ผู้เขียน หัวข้อ: หลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) ละสังขารแล้ว  (อ่าน 5942 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ภูหนาว

 • Moderator
 • สมาชิกในตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 3460
 • ขอบคุณ: 3
 • เพศ: ชาย


หลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ท่านละสังขารด้วยอาการสงบ วันนี้ 16 สิงหาคม 2554 เมื่อเวลา 05.34 น. สิริอายุ 94 ปี 3 เดือน 13 วัน พรรษา 65

กระผมขอโอกาสกราบขอขมาองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร มา ณ ที่นี้ขอรับ

คำบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ


นมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ


๑. พุทธคุณ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ


๒. ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ


๓. สังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระศรี มหาวีโร นามะเต อาจาริโยเม มหาเถเร ปมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
พระศรี มหาวีโร นามะเต อาจาริโยเม มหาเถเร ปมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
พระศรี มหาวีโร นามะเต อาจาริโยเม มหาเถเร ปมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

สิ่งใดที่ข้าพเจ้า ญาติธรรมทั้งหลายรวมถึงครอบครัว ได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อต่อองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร
ด้วยกายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดีจะด้วยต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี
จะตั้งใจก็ดี หรือไม่ตั้งใจก็ดี อันเป็นการละเมิดต่อองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ขอองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร และเทวดาอารักษ์ที่รักษาองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้โปรดให้
การละเว้น โปรดอดโทษ โปรดเมตตา กับข้าพเจ้า ญาติธรรมทั้งหลายรวมถึงครอบครัว

นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระสงฆ์
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นแก่ข้าพเจ้า,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.
เพื่อการสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ ในการต่อไป.

กราบองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ด้วยเศียรเกล้า

ที่มา: กลุ่มไตรสรณคมน์กรรมฐานภูหนาว

 • Moderator
 • สมาชิกในตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 3460
 • ขอบคุณ: 3
 • เพศ: ชาย

ภูหนาว

 • Moderator
 • สมาชิกในตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 3460
 • ขอบคุณ: 3
 • เพศ: ชาย


"...พระเทพวิสุทธิกวี (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลโพธิทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถระผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย ดำรงอยู่ในสมณเพศ เป็นพระนักปฏิบัติภาวนาและนักพัฒนารูปหนึ่ง ท่านได้บำเพ็ญตนอุทิศให้กับพระพุทธศาสนาและสังคมไทยมาตลอดชีวิต ท่านได้ก่อตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ๑๕๔ สาขาวประเทศไทย ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจเรื่องชีวิต ได้อบรมสั่งสอนพุทธบริษัท อย่างสม่ำเสมอตลอดมา..."

ส่วนหนึ่งใน พระวรธรรมคติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทาน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเทพวิสุทธิกวี ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ภูหนาว

 • Moderator
 • สมาชิกในตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 3460
 • ขอบคุณ: 3
 • เพศ: ชาย


หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน กล่าวยกย่องหลวงปู่ศรีว่า...

"...ท่านอาจารย์ศรีมีลูกศิษย์ลูกหามาก
พระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นสาขาของท่านก็มีอยู่ทั่วไป
นอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ยังมีทั่วไปในประเทศไทย
ท่านนับว่า เป็นผู้มีบุญวาสนากว้างขวางองค์หนึ่งที่หาได้ยาก
เพราะคำว่าวาสนานี้ มิได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆ
หรือเสกสรรปั้นยอกันเกิดขึ้นได้
แต่ต้องเกิดมาตามหลักธรรมชาติ
แห่งบุญญาธิสมภารของท่านผู้สร้างบุญบารมีมา
เมื่อสร้างมากขึ้นๆ ก็ยิ่งเพิ่มบารมีขึ้นเต็มหัวใจ เต็มนิสัยวาสนา
ไปสถานที่ใดก็มีคนเคารพนับถือ
จากนั้นก็มี เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม กราบไหว้บูชา
เป็นขวัญตาขวัญใจ ไปได้ทุกแห่งทุกหน
เพราะอำนาจแห่งเมตตาธรรมที่ท่านปฏิบัติมา บรรจุอยู่ในหัวใจเต็มไปหมด
อำนาจแห่งเมตตาธรรมนี้เอง ทำความร่มเย็นให้แก่โลกทั้งสาม
คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก หรือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ
ทั้ง ๓ นี้ อยู่ใต้ร่มเงาแห่งเมตตาธรรมทั้งนั้น"

ภูหนาว

 • Moderator
 • สมาชิกในตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 3460
 • ขอบคุณ: 3
 • เพศ: ชาย
ชมภาพพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ดำเนินการสร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้ที่นี่

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16768

ภูหนาว

 • Moderator
 • สมาชิกในตำนาน
 • *****
 • กระทู้: 3460
 • ขอบคุณ: 3
 • เพศ: ชาย
1. หลวงตามหาบัวและหลวงปู่ศรี

หลวงปู่ศรี มหาวีโร.wmv


2. หลวงปู่ศรีแสดงธรรม

แสดงธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2012 | 06:19:08 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top