ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม - คุ้มเก่า  (อ่าน 3150 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

BeerBC16

  • บุคคลทั่วไป
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม - คุ้มเก่า
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร บ้านกุดสิม - คุ้มเก่า ซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เพียงพอ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรบ้านกุดสิม - คุ้มเก่า เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ และได้มีพระเมตตาช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสิม - คุ้มเก่า และหมู่บ้านใกล้เคียง โดยทรงรับเป็นสมาชิกศิลปาชีพและรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทานร่วมกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และขอความร่วมมือราษฎรในพื้นที่ร่วมกันสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังคำ หรืออ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน และพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการขุดสระเก็บกักน้ำและแปลงเพาะปลูกซึ่งมีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับดำเนินการเพื่อเป็น ตัวอย่างในพื้นที่ต่อไป
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยราษฎรบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า ดังกล่าวแล้ว กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
ที่มา http://gpn2.orgfree.com/projectmajestic/01.htmlTags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top