ผู้เขียน หัวข้อ: แผนการสอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โลกดาราศาสตร์ แบบฝึกทักษะ ข้อสอบ  (อ่าน 25797 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

st2527

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 2
  • ขอบคุณ: 1
แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Green  light   http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.html
Post Cards   http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.html
คณิตศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.html
การเกษตร   http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.html
งานช่าง      http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.html
งานธุรกิจ   http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.html
งานบ้าน      http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.html
งานประดิษฐ์   http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์   http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.html
ทัศนศิลป์   http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.html
ประวัติศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.html
พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.html
ภาษาไทย   http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.html
ภูมิศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.html
วิทยาศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.html
เศรษฐศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.html
สุขศึกษา      http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.html
หน้าที่พลเมือง   http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Green light   http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.html
Post Cards   http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.html
คณิตศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.html
การเกษตร   http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.html
งานช่าง      http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.html
งานธุรกิจ   http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.html
งานบ้าน      http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.html
งานประดิษฐ์   http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์   http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.html
ทัศนศิลป์   http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.html
ประวัติศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.html
พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html

ภาษาไทย   http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.html
ภูมิศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.html
วิทยาศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.html
เศรษฐศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html

สังคมศึกษา   http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html

สุขศึกษา      http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.html
หน้าที่พลเมือง   http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Green light   http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.html
งานเกษตร   http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.html
งานช่าง      http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.html
งานธุรกิจ   http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.html
งานบ้าน      http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.html
งานประดิษฐ์   http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.html
ดนตรีนาฏศิลป์   http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.html
ทัศนศิลป์   http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.html
ประวัติศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.html
พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.html
ภาษาไทย   http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.html
ภูมิศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.html
วิทยาศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.html
เศรษฐศาสตร์   http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.html
สุขศึกษา      http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.html
หน้าที่พลเมือง   http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html
แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การเคลื่อนที่     
   http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    เรื่อง  สนามของแรง   
   http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  คลื่น   
   http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  
   http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร
   http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ
   http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2
   http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html
แจกกันไปใช้ครับ

เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ   
เรื่องที่ 1   การวัด         http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
เรื่องที่ 2   การเคลื่อนที่      http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
เรื่องที่ 3   กฎการเคลื่อนที่      http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
เรื่องที่ 4   การเคลื่อนที่แบบต่างๆ   http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5   งานและพลังงาน      http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
เรื่องที่ 6   โมเมนตัม      http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
เรื่องที่ 7   การเคลื่อนที่แบบหมุน   http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น   http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html

เรื่องที่ 9   ของไหล      http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
เรื่องที่ 10  ความร้อน      http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
เรื่องที่ 11  คลื่นกล      http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
เรื่องที่ 12  เสียง         http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
เรื่องที่ 13  แสง         http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์      http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html   
เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์      http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1   http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2   http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม      http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์      http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

แจกกันไปใช้ครับ  คณิตศาสตร์ล้วนๆ  
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ         
เรื่องที่ 1   เซต         http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
เรื่องที่ 2   ตรรกศาสตร์      http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
เรื่องที่ 3   การแจกแจงปกติ      http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
เรื่องที่ 4   การวิเคราะห์ข้อมูล   http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5   กำหนดการเชิงเส้น   http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
เรื่องที่ 6   ความน่าจะเป็น      http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
เรื่องที่ 7   ความสัมพันธ์      http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
เรื่องที่ 8   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น   http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
เรื่องที่ 9   แคลคูลัส      http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
เรื่องที่ 10  จำนวนจริง      http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
เรื่องที่ 11  จำนวนเชิงซ้อน      http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
เรื่องที่ 12  ทฤษฎีกราฟ      http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
เรื่องที่ 13  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ   http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
เรื่องที่ 14  เมตริกซ์       http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html

เรื่องที่ 15  เรขาคณิต       http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
เรื่องที่ 16  ลอการิทึม       http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
เรื่องที่ 17  ลำดับอนุกรม      http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
เรื่องที่ 18  เวกเตอร์      http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html
แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ   
เรื่องที่  1  บทนำเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์      
   http://www.ziddu.com/download/12147209/.pdf.html
เรื่องที่  2  เอกภพ
   http://www.ziddu.com/download/12147210/3..pdf.html
เรื่องที่  3  ระบบสุริยะ
    http://www.ziddu.com/download/12147211/2..pdf.html
เป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากครับ

