนวนรับ   จำนวนผ่าน     อัตรา จำนวนสมัคร/จำนวนผ่าน
    541           35           35                     15.46     
   MAX                MIN                  MEAN                SD
6,406.5000     5,814.0000       6,018.8429        179.8821

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2009 | 12:09:20 PM โดย อ.นักล่าตัวเลข »
สามารถติดต่อ อ.สุชาต ได้ที่ทาง FB
http://sckmath.in.th  ลองทำเวปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
* รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 - ม.6 แบบตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบเข้า หรือเรียนเตรียมสอบในร.ร. สนใจติดต่อ อ.สุชาต โทร O91-401-6622 สถานที่เรียนพิเศษอยู่ ซ.จรัญสนิทวงศ์25

uttapon14

 • กลุ่มผู้ดูแล
 • สมาชิกระดับกลาง
 • ****
 • กระทู้: 64
 • ขอบคุณ: 1
 • เพศ: ชาย
ขอบคุณมาก ๆ อ.นักล่าตัวเลข
อย่าสิไลลืมถิ่ม มูลมังตั้งแต่เก่า
อย่าสิเผามอดเมี้ยนเสียถิ่มบ่มีเหลือ
บาดว่าเทื่อมื้อหน้า สิพาเฮาให้เฮืองฮุ่ง
อีสานเอาสิพุ่ง เจริญขึ้นก็แต่หลัง

TaNN

 • บุคคลทั่วไป

uttapon14

 • กลุ่มผู้ดูแล
 • สมาชิกระดับกลาง
 • ****
 • กระทู้: 64
 • ขอบคุณ: 1
 • เพศ: ชาย
ปัจจุบัน ผมก็เรียนคณะนี้แหละครับ มข.
อย่าสิไลลืมถิ่ม มูลมังตั้งแต่เก่า
อย่าสิเผามอดเมี้ยนเสียถิ่มบ่มีเหลือ
บาดว่าเทื่อมื้อหน้า สิพาเฮาให้เฮืองฮุ่ง
อีสานเอาสิพุ่ง เจริญขึ้นก็แต่หลัง

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top