ผู้เขียน หัวข้อ: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน  (อ่าน 82480 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

noonbelove

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายของนักเทคนิคการแพทย์


นักเทคนิคการแพทย์ คือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การทำนายความรุนแรงของโรคและความผิดปกติ การวิเคราะห์สารพิษสารปนเปื้อนต่างๆ ทั้งในร่างกายมนุษย์ อาหาร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำการควบคุมคุณภาพ และพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์

 
คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนเทคนิคการแพทย์


1. จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายแลจิตใจอันไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

3. เป็นผู้ที่สนใจในงานค้นคว้าวิจัยมีความละเอียดรอบครอบและมีความรับผิดชอบสูงรวมทั้งต้องมีจิตใจรักการให้บริการแก่ผู้ป่วย

 

เทคนิคการแพทย์เรียนอะไร


การศึกษาเทคนิคการแพทย์ระดับปริญาตรีเป็นหลักสูตร 4 ปี เมื่อจบแล้วจะได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บันฑิต(เทคนิคการแพทย์) โดยใน 2 ปี แรกจะเรียนทางด้านวิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในปีที่ 3 และ4 จะเรียนทางด้านวิชาชีพได้แก่วิชาเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา ธนาคารโลหิต การวิจัย และการฝึกปฎิบัติงานในโรงพยาบาล

 

เทคนิคการแพทย์ทำงานอย่างไร

นักเทคนิคการแพทย์ทำงานในห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งประกอบด้วยการตรวจต่าง ๆ ดังนี้

 

การตรวจทางเคมีคลินิก


เป็นการตรวจสารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ และน้ำคัดหลั่ง จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การตรวจน้ำตาล ไขมัน ฮอร์โมน โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน และการวิเคราะห์หาระดับยาในเลือด เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหา ความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ และติดตามผมการรักษา

 

การตรวจทางโลหิตวิทยา

เป็นการตรวจเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายได้แก่ เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการตรวจเป็นส่วนใหญ่เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยความผิดปกติหรือโรคทางโลหิตวิทยา เช่นภาวะโลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย และภาวะผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

 

การตรวจทางธนาคารโลหิต

เป็นการตรวจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและการรับโลหิตจากผู้บริจาค โดยการตรวจหาหมู่เลือดการเตรียมเลือดของผู้บริจาคที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ กามโรค ไวรัสตับอักเสบ การทดสอบการเข้ากันได้ระหว่างผู้ป่วยและผู้บริจาค นอกจากนี้ การตรวจทางด้านธนาคารโลหิตยังรวมไปถึงการตรวจการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

การตรวจทางจุลชีววิทยา

เป็นการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ทำให้เกิดโรค การตรวจแยกชนิดของจุลชีพ การทดสอบหาชนิด และปริมาณของยาปฎิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย เช่น อหิวาตกโรค บิด ไทยฟอยด์ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและโรคผิวหนัง เป็นต้น รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

 

การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา

เป็นการตรวจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่าง ๆในร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค และติดตามการรักษา เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) ไวรัสตับอักเสบ กามโรค ไข้เลือดออก หัดเยอรมัน พิษสุนัขบ้า เป็นต้น

 

การตรวจทางปรสิตวิทยา

เป็นการตรวจวิเคราะห์พยาธิ ไข่พยาธิ และแมลงที่ทำให้ก่อโรคในคน เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ และเชื้อมาลาเรีย ตลอดจนวิธีควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว

 

การตรวจทางพิษวิทยา

เป็นการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดและสารพิษในร่างกาย ในอาหาร และในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีน สารตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น

 

เทคนิคการแพทย์ - วิชาชีพขาดแคลน

การขยายตัวทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็วทำ ให้เกิดความต้องการนักเทคนิคการแพทย์จำนวนมากเพื่อบรรจุในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาล ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห ์วิจัย รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลายในการปฎิบัติงานหลาย สาขา

 

นักเทคนิคการแทพย์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
 ในส่วนราชการ


- กระทรวงกลาโหม

- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงสาธารณสุข

- ทบวงมหาวิทยาลัย

- สภากาชาดไทย
  ในส่วนเอกชน


- โรงพยาบาล

- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ - วิจัย

- โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

- บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

- ศูนย์แล็บ
 
 

จบเทคนิคการแพทย์แล้วจะศึกษาต่ออะไรได้บ้าง

เมื่อจบปริญาตรีเทคนิคการแพทย์แล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปริญาโทและปริญาเอกได้หลายสาขาวิชา ได้แก่

- เทคนิคการแพทย์

- จุลชีววิทยา   

- เทคโนโลยีชีวภาพ

- นิติเวชศาสตร์

- โภชนาการ

- สิ่งแวดล้อม 

- คอมพิวเตอร์
 - พยาธิวิทยาคลินิค

- ชีวเคมี

- พยาธิชีววิทยา

- พิษวิทยา

- สรีรวิทยา

- บริหารธุรกิจ

- ฯลฯ
 

และเท่าที่ศึกษามา  นักเทคนิคการแพทย์ก็สามารถเรียนต่อหมอ / เภสัช  ได้อีกด้วย  ในระยะเวลา 5 ปีเป็นอย่างต่ำ<diclass="msgbox">Noilesuploaded!</di>
numnumyo9

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 15
 • ขอบคุณ: 0
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2009 | 10:36:55 PM »
 :o    :o    :o

autobot

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2009 | 08:40:14 PM »
 thankyou3

^ Ju ^

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 13
 • ขอบคุณ: 0
 • เพศ: หญิง
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 กันยายน 2009 | 07:54:40 PM »
 thank2 :)

vov

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 37
 • ขอบคุณ: 0
 • เพศ: หญิง
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 กันยายน 2009 | 11:15:49 AM »
 thankyou3
  >:D >:D >:D >:D

I-Mmm

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 8
 • ขอบคุณ: 0
 • เพศ: หญิง
 • ปัด ถา'ปัตย์ ถา'ปัตย์ ถา'ปัตย์
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 กันยายน 2009 | 12:44:22 AM »
ตอนไปดู่คณะนี้ตอนที่ธรรมศาสตร์เค้า open house แล้วน่าสนใจดีค่ะ ได้เลี้ยงพยาธิด้วย อุอุอุ ;D
ปัด ถา'ปัตย์ ถา'ปัตย์ ถา'ปัตย์

guigui

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 17
 • ขอบคุณ: 0
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2009 | 04:38:13 PM »
 thank2 ;)

PiMmiE^^

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 22
 • ขอบคุณ: 0
 • เพศ: หญิง
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009 | 12:08:24 AM »
 thank2

i3i3-beer

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009 | 07:02:17 PM »
อยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

phollawat

 • สมาชิก
 • **
 • กระทู้: 22
 • ขอบคุณ: 0
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009 | 04:02:21 PM »
 thank1

amam123

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009 | 07:18:11 PM »
 thankyou3

virging369

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 1
 • ขอบคุณ: 0
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2009 | 11:10:40 AM »
 thankyou3

incarity

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2009 | 01:36:05 PM »
ก็ดีนะครับ เพื่อนผมเรียนอยู่ที่มหิดล

nukung14

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010 | 06:08:44 PM »
 O0 O0 O0

Gammme

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทคนิคการแพทย์ คืออะไร น่าเรียนตรงไหน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010 | 12:31:21 PM »
 thank1

น่าเรียน

อยากเรียน

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top