แผนการสอน  แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก  ดาราศาสตร์  อวกาศ
ใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ  ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7   http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html


แจกหลักสูตรสาระการเรียนรู้
หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 http://www.ziddu.com/download/12147566/1A.rar.html
 หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
http://www.ziddu.com/download/12147578/2A.rar.html

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
 เรื่องที่  1  กรดเบส      http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.html
เรื่องที่  2  ปริมาณสารสัมพันธ์   http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.html
เรื่องที่  3  ไฟฟ้าเคมี      http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.html
เรื่องที่  4  สมดุลเคมี      http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.html
เรื่องที่  5  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html

แจกกันไปใช้  รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น  โหลดเลยจ้า
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   http://www.ziddu.com/download/12285710/1mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   http://www.ziddu.com/download/12285712/2mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   http://www.ziddu.com/download/12285711/3mat.rar.html
รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   http://www.ziddu.com/download/12285558/4mat.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 1
      http://www.ziddu.com/download/12315238/1matb1.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 2
        http://www.ziddu.com/download/12316014/1matb2.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1  ภาคเรียนที่ 1
        http://www.ziddu.com/download/12656817/1matp1.rar.html


 


แผนจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4  ภาคเรียนที่ 2
เป็นไฟล์เอกสารสามารถแก้ไขได้  มีใบความรู้และแบบฝึกทักษะ
แผนจัดการเรียนรู้ที่  7    เรื่อง  การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป
    http://www.ziddu.com/download/12329996/7.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  8    เรื่อง  การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณ
   http://www.ziddu.com/download/12330090/8.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  9    เรื่อง  สมดุลกลและสมดุลการเลื่อนที่
     http://www.ziddu.com/download/12330368/9.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  10   เรื่อง  สมดุลของแรงเสียดทาน
   http://www.ziddu.com/download/12331677/10.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง  ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
   http://www.ziddu.com/download/12343493/11.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  12   เรื่อง  สมดุลต่อการหมุน
    http://www.ziddu.com/download/12343597/12.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  13   เรื่อง  สมดุลสัมบูรณ์  
   http://www.ziddu.com/download/12343623/13.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  14   เรื่อง  การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์และเครื่องกล
   http://www.ziddu.com/download/12343622/14.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  15   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
   http://www.ziddu.com/download/12343748/15.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  16   เรื่อง   งาน
   http://www.ziddu.com/download/12343749/16.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  17   เรื่อง   กำลัง
    http://www.ziddu.com/download/12345079/17.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  18   เรื่อง   พลังงาน
   http://www.ziddu.com/download/12345110/18.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  19   เรื่อง   พลังงานจลน์
   http://www.ziddu.com/download/12345111/19.docx.html

แผนจัดการเรียนรู้ที่  20   เรื่อง   พลังงานศักย์โน้มถ่วง
   http://www.ziddu.com/download/12345109/20.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  21   เรื่อง   พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
   http://www.ziddu.com/download/12356485/21.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  22   เรื่อง     กฎการอนุรักษ์พลังงาน
   http://www.ziddu.com/download/12356486/22.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  23   เรื่อง   เครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า
   http://www.ziddu.com/download/12356483/23.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  24   เรื่อง   หลักการทำงานของเครื่องกล
   http://www.ziddu.com/download/12356487/24.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  25   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
   http://www.ziddu.com/download/12356484/25.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  26   เรื่อง   ความหมายของโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  27   เรื่อง   แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  28   เรื่อง   การดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่  29   เรื่อง   การคำนวณการดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่  30   เรื่อง   การชน 1
แผนจัดการเรียนรู้ที่  31   เรื่อง   การชน 2
แผนจัดการเรียนรู้ที่  32   เรื่อง   การชน 3
แผนจัดการเรียนรู้ที่  33   เรื่อง   การคำนวณเกี่ยวกับการชน
แผนจัดการเรียนรู้ที่  34   เรื่อง   กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  35   เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่ 26 - 35  
   http://www.ziddu.com/download/12356546/3.doc.html

แผนการสอนวิชาศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html

นิทานลูกเสือ
   http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2011 | 08:07:51 PM โดย แอดมิน~เต้ย~ »

modwell

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 5
  • ขอบคุณ: 0
คณิตศาสตร์ โหลดไม่ได้แล้วครับ ช่วยแก้ไขให้หน่อยนะครับ มีประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณครับ

Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
02dual เว็บแห่งการศึกษาCreative Commons License
Back to